Kategorie

Ricoh vydává nový Ricoh Group Integrated Report 2019 a informační zprávu Ricoh Group ESG Data Book

Praha, 31. října 2019 – Společnost Ricoh zveřejnila celospolečenskou zprávu Ricoh Group 2019, v níž poskytuje přehled o tom, jak Ricoh Group vytváří nové hodnoty s cílem reagovat na potřeby všech zúčastněných stran, včetně akcionářů a investorů.

Počínaje tímto rokem skupina Ricoh navíc vydává novou publikaci, Ricoh Group ESG Data Book 2019, v níž jsou uveřejněny specializované informace týkající se oblasti udržitelnosti a ochrany prostředí a sociálních i správních faktorů.

Zpráva skupiny Ricoh 2019 přináší informace o dosaženém rozvoji v rámci 19. střednědobého plánu řízení a strategii růstu a zároveň představuje všechny sféry podnikání společnosti. Skupina se zejména snaží vylepšit zveřejňování informací se zřetelem k relevantnosti cílů udržitelného rozvoje pro podniky a opatřením přijatým pro posílení správy věcí veřejných, řízení rizik a příležitostí a TCFD *. Jako hlavní prioritu při sestavování této zprávy kladla společnost důraz na příběhy, které inspirují snahy skupiny Ricoh o vytváření hodnot. Proto jsou podrobnosti o každé činnosti uvedené v těchto příbězích zveřejněny také na webových stránkách skupiny.

Data Book Ricoh Group ESG 2019 přináší informace skupiny Ricoh, které byly zveřejněny na webových stránkách, s prioritou kladenou na úplnost a přehlednost, aby zúčastněným stranám umožnila rychle a snadno získat informace o environmentálních, sociálních a správních faktorech, které vyžadují.

Doufáme, že vydáním těchto informačních výkazů ESG (Data Book ESG) spolu s naší celospolečenskou zprávou, tedy zveřejněním komplexních informací týkajících se skupiny ESG, se nám podaří prohloubit větší porozumění a podporu pro rozmanité aspekty obchodních aktivit skupiny Ricoh všech zúčastněných stran, a výslednou zpětnou vazbu pak dále nasměrovat do dalšího zlepšování řízení a hodnot společnosti.

* TCFD: Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem. TCFD zřízená Radou pro finanční stabilitu (FSB) napomáhá rovnováze finančních trhů tím, že podporuje zveřejňování informací jednotlivých společností o rizicích a příležitostech souvisejících se změnou klimatu a současně usnadňuje hladký přechod na nízkouhlíkovou společnost.

Související odkazy

Ricoh Group Integrated Report 2019

RICOH Group ESG Data Book 2019

 

O společnosti Ricoh

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Již více než 80 let inspiruje společnost Ricoh k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení a správu dokumentů, IT služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a produkčních zařízení.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu, působí přibližně ve 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku v březnu 2019 dosáhla Skupina Ricoh celosvětového obratu ve výši 2 013 miliard jenů (přibližně 18,1 miliardy USD).

 

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

Jana Zajíčková

Tel: +420 702 245 128

E-mail: jana.zajickova@ricoh.cz

Homepage: www.ricoh.cz

 

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2020 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×