Kategorie

Zaměstnanci dnes hledají „ideální shodu“ se zaměstnavatelem na základě vlastních hodnot a vizí

Praha, 15. května 2019 – Zaměstnanci jsou ve svých požadavcích na radikální změnu způsobu, jakým budeme všichni v budoucnu podnikat, daleko jednotnější než kdy jindy. Už nestačí měřit jen finanční úspěch.

Zaměstnanci všech generací* volají po tom, aby se společnosti staly silnou hybnou silou pozitivních změn ve světě. Důvod? Hranice mezi osobním a pracovním světem pomalu mizí. Díky moderním technologiím se vymaňujeme z tradičního pojetí kancelářského života od “9 do 5”. Volba profese a způsob, jakým se rozhodneme pracovat, jsou stále častěji určujícími faktory toho, kdo jsme jako jednotlivci. To vede zaměstnance všech věkových kategorií k úvahám, zda je pro ně jejich zaměstnavatel ideální volbou s ohledem na jejich vlastní vize a hodnoty.

David Mills, generální ředitel společnosti Ricoh Europe, říká: „V době plné protichůdných názorů náš průzkum ukazuje, že zaměstnanci jsou ve svých požadavcích na to, aby se společnosti držely vyšších morálních a etických principů, jednotní. Vnímáme u nich větší porozumění pro skutečnost, že žádný krok není tak malý, aby v širších souvislostechnebyl prospěšný, a zároveň si uvědomují, že kolektivní vliv, který mohou firmy uplatnit, bude mít význam pro zajištění lepší budoucnosti budoucích generací.

Nový průzkum, který si zadala společnost Ricoh Europe [1], odhalil, že:

·         64 % zaměstnanců souhlasí s tím, že udržitelnost musí být v následujících pěti až deseti letech součástí obchodních a produktových strategií.

·         Průměrně 65 % zaměstnanců všech generací věří v hodnoty a ideály svých zaměstnavatelů.

·         Zaměstnanci jsou osobně zainteresováni na svých pracovištích, přičemž v průměru 59 % z nich, napříč všemi generacemi, vnímá svou práci jako důležitý faktor vlastního sebeurčení, tedy toho kým jsou jako osobnost.

·         Přibližně 63 % zaměstnanců ze všech dotazovaných generací se domnívá, že svět se v příštích pěti až deseti letech dramaticky změní.

Zaměstnanci se rovněž domnívají, že úkolem odpovědného zaměstnavatele by mělo být zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti digitálních technologií a inovací v jejich úsecích. Chápou nové technologie jako rozhodující hnací sílu podstatných změn, přičemž 63 % z dotazovaných souhlasí s tím, že technologie by měly být hlavním prostředkem, který jim umožní pracovat podle jejich nejlepších schopností. Současně si 69 % respondentů myslí, že nejlepší pracoviště investují do digitálních technologií pro zvyšování kvalifikace personálu.

„Nejsou to pouze mladší generace, kdo si přeje, aby společnosti jednaly. Vidíme, že s kolektivním požadavkem, aby jejich zaměstnavatelé akceptovaly udržitelnější a odpovědnější pracovní postupy, svorně přicházejí všechny věkové skupiny zaměstnanců. Jde jim o to, aby společnosti vedly své podnikání v souladu se životním prostředím a respektovaly své zaměstnance i širší společenství, v nichž působí. Ve společnosti Ricoh na tom pracujeme tak, že jsme se zavázali k prosazování cílů udržitelného rozvoje programu OSN a podnikáme kroky na jejich podporu, včetně závazku snížit do roku 2050 své emise CO2 na nulu. Jako společnost, která patří ke špičkám v podnikání, máme povinnost naslouchat svým zaměstnancům a my je slyšíme jasně a zřetelně,“ dodává Mills.

 

Více informací najdete na stránkách www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

 

*Pro účely průzkumu byly generace definovány podle roku narození:

·         Baby Boomers: 1946 – 1964

·         Generace X: 1965 – 1980

·         Generace Y: 1981 – 1995

·         Generace Z: 1996 – dnes

 

O společnosti Ricoh

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Již více než 80 let společnost Ricoh inspiruje k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení dokumentů, IT služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a produkčních zařízení.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu, působí přibližně ve 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku v březnu 2018 dosáhla Skupina Ricoh celosvětového obratu ve výši 2 063 miliard jenů (přibližně 19,4 miliardy USD).

 

www.ricoh.cz , www.ricoh.sk

 

Kontakt pro média:

Jana Zajíčková

E-mail: jana.zajickova@ricoh.cz    

Mobile: +420 702 245 128 

 [1] Uváděné statistické údaje vycházejí z průzkumu, který pro společnost Ricoh Europe provedla agentura Coleman Parkes. Zúčastnilo se ho 4580 zaměstnanců z 24 zemí regionu EMEA.

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2019 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×