Služby v oblasti firemních procesů
Služby v oblasti firemních procesů

Svěřte opakující se úkoly někomu jinému a soustřeďte se na své hlavní činnosti

Služby v oblasti firemních procesů

Řízení každého podniku zahrnuje určitou míru opakujících se činností a administrativy, které jsou nezbytné pro provoz, jako je fakturace, tisk, skenování a odesílání.
 
Outsourcingem kritických procesů zpracování dokumentů do našich odborných zařízení a cloudových služeb se můžete soustředit na své hlavní činnosti.
 
Služby v oblasti firemních procesů společnosti Ricoh vás zbaví pracných úkolů správy dokumentů a umožní vám přechod na bezpapírovou práci.
 • Zlepšení zákaznické zkušenosti
 • Urychlení digitální transformace
 • Optimalizace podnikových procesů
 • Zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců
 • Snazší dodržování předpisů
 • Snížení kapitálových výdajů

Máme více než 80 let zkušeností se správou nejdůležitějších dokumentů a pracovních postupů našich zákazníků. Pomocí našich schopností strojového učení využíváme veškeré poznatky těchto zákazníků, abychom zlepšili přesnost, zvýšili automatizaci a dosáhli rychlejší návratnosti investic.

Řešení a služby

Služby automatizace fakturace

areo

Získání kontroly nad peněžními toky a finančními výkazy

Faktury v papírové podobě a ručně zpracovávané platby mohou vést k pomalému schvalování faktur a plateb, nedostatečnému přehledu a nepřesnému vykazování.
 
Organizace musí zkrátit dobu splatnosti, aby zvýšily likviditu. Musí také dodržovat vyvíjející se daňovou legislativu a zajistit dostatečné možnosti reportingu pro přijímání informovaných rozhodnutí - to vše při současném zvyšování efektivity.
 
Naše služby automatizace fakturace vám umožní snímat, zpracovávat, schvalovat a archivovat příchozí faktury, čímž se sníží počet manuálních úkonů, zvýší přesnost a pětinásobně zrychlí zpracování.
 
Na straně pohledávek poskytuje jediné připojení k naší cloudové, vícekanálové službě výstupní fakturace standardní fyzický výstup spolu s elektronickou fakturací, která je v souladu s legislativou. Jak vládní centra tak otevřené i uzavřené firemní sítě jsou přístupné.
 
Zvyšte efektivitu fakturace
 • Získejte lepší kontrolu a přehled o stavu hotovosti - minimalizujte dobu splatnosti a snižte DSO (dobu zaplacení zakázek)
 • Zajistěte soulad s elektronickou fakturací
 • Zvyšte flexibilitu a škálovatelnost
 • Řiďte náklady prostřednictvím modelu předplatného as-a-service
 • Dosáhněte řízeného přechodu z fyzické fakturace na digitální
Zjistit více

Služby podatelny

areo

Snížení pracnosti a nákladů

Vzhledem k vysokým nákladům na pracovní sílu je provozování manuálních, papírových procesů v podatelně nákladné, zatímco nedostatečný přehled o obsahu snižuje produktivitu celé organizace. Manuální procesy jsou také náchylné k lidským chybám a nedostatečnému zabezpečení.
 
S naší spravovanou službou podatelny můžete optimalizovat komunikaci, omezit ruční manipulaci s poštou a zajistit doručení pošty zaměstnancům kdekoli. Nabízíme jednotný zdroj pro správu pošty, centralizujeme a zefektivňujeme zadávání a sledování všech příchozích a odchozích zásilek v rámci vaší organizace, čímž zajišťujeme úplnou sledovatelnost a dodržování předpisů.
 
Použitím automatizované technologie umožníme vaší společnosti přístup ke službám odkudkoli a kdykoli.
 • Úspora času a snížení nákladů na zpracování pošty
 • Eliminace lidských chyb
 • Zajištění rychlejšího přístupu k dokumentům
 • Podpora pružné pracovní doby pro zaměstnance
 • Zvýšení rychlosti reakce na požadavky zákazníků napříč různými kanály
Zjistit více

Outsourcingové služby

areo

Osvoboďte své zaměstnance od opakujících se úkolů

Mnoho organizací potřebuje tisknout a odesílat velké objemy marketingových a komunikačních materiálů. To však vyžaduje specializované vybavení a odborné znalosti, které mnoho společností nemá k dispozici, protože jsou drahé, vyžadují nemovitosti a je obtížné je udržovat v souladu s nejnovějšími technologiemi.
 
Naše vícekanálové outsourcingové služby využívají nejmodernější technologie a odborný personál k optimalizaci tisku, poštovného, DPH nebo doručování sdělení zákazníkům prostřednictvím různých digitálních kanálů.
 • Posílení procesů a omezení lidských chyb
 • Úspora značných nákladů na marketing a komunikaci
 • Zvýšení pružnosti a rychlosti reakce pro zajištění lepší zákaznické zkušenosti
 • Využití inovativních možností pro vytvoření působivější komunikace
 • Lepší zpřístupnění informací
Kombinujeme prvotřídní hardware a software s odborným personálem v oblasti poradenství, implementace a dodávek. Náš proces, který byl vyladěn během mnoha let s tisíci zákazníky, nám umožňuje poskytovat řízené nebo zcela outsourcované služby na pracovišti, mimo pracoviště nebo v cloudu - s využitím vašich vlastních nebo našich zaměstnanců.
Kontaktujte nás

Tiskové a skenovací služby

areo

Efektivnější zpracování příchozích a odchozích dokumentů

Ve velkých organizacích všeho druhu neustále přicházejí a odcházejí dokumenty různými kanály. Aby snížili náklady a zvýšili produktivitu, mnozí se vydávají na cestu bezpapírové práce a digitalizují všechny své dokumenty a komunikaci, včetně formulářů žádostí, pojistných dokumentů, smluv a mnoha dalších.
 
Naše plně přizpůsobitelné řízené tiskové a skenovací služby vám umožní outsourcovat digitalizaci dokumentů a optimalizovat příchozí a odchozí procesy.
 
Prostřednictvím našich globálních produkčních center rozmístěných po celém světě naskenujeme vaše příchozí dokumenty, přeneseme je do zabezpečené zóny, roztřídíme je podle oddělení nebo funkcí, digitalizujeme a indexujeme, takže jsou snadno dostupné všem.
 
Dokumenty můžete také odeslat do tiskárny prostřednictvím zabezpečeného prostředí, kde budou uloženy ve správném formátu na našich serverech a odeslány na správnou adresu prostřednictvím vámi zvoleného kanálu.
 • Zpracovávejte dokumenty rychleji a bezpečněji
 • Zvyšte svou pružnost a schopnost reagovat na potřeby zákazníků
 • Usnadněte si přístup k informacím odkudkoli
 • Zajistěte shodu s předpisy
 • Podpořte kontinuitu podnikání
Kontaktujte nás

Spojme se

Obraťte se na odborníka společnosti Ricoh

Kontaktujte některého z našich konzultantů a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu podnikání.

Kontaktujte nás

Firemní služby Ricoh

Prozkoumejte řadu profesionálních služeb a řešení, která vaší organizaci pomohou pokročit na cestě k digitalizaci.

Podívejte se na všechna naše firemní řešení
Služby pro firmy

Digitální zkušenosti

Náš vysoce kvalifikovaný tým datových vědců a vývojářů navrhuje, vytváří, implementuje a servisuje řešení, která vám pomohou dosáhnout maximální angažovanosti zákazníků.

Přečtěte si více

Správa firemních procesů

Udržujeme váš tým aktivní a produktivní díky jednodušším, rychlejším a nákladově efektivnějším způsobům práce.

Přečtěte si více

Kybernetická bezpečnost

Pomůžeme vám vybudovat odolnou IT infrastrukturu, pochopit a spravovat zranitelná místa a s jistotou růst.

Přečtěte si více

Cloud a infrastruktura

Poskytujeme plán a cloudová řešení, která vám pomohou modernizovat IT infrastrukturu, automatizovat pracovní úlohy a transformovat obchodní operace.

Přečtěte si více

Digitální pracoviště

Navrhneme, nakonfigurujeme a zavedeme vaše digitální pracoviště a umožníme vašim týmům efektivně spolupracovat a získat více ze svého pracovního dne, ať už pracují kdekoli.

Přečtěte si více