Kategorie

Řešení pro anonymizaci

Jste připraveni na novou legislativu? 

Víte, co pro vás znamená Zákon o registru smluv? 

Musíte při digitalizaci dodržovat ochranu osobních údajů? 

Máme pro vás jednoduché řešení! Kombinace uživatelsky přívětivého multifunkčního zařízení s renomovaným softwarem pro digitalizaci a vytěžování dat.

Řešení RICOH v kombinaci  s digitalizačním software  Kofax Express

Snadné a jednoduché ovládání

Vytváření povinných metadat pro Registr smluv

Neomezený počet zpracovaných dokumentů

Optimalizace obrazu v čase skenování 

 

Co je anonymizace

Dle nově schváleného zákona č. 340/2015 Sb., tzv. Zákon o registru smluv, musí všechny státní organizace zveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejném portále ve strojově čitelném formátu a s metadaty (popisné údaje k dokumentu). Tyto smlouvy musí mít před zasláním do registru smluv znečitelněné (tzv. anonymizované) citlivé - osobní údaje. Tedy jedná se o složitou metodik u přípravy dokumentu před vlastním uveřejněním. 


Proces anonymizace se sestává z následujících kroků:

- Skenování na multifunkčním zařízení Ricoh a následný export do složky

- Aplikace Kofax Express si ze složky načte dokumenty (možné definovat i vícero úloh v rámci SW Kofax Express, každá úloha může sledovat jinou složku)

- V aplikaci Kofax Express se provede optimalizace obrazu integrovanou technologií (otočení obrazu dle hrany nebo textu, ořezání hran, vyhlazení hran, odstranění prázdných stran)

- Provedení indexace dokumentu (metadata k danému dokumentu)

- Export dokumentu

Při exportu dokumentu se zobrazí okno Obrazový editor, kde lze ručně provézt začernění dokumentu - Následný export začerněného dokumentu do složky – při tomto exportu může proběhnout nad dokumentem OCR (prohledávatelné PDF/A – v dokumentu lze vyhledávat, ale to co je začerněné je permanentně nevyhledatelné)

Soubory ke stažení

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2020 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×