Náš přístup
O společnosti Ricoh

S vámi po celou dobu

Podpora a řešení na míru pro urychlení vaší digitalizace

Náš přístup k firemním řešením

Zabýváme se změnou přístupu k práci. Pro nás to znamená poskytovat poradenství a strategickou podporu, která vám pomůže reagovat na měnící se požadavky moderního pracoviště. Bez ohledu na to, jak daleko je vaše firma na cestě k digitalizaci, velikost vaší firmy nebo jiné okolnosti, vám můžeme pomoci dosáhnout vašich podnikatelských cílů.
 
Zaměřujeme se na uspokojování vašich měnících se potřeb
V kancelářích, centrech sdílených služeb a výrobních závodech v regionu EMEA poskytujeme komplexní nabídku plně přizpůsobitelných služeb a podpory přizpůsobené konkrétním potřebám vašich projektů. Neustále rozšiřujeme naše digitální služby, a to jak organicky, tak prostřednictvím akvizic, což nám umožňuje uspokojovat vyvíjející se potřeby našich zákazníků v oblasti digitálního pracoviště. 

Náš model dodávek podporuje růst vašeho podnikání

Úzce spolupracujeme s vašimi týmy, abychom pochopili vaše problémy a vytvořili strategie k dosažení vašich cílů. Na základě komplexního přístupu navrhujeme a zavádíme řešení, která fungují v souladu se zbytkem vašeho podnikání.
 
Po implementaci pomůžeme vašim zaměstnancům přijmout pozitivní změny a zároveň budeme sledovat reakce na nové procesy a pracovní postupy. Díky těmto poznatkům poskytujeme neustálé zlepšování, abychom uspokojili měnící se potřeby vašich zaměstnanců a zákazníků v závislosti na tom, jak vaše firma roste.

USPOKOJENÍ ŠIROKÉ ŠKÁLY OBCHODNÍCH POTŘEB

Malé firmy

Řešení, která se vyvíjejí spolu s vaším pracovištěm

Malé firmy musí neustále hledat způsoby, jak být produktivnější a efektivnější co nejhospodárnějším způsobem. Chytré technologie mohou pomoci automatizovat úkoly náročné na práci, zefektivnit procesy a zlepšit zákaznickou zkušenost. Když jsou však zdroje napjaté a digitální možnosti omezené, mnoho malých firem má problém najít správnou technologii pro své specifické prostředí.
.
areo
Využijte výhod své investice
Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací škálovatelných řešení pro malé firmy, která zajišťují flexibilitu potřebnou pro růst a vývoj v závislosti na měnících se potřebách pracoviště. Ať už jde o zvýšení efektivity prostřednictvím řešení pro správu dokumentů nebo o implementaci cloudového prostředí umožňujícího práci na dálku, můžeme rychle nasadit produkty, řešení a služby, které se hladce integrují se stávajícími technologiemi - a to s flexibilní a transparentní finanční strukturou.
 
S podporou našich technických odborníků zajišťujeme implementaci na místě a poskytujeme školení a podporu, abychom malým firmám pomohli co nejrychleji využít všech výhod jejich investic.

Středně velké firmy

Pomáháme vám využívat příležitosti

Středně velké firmy čelí křehkému balancování: zvládnout změny a zároveň poskytovat skvělé služby, udržet zaměstnance a zlepšit provoz, aby byl zajištěn dlouhodobý růst. Rychle se měnící povaha trhu vyžaduje, aby středně velké podniky přezkoumaly svůj technologický systém a zajistily, aby byl v souladu s jejich obchodní strategií a mohl se rozšiřovat v souladu s jejich růstovými ambicemi.
.
areo
Realizujte své růstové ambice
Identifikujeme, stanovíme priority a řešíme bolestivá místa a neefektivitu, aby se středně velké podniky mohly soustředit na své hlavní cíle. Od zavádění digitálních pracovních postupů, které zlepšují služby zákazníkům, až po pomoc s návrhem a nastavením ergonomického a kolaborativního pracovního prostředí, které maximalizuje produktivitu.
 
Poskytujeme řešení a služby, které zjednodušují a racionalizují složitost rostoucího provozu. Díky místní přítomnosti v celém regionu můžeme pomoci středně velkým organizacím s jejich růstovými plány na expanzi na nové trhy a teritoria. 

Velké společnosti

Digitální inovace a služby pro růst vaší společnosti

Tváří v tvář novým výzvám musí vedoucí pracovníci podniků zvládat překážky a bezprecedentní změny ve své organizaci a zároveň hledat inovativní způsoby, jak dosáhnout udržitelného růstu. Provedení tohoto úkolu v potřebné rychlosti a měřítku vyžaduje rozsáhlé technické znalosti a zdroje.
.
areo
Přizpůsobte se a prosperujte ve velkém
Společnostem můžeme pomoci urychlit růst příjmů prostřednictvím inovací digitálních služeb a technologií a zároveň zjednodušit digitální prostředí a snížit náklady a rizika. Díky rozsáhlému portfoliu digitálních služeb poskytujeme poradenský přístup - vyvíjíme řešení na míru, která přinášejí vyšší firemní výkonnost a podporují sociální a environmentální cíle a cíle v oblasti správy a řízení (ESG).
 
Ať už jde o nastavení bezpečného pracovního prostředí, umožnění vzdálené spolupráce, digitalizaci informací nebo optimalizaci zákaznické zkušenosti, poskytujeme globální i místní odborné znalosti, které pomáhají společnostem přizpůsobit se a prosperovat ve velkém měřítku na vyvíjejícím se trhu. 

Veřejný sektor

Podpoříme vaši cestu k digitální transformaci

Digitální technologie představují pro organizace veřejného sektoru řadu příležitostí. Od zlepšení učebních a reformních procesů v oblasti vzdělávání až po umožnění vládám a zdravotnickým zařízením řešit sociální problémy. Udržitelný růst v takovém rozsahu však může být náročný.
.
areo
Vynikejte ve službách občanům, každý den
Podporujeme organizace veřejného sektoru na jejich cestě k digitální transformaci. Ať už chcete zlepšit zákaznickou zkušenost, umožnit hybridní práci, zvýšit kvalitu služeb nebo dosáhnout svých cílů v oblasti sociálních věcí, životního prostředí a správy a řízení (ESG), máme řešení a služby, které umožní bezproblémový přechod.
 
S odbornými týmy po celém světě poskytujeme lokální podporu a poradenství, abychom pomohli organizacím veřejného sektoru vybudovat odolný a přizpůsobivý provoz a zároveň pomohli vytvořit zdravé, bezpečné a spolehlivé místo pro práci. Naše služby a řešení jsou navrženy tak, aby zlepšovaly digitální zkušenosti - zvyšovaly produktivitu a spokojenost zaměstnanců, aby mohli každý den měnit svět k lepšímu a vynikat ve službách studentům, pacientům a občanům. 

Pomáháme snižovat vaši uhlíkovou stopu

Věříme, že můžeme přispět k rozsáhlému snížení emisí CO2 tím, že našim zákazníkům poskytneme řadu služeb, které sníží emise uhlíku jak v kancelářích, tak ve společnosti jako celku.

Spojme se

Obraťte se na odborníka společnosti Ricoh

Kontaktujte některého z našich konzultantů a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu podnikání.

Kontaktujte nás