Kategorie

Outsourcing

Tento způsob financování vám umožní zaměřit pouze na předmět vašeho podnikání, a neplatit za tvorbu a správu dokumentů víc, než je nutné. Outsourcing zahrnuje i optimalizaci pracovního procesu a nasazení systémů pro dosažení maximální efektivity práce. Součástí je analýza prostředí, návrh strojů a jejich rozmístění. Samozřejmostí je pak kompletní technické, konzultační a finanční zabezpečení.

Informace

Outsourcing tiskových zařízení, či lépe řečeno služeb, je nutnou podmínkou konsolidace a optimalizace celého procesu tvorby dokumentů. Ve společnostech a organizacích, kde jsou zařízení spravována a udržována samotnými, byť specializovanými zaměstnanci, se v praxi často setkáváme s nedostatečnou výkonností celého prostředí. Tato zahrnuje jak roztříštěnost „strojového parku“, jeho nedostatečné či naopak nadlimitní využití, tak především převahu kvantity (počet zařízení) nad kvalitou (vybavenost, výkonnost) a totální absenci správy těchto zařízení.

Samozřejmě nejen samotná tisková zařízení, ale i jejich provoz musí být efektivní – a i zde přináší outsourcing nesporné výhody.  Mezi ně můžeme zařadit platby za skutečně zhotovené výstupy, evidenci výstupů, možnost predikce zátěže v čase a tedy vyhnutí se riziku neplánovaných poruch tiskových systémů v důsledku přetěžování. Hlavní výhodou však je plynulý cash-flow (snadná predikce provozních nákladů) v rámci firmy a eliminace rizik spojených s nedostupností tiskových zařízení.

Ovšem samotný outsourcing tiskových zařízení není vše – podpůrné servisní činnosti a dálkový dohled jsou jeho nedílná a důležitá součást. Vše společně pak má klíčový vliv na kvalitu plnění SLA a v důsledku i na zákazníkovu spokojenost.

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2020 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×