Kategorie

Prečo sociálna zodpovednosť podnikov znamená viac ako sľuby a sadenie stromov

Bratislava, 20. novembra, 2018 – Jediné kliknutie na čarovné slovné spojenie „CSR“ (sociálna zodpovednosť podnikov) prináša mnoho zdravo znejúcich fráz, záväzkov a sľubov.

No kým každý z nich istým spôsobom vyjadruje dôležitosť rešpektovania našej planéty, procesov a ľudí, koľko z nich sa nás skutočne dotýka?

Dovoľte, aby som sa vyjadrila jasne: sociálna zodpovednosť podnikov je neuveriteľne dôležitá, to je nepochybné. Pre podnikanie a ľudí je ale prakticky nemožné, aby kúpili niečo, čomu nerozumejú. Bez ohľadu na to, aké podstatné to pre nich vraj je.

Skrátka, je načase, aby sme si vypláchli ústa, keď ideme hovoriť o CSR.

Veľmi málo z nás hovorí presne tak, ako píše. A to je dobré aj preto, lebo nás to ukazuje ako ľudské bytosti, ktoré majú sklony k nedokonalej artikulácii.

No keď príde na zlyhanie CSR v organizácii, sémantika predstavuje veľkú časť problému. Voľné zamenenie termínov ako CSR, environment a udržateľnosť vedú iba k nejednoznačnosti a zmätkom. Rovnaký výsledok dosiahneme zamenením pojmov ako ciele, stratégie a taktika, pričom neberieme do úvahy jemné nuansy každého z nich.

Jestvuje príslovie, že žiadne dve slová neznamenajú to isté. Prilievať blato do už tak zašpinenej kaluže plnej referencií veľmi poškodzuje dôležitosť CSR.

Pre nás v spoločnosti Ricoh CSR znamená oveľa viac ako sľub vysádzať stromy či zhasínať svetlá. Vďaka trom zjednodušeným prístupom je naše presvedčenie zakorenené vo všetkom, čo robíme.

 

1. Riešenie sociálnych problémov prostredníctvom podnikateľských aktivít, teda produktmi a službami, ktoré ponúkame.

2. Riešenie sociálnych problémov posilnením našej manažérskej základne, a to dodržiavaním ľudských práv, podporou rozmanitosti, zlepšením riadenia nášho dodávateľského reťazca a znižovaním uhlíkovej stopy.

3. Zapájanie sa do aktivít v sfére sociálnych príspevkov v miestnych komunitách, a to spoluprácou s rôznymi partnermi, aby sme ochránili životné prostredie a mali pozitívny vplyv na spoločnosť. 

 

Hlavnou myšlienkou je, že podniky musia rozširovať svoje CSR programy a povýšiť ich nad svoje dobre myslené ambície. CSR je stav mysle. Treba ho zdieľať a propagovať (vnútorne i externe), používaním úprimného jazyka, ktorý si zaslúži.

Nikdy predtým nebol lepší čas na to, aby sme dali CSR do poriadku. Dni, kedy vláda a správne orgány boli v rámci riešenia sociálnych problémov jedinými zodpovednými, sú dávno preč. Je správne, že dnes túto výzvu preberajú univerzity, výskumné inštitúcie a mimovládne organizácie a spoločnosti. A všetko sa vracia k tomu, že opäť hovoria rovnakým jazykom.

Nicola Downing, COO, Ricoh Europe

 

 

O spoločnosti Ricoh

Ricoh svojimi inovatívnymi technológiami a službami podporuje a rozvíja digitálne pracoviská a umožňuje tak ľuďom efektívnejšiu a lepšiu prácu. Už viac ako 80 rokov spoločnosť Ricoh inšpiruje k inováciám a je významným dodávateľom systémov pre riadenie dokumentov, IT služieb, riešení pre komerčnú a produkčnú tlač, digitálnych kamier, fotoaparátov a produkčných zariadení.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, pôsobí približne v 200 krajinách a regiónoch na svete. Na konci fiškálneho roku v marci 2018 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 2 063 miliárd jenov (približne 19,4 miliardy USD).

 

 

Kontakt pre médiá:

Monika Pravdová

Marketingový špecialista

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

www.ricoh.sk

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2020 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×