Workplace services
Zvyšte produktivitu díky bezproblémovému uživatelskému prostředí

Workplace services

Rychlost a obratnost jsou dnes nutností. Pokud schůzky probíhají hladce, aplikace fungují spolehlivě a spolupráce je bezproblémová, ať už jsou vaši zaměstnanci kdekoli, získáte z každého dne více. To vše přispívá k větší spokojenosti zaměstnanců, díky níž je vaše firma produktivnější a konkurenceschopnější.
 
Dejte svému týmu možnost uspět
Workplace services umožní vašim zaměstnancům maximálně využít digitální prostředí. Poskytujeme odbornou podporu pro udržování a zlepšování provozních funkcí a zajišťujeme, aby váš tým měl k dispozici vše, co potřebuje k dosažení špičkových výsledků v libovolném rozsahu, bez ohledu na velikost vaší firmy.

Řešení a služby

Služby servisního centra

areo

Zvýšení produktivity díky rychlé odezvě při řešení problémů

Zvyšte spolehlivost organizace díky rychlejšímu řešení problémů a požadavků na služby IT. Díky správné kombinaci proaktivní lidské a automatizované podpory servisního centra můžete zajistit kontinuitu provozu, snížit náklady a reagovat na měnící se priority a zároveň uvolnit své zaměstnance IT, aby se mohli soustředit na kritické úkoly a nový vývoj.
 
Lokální servisní centra vyhoví vašim potřebám
Naše týmy servisních center se nacházejí jak v jednotlivých zemích, tak v našem Evropském servisním operačním centru. Tato centra umožňují profesionální evidenci, vyhodnocování, určování priorit a přidělování incidentů, požadavků a dotazů správné skupině řešitelů, což zajišťuje rychlejší řešení všech incidentů a požadavků na služby IT a lepší sladění podnikových a informačních technologií. Udržujeme úroveň služeb a poskytujeme koncovým uživatelům, podnikům a oddělením veškeré IT zdroje, které potřebují k plnění svých úkolů a cílů.
 • Zvyšte produktivitu díky lepší a nákladově efektivnější podpoře uživatelů
 • Centralizujte podporu díky sladění podnikových a informačních technologií
 • Získejte přesný a včasný reporting pro interní oddělení IT
 • Omezte investiční náklady pomocí modelu poskytování cloudových služeb 
Kontaktujte nás

Služby správy zařízení

areo

Na žádné zařízení se nezapomene

S rostoucí digitalizací a prací na dálku se zvyšuje riziko výpadku, pokud nemáte neustále přehled o své IT infrastruktuře. Neztrácejte čas identifikací a opravou chyb, které brání uživatelům v přístupu k aplikacím a datům.
 
Využijte své aplikace na maximum
Uvolněte své zdroje a soustřeďte se na nové projekty namísto žonglování s několika poskytovateli a neškálovatelnými službami. Poskytujeme prostředí pro stolní počítače nebo mobilní zařízení s využitím softwaru, jako je Microsoft Office 365, a zabezpečení, které vám pomůže maximálně využít vaše aplikace a zajistit kontinuitu podnikání.
 
Získejte všechny potřebné nástroje a podporu:
 • Snížení nákladů a zvýšení produktivity
 • Modernizace zařízení a platforem
 • Přilákání talentů ze všech demografických skupin prostřednictvím naplňujících pracovních zkušeností
 • Kontrola nákladů a efektivity díky vzdálené podpoře
 • Plná integrace s různými aplikacemi, jako jsou Smart Lockers a ServiceNow
 • Nabídka technických služeb na místě a na dálku
 • Správa servisních požadavků
 • Přístup k nepřetržité servisní podpoře
 • Kontrola správy životního cyklu zařízení
 • Využití služeb TechBar v případě potřeby více techniků na místě
Kontaktujte nás

IT služby pro koncové uživatele

areo

Průběžná podpora IT pro zachování provozu

S rostoucí digitalizací a prací na dálku se zvyšuje riziko výpadku, pokud nemáte neustále přehled o své IT infrastruktuře. Neztrácejte čas identifikací a opravou chyb, které brání uživatelům v přístupu k aplikacím a datům.
 
Využijte své aplikace na maximum
Uvolněte své zdroje a soustřeďte se na nové projekty namísto žonglování s několika poskytovateli a neškálovatelnými službami. Poskytujeme prostředí pro stolní počítače nebo mobilní zařízení s využitím softwaru, jako je Microsoft Office 365, a zabezpečení, které vám pomůže maximálně využít vaše aplikace a zajistit kontinuitu podnikání.
 
Získejte všechny potřebné nástroje a podporu:
 • Snížení nákladů a zvýšení produktivity
 • Modernizace zařízení a platforem
 • Přilákání talentů ze všech demografických skupin prostřednictvím naplňujících pracovních zkušeností
 • Kontrola nákladů a efektivity díky vzdálené podpoře
 • Plná integrace s různými aplikacemi, jako jsou Smart Lockers a ServiceNow
 • Nabídka technických služeb na místě a na dálku
 • Správa servisních požadavků
 • Přístup k nepřetržité servisní podpoře
 • Kontrola správy životního cyklu zařízení
 • Využití služeb TechBar v případě potřeby více techniků na místě
Zjistit více

Řešení pro rezervaci pracovních prostor

areo

Optimalizujte svůj způsob práce

S nárůstem práce na dálku a online spolupráce nastal čas změnit představu o tom, jak pracujeme a jakou roli by měly hrát kanceláře. Pochopením své kanceláře a jejího současného využití získáte možnost činit správná rozhodnutí a zároveň optimalizovat náklady.
 
Platforma pro vylepšení pracoviště RICOH Spaces
RICOH Spaces je cloudová platforma pro vylepšení pracoviště, která vám pomůže pochopit využití vašeho pracovního prostoru, abyste mohli optimalizovat své podnikání a vytvořit skutečně propojené, inteligentní, bezpečné a zajímavé pracoviště. Takto vyřešíte své dnešní problémy a zároveň předvídáte potřeby zítřka.
 • Získejte jasný přehled a data, která podpoří změny, jako je uvolnění nedostatečně využívaných prostor a snížení provozních nákladů
 • Vytvořte nejlepší pracovní prostředí sladěním lidí, míst a technologií, což usnadní přilákání a udržení nejlepších talentů
 • Zjednodušte svůj provoz pomocí funkcí, jako jsou interaktivní plány podlaží, rezervace zasedacích místností, správa návštěvníků a odbavení pomocí QR kódu
Zjistit více

Řešení IoT (internetu věcí)

areo

Přizpůsobení a vývoj s IoT

Schopnost reagovat na měnící se požadavky moderního pracoviště je pro dnešní podniky zásadní. IoT (internet věcí) zpřístupňuje nové metody sledování a monitorování majetku v reálném světě, zatímco výkonná data a analytika vedou k rychlejšímu a efektivnějšímu rozhodování. Abyste mohli využít potenciál IoT, potřebujete správné lidi a procesy, které stojí za správnými technologiemi.
 
Správná strategie IoT pro vaši firmu
Pomůžeme vám definovat a implementovat strategii IoT (internetu věcí), která podpoří vaše obchodní cíle - abyste se mohli přizpůsobit nové dynamice, zvýšit efektivitu nákladů a produktivitu. Ať už potřebujete nejnovější senzorovou technologii k získání podrobných dat o svých prostorách v reálném čase, nebo k získání přesného přehledu o využívání chytrých úložných systémů, pomůžeme vám správně zacílit aplikace a efektivně je spravovat pro kvalifikované rozhodování.
 • Sledování zařízení v reálném čase pro kvalifikované rozhodování
 • Využití analýzy dat pomocí výkonných řídicích panelů
 • Snížení nákladů a rozvoj nových zdrojů příjmů
 • Umožnění rychlejšího a efektivnějšího provozu systémů
Kontaktujte nás

Řešení chytrých úložných systémů Smart Locker

areo

Flexibilní, propojené úložiště pro pracoviště

Přeměňte časově náročné manuální úkony na bezpečné automatizované procesy s chytrým bezklíčovým přístupem k úložišti. Naše škálovatelné skříňky, které jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, mohou zabezpečit cenný firemní majetek, příchozí a odchozí poštu a osobní věci. Využijte jednoduchost, úspory a spokojenost s jednoduchým cloudovým systémem správy, který podporuje správu úložiště v reálném čase.
 
Snižujeme pracovní zátěž a náklady
Pomáháme s průzkumem místa, instalací, školením, řízením projektu, poradenstvím a nabízíme preventivní údržbu a správu dílů - snižujeme pracovní zátěž nadřízených a související náklady na správu vašeho majetku.
 • Zvýšená bezpečnost a správa
 • Jednoduchá správa na bázi cloudu
 • Integrace se stávajícími systémy
 • Plné možnosti reportování
 • Významné úspory / návratnost investic
 • Přizpůsobitelný pracovní postup pro konkrétní potřeby
 • Bezpečný a automatizovaný proces pro každého zaměstnance
Zjistit více

Robotické služby

areo

Kompletní portfolio služeb a podpory

Robotika vám může usnadnit pracovní život, zvýšit bezpečnost a efektivitu, ale bez správných servisních možností a poprodejní podpory bude mít za následek nedostatečné přijetí, omezenou škálovatelnost a špatné zkušenosti uživatelů. Poskytujeme kompletní portfolio služeb na podporu provozu, efektivity a bezpečnosti robotiky - maximalizujeme návratnost vašich investic.
 
Jednotné kontaktní místo
Díky rozsáhlému geografickému pokrytí, technické podpoře a možnostem péče o zákazníky nabízíme jednotné kontaktní místo pro všechny vaše potřeby v oblasti robotiky. Naši inženýři mají velké zkušenosti se zvládáním složitých digitálních interakcí ve stávajících organizačních prostředích.
 
Naše kompletní portfolio podpůrných služeb zahrnuje:
 • Řízení projektů
 • Návrh služeb
 • Implementace
 • Řízení služeb
 • Řízení dodavatelského řetězce
 • Správa náhradních dílů
 • Služby centra podpory
 • Vzdálená podpora
 • Inženýrství v terénu
 • Reporting
 • Fakturace
Zjistit více

Správa audiovizuálních služeb (AV)

areo

Vyřešte všechny své problémy s AV technologiemi

Nikdy jsme nebyli tak závislí na spolupráci a komunikačních technologiích jako v dnešním světě. Chápeme důležitost standardizovaného designu, konzistentních dodávek a spolehlivých, globálně škálovatelných řešení podpory jako zásadní součásti umožňující úspěch vašeho podnikání.
 
Naše služby správy audiovizuálních služeb vám nabízejí komplexní a flexibilní globální řešení vašich potřeb v oblasti audiovizuální techniky.
 • Proaktivní identifikace a rychlé řešení závad AV, minimalizace výpadků systému
 • Optimalizace zkušeností koncových uživatelů s konzistentními službami podpory
 • Snížení provozních nákladů a snížení zátěže IT týmů
 • Poskytování datově řízených informací o výkonnosti a využití nemovitostí
Zjistit více

Doporučeno pro vás

Zpráva

Digitální pracoviště Gartner

Ricoh podporuje digitální pracoviště

Naši partneři mohou využívat služeb, jako jsou inovativní IT služby pro digitální pracoviště, umělá inteligence a automatizace, monitorování digitální práce a kybernetická bezpečnost.
Stáhněte si zprávu

Případová studie

vodafone ricoh case study

Zavedení flexibilní formy práce do praxe

Ve snaze optimalizovat využití prostoru se společnost Vodafone rozhodla pro cloudový systém, který by podpořil její cíl umožnit zaměstnancům pracovat flexibilněji.
Stáhněte si případovou studii

Případová studie

NH Hotel Group

Odhodláni k inovacím

Skupina NH Hotel Group chtěla zlepšit služby pro hosty a efektivitu podnikání. Partnerství se společností Ricoh vyústilo v systém služeb pro zasedací místnosti.
Stáhněte si případovou studii

Spojme se

Obraťte se na odborníka společnosti Ricoh

Kontaktujte některého z našich konzultantů a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu podnikání.

Kontaktujte nás

Firemní služby Ricoh

Prozkoumejte řadu profesionálních služeb a řešení, která vaší organizaci pomohou pokročit na cestě k digitalizaci.

Podívejte se na všechna naše firemní řešení
Služby pro firmy

Digitální zkušenosti

Náš vysoce kvalifikovaný tým datových vědců a vývojářů navrhuje, vytváří, implementuje a servisuje řešení, která vám pomohou dosáhnout maximální angažovanosti zákazníků.

Přečtěte si více

Správa firemních procesů

Udržujeme váš tým aktivní a produktivní díky jednodušším, rychlejším a nákladově efektivnějším způsobům práce.

Přečtěte si více

Kybernetická bezpečnost

Pomůžeme vám vybudovat odolnou IT infrastrukturu, pochopit a spravovat zranitelná místa a s jistotou růst.

Přečtěte si více

Cloud a infrastruktura

Poskytujeme plán a cloudová řešení, která vám pomohou modernizovat IT infrastrukturu, automatizovat pracovní úlohy a transformovat obchodní operace.

Přečtěte si více

Digitální pracoviště

Navrhneme, nakonfigurujeme a zavedeme vaše digitální pracoviště a umožníme vašim týmům efektivně spolupracovat a získat více ze svého pracovního dne, ať už pracují kdekoli.

Přečtěte si více