Kategorie

Prečo je spolupráca + udržateľnosť novým vzorcom úspechu

Bratislava, 23. apríl 2019 - Isté slová znamenajú pre podnik všetko alebo nič. Vezmite si spoluprácu a udržateľnosť. Účinky ich zaradenia do firemnej kultúry sú dobre známe, no často sa im nepodarí dostať ďalej, ako sú korporátne služby.

Samozrejme, zmysluplná práca je oveľa viac ako tímová práca samotná – tak ako udržateľnosť nezačína a nekončí iba prísľubom zníženia emisií. Ale aj s neochvejnou angažovanosťou voči obom z nich si len zriedkakedy vedúci predstavitelia podnikov myslia, že sú prostriedkom finančného rastu.

Faktom je, že skutočný kolaboratívny prístup v kombinácii so silným programom môže byť hnacím motorom k profitu pre každý podnik alebo inštitúciu. A – viac áno ako nie – vytvára živnú pôdu pre inovácie. Navyše všetky tieto cnosti sú jednoducho tou „správnou vecou“ pre ľudí a planétu. Prospešné, logické a ziskové – čo sa na tom nemať rád?

Vezmite si prácu, ktorú v spoločnosti Ricoh robíme s Utrechtskou univerzitou v Holandsku. Je žiariacim príkladom toho, že podporujeme ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, v tomto prípade zabezpečenie kvalitného vzdelávania, propagáciu vzdelávania na diaľku a možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých. Určite pomáha, že trvalá udržateľnosť má v obidvoch našich programoch popredné miesto!

Utrechtská univerzita je skutočne inšpirujúce miesto bez nedostatkov v životnom prostredí, ktoré je navrhnuté pre neustále obohacovanie a zlepšovanie študentských skúseností. To zahŕňa zariadenia, ktorými profesori a študenti môžu poskytnúť okamžitú spätnú väzbu o technológii spoločnosti Ricoh, ktorá je im k dispozícii vrátane našich interaktívnych tabúľ, videokonferenčných riešení a 360-stupňových kamier. Technológie sú síce pôsobivé, ale ako pomáhajú univerzite riešiť spoločenské výzvy a zároveň inovovať? Časť odpovede spočíva v zmiešanom vzdelávaní - spôsobe výučby prostredníctvom kombinácie techník založených na výučbe v učebni, on-line a samoriaditeľných techník. Toto brilantne uviedli do života počas nedávnej udalosti, ktorú organizovala univerzita s podporou spoločnosti Ricoh.

„Summit o digitálnom vysokoškolskom vzdelávaní“ privítal viac ako 500 účastníkov zo 45 krajín, pričom mnohí odborníci sa pripojili na diaľku prostredníctvom série 35 online stretnutí. Prínosy pre životné prostredie pri takomto spôsobe sú očividné - od odstránenia potreby cestovania po masy dynamického obsahu zdieľaným len kliknutím na tlačidlo.

Rovnako ako všetky dobré lekcie, aj tieto sú jednoduché:

·         Technológia umožňujúca spoluprácu = väčšie možnosti pre inováciu

·         Preukázateľný záväzok riešiť spoločenské otázky = širšia príťažlivosť pre študentov, talenty, partnerov a investorov

·         Zlepšená dostupnosť = potenciál pre vyššie príjmy

Vízie budúcnosti životného prostredia sú často ponúkané, ale zriedka realizované. Naša práca s Utrechtskou univerzitou dokazuje, že spolupráca a udržateľnosť sú víťazným vzorcom dneška, zajtrajška a budúcnosti.

Kliknite sem a dozviete sa, ako si zamestnanci a študenti užívajú inovatívny štýl vzdelávania vďaka technológii spoločnosti Ricoh.

Autor: Nicola Downing, COO,Ricoh Europe

 

Kontakt pre médiá:

Monika Pravdová

Marketingový špecialista

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

www.ricoh.sk

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2019 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×