Kategorie

Zamestnanci v súčasnosti hľadajú ideálnu zhodu so zamestnávateľmi založenú na hodnotách

Bratislava, 15. máj 2019 – Pracovná sila je vzhľadom na požiadavku radikálnej zmeny v spôsobe, akým podnikáme, dnes zjednotenejšia ako kedykoľvek predtým. Už nestačí merať iba finančný úspech.

Zamestnanci všetkých generácií [1] vyzývajú spoločnosti, aby sa stali hybnou silou pozitívnych zmien vo svete.

Čo je dôvodom? Hranica medzi našim osobným a pracovným svetom sa vytráca, vďaka technológiám, ktoré nás oslobodzujú od tradičného kancelárskeho života medzi deviatou a sedemnástou hodinou. Zvolenie našej profesie a spôsob, akým sa rozhodujeme pracovať, sa stáva hlavným faktorom, ktorý nás definuje ako jednotlivcov. To vedie zamestnancov všetkých vekových kategórií k otázke, či je pre nich zamestnávateľ ideálnou voľbou vzhľadom na ich vlastné predstavy a hodnoty.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „V ére plnej protichodných názorov náš výskum odhaľuje, že zamestnanci sú vo svojich požiadavkách, aby sa spoločnosti pridŕžali vyšších morálnych a etických štandardov, jednotní. Vnímame u nich väčšie porozumenie pre skutočnosť, že žiaden krok nie je príliš malý na to, aby v širších súvislostiach nebol prospešný a zároveň si uvedomujú, že kolektívny vplyv spoločností môže mať výrazný dopad pre zabezpečenie lepšej budúcnosti pre budúce generácie.“

 

Nový prieskum, ktorý si objednala spoločnosť Ricoh Europe, odhaľuje, že:

  • 64 percent pracovníkov súhlasí s tým, že udržateľnosť musí byť v nasledujúcich piatich rokoch stredobodom obchodných a produktových stratégií.
  • V priemere 65 percent zamestnancov všetkých generácií verí v hodnoty a ideály svojich spoločností.
  • Zamestnanci sú na svojich pracoviskách osobne zainteresovaní, pričom približne 59 percent naprieč všetkými generáciami vníma svoju prácu ako kľúčový faktor vlastného sebaurčenia, ktorý definuje, akými sú osobnosťami.
  • Priemerne 63 percent zamestnancov v rámci všetkých generácií si myslí, že spôsob, akým sa vo svete podniká, sa v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch dramaticky zmení. 

Zamestnanci tiež veria tomu, že úlohou zodpovedného zamestnávateľa by malo byť zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v oblasti digitálnych technológií a tiež inovácií v ich sektore. Pracujúci chápu nové technológie ako rozhodujúcu hnaciu silu podstatných zmien, pričom 63 percent z nich súhlasí s tým, že technológie by mali byť hlavným prostriedkom, ktoré im umožnia pracovať podľa ich najlepších schopností. Súčasne si asi 69 percent respondentov myslí, že najlepšie pracoviská investujú do digitálnych technológií pre zvyšovanie kvalifikácie personálu.

„Nie sú to iba mladšie generácie, kto si praje, aby spoločnosti konali. Sme svedkami toho, že všetky vekové kategórie prichádzajú so spoločnou požiadavkou, aby sa začlenili udržateľnejšie a zodpovednejšie pracovné postupy. To zahŕňa riadenie v súlade so životným prostredím, ktoré preukazuje úctu k vlastným ľuďom, ako aj k širšej spoločnosti, v ktorej firma pôsobí. V spoločnosti Ricoh to uskutočňujeme tým, že sme prijali a podnikli opatrenia na podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja organizácie OSN vrátane záväzku znížiť emisie CO2 do roku 2050 na nulu. Ako spoločnosť, ktorá patrí k špičkám v podnikaní, máme povinnosť počúvať svojich zamestnancov a my ich počujeme jasne a zreteľne,“ dodáva Mills.

Viac sa dozviete na www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

 

* Pre účely prieskumu boli generácie definované podľa roku narodenia:

  • Baby Boomers: 1946 - 1964
  • Generácia X: 1965 - 1980
  • Generácia Y: 1981 - 1995
  • Generácia Z: 1996 - Dnes

 

O spoločnosti Ricoh

Ricoh svojimi inovatívnymi technológiami a službami podporuje a rozvíja digitálne pracoviská a umožňuje tak ľuďom efektívnejšiu a lepšiu prácu. Už viac ako 80 rokov spoločnosť Ricoh inšpiruje k inováciám a je významným dodávateľom systémov pre riadenie dokumentov, IT služieb, riešení pre komerčnú a produkčnú tlač, digitálnych kamier, fotoaparátov a produkčných zariadení.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, pôsobí približne v 200 krajinách a regiónoch na svete. Na konci fiškálneho roku v marci 2018 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 2 063 miliárd jenov (približne 19,4 miliardy USD).

 

Kontakt pre médiá:

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

www.ricoh.sk

 

[1]Štatistiky výskumu sú založené na prieskume 4580 zamestnancov v kancelárii z 24 krajín EMEA, ktoré uskutočnil Coleman Parkes na základe objednávky spoločnosti Ricoh Europe.

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2019 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×