Správa firemních procesů
Správa firemních procesů

Vytvořeno pro úspěch vaší firmy

Propojené, automatizované, komplexní pracovní postupy

Správa firemních procesů

Dosavadní procesy a manuální práce již nemusí zdržovat vaše zaměstnance. Technologie umožňují zefektivnit způsob, jakým vaše firma plní základní úkoly - ať už prostřednictvím implementace dynamických aplikací a cloudových řešení, nebo outsourcovaných pracovních úloh.
 
Zjednodušte své procesy 
Společnost Ricoh optimalizuje vaše podnikové procesy, aby vaši zaměstnanci mohli pracovat lépe, rychleji a dosahovat lepších výsledků. Poskytujeme technologie, odborné znalosti a podporu pro zefektivnění a zjednodušení procesů ve vaší organizaci, takže se můžete soustředit na svou hlavní činnost a odhalit skryté příležitosti pro zisk. 
image

20 % produktivity celé organizace je ztraceno kvůli neefektivitě dokumentů a pracovních postupů.

S řešeními společnosti Ricoh pro správu podnikových procesů můžete automatizovat manuální, opakující se úlohy a uvolnit tak čas pro práci s přidanou hodnotou.
 
Manuální, opakující se úkoly vedou k neefektivitě napříč podnikovými procesy. Automatizace může tento problém přímo řešit minimalizací chyb a zrychlením pracovních postupů.
 
Automatizace může také vést ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců, protože rutinní úkoly jsou méně časově náročné a lidé se mohou věnovat zajímavějším činnostem, což zvyšuje spokojenost s prací a v konečném důsledku i produktivitu.
 
Aplikujte inteligentní automatizaci všude
Udržujte svůj tým angažovaný a motivovaný pomocí jednodušších, rychlejších a nákladově efektivnějších způsobů práce. Začínáme tím, že se seznámíme s potřebami vaší firmy, vašimi procesy a lidmi. Poté v úzké spolupráci s vašimi týmy navrhneme digitální pracovní postupy, které použijí inteligentní automatizaci napříč vaším podnikem a usnadní správu a sledování úkolů náročných na pracovní sílu. 

Co umíme

Automatizace procesů

areo

Snížení počtu lidských chyb a zvýšení efektivity

Umožněte hybridní práci a zlepšete své rozhodovací schopnosti díky automatizaci klíčových procesů, vyšší přesnosti, rychlejším reakcím a reportování v reálném čase.
Přečtěte si více

Služby v oblasti podnikových procesů

areo

Zadejte externí firmě kompletní obchodní procesy a ušetřete čas

Outsoursujte své obchodní procesy a uvolněte zdroje, abyste se mohli soustředit na své hlavní obchodní cíle. Poskytujeme celou řadu služeb, které vám pomohou zlepšit výsledky a kontrolovat náklady.
Přečtěte si více

Spojme se

Obraťte se na odborníka společnosti Ricoh

Kontaktujte některého z našich konzultantů a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu podnikání.

Kontaktujte nás