Připravenost a aktivní přístup je pro malé a střední podniky nutností
21.02.2018

Připravenost a aktivní přístup je pro malé a střední podniky nutností

Praha, 21. února, 2018 – Zvyšovat připravenost je hlavní prioritou pro evropské ředitele malých a středních firem, kteří se snaží využít výhod automatizovaných pracovišť.

Produktivita a inovace podporované technologiemi jsou považovány za klíčový zdroj trvalého úspěchu!

Podle nové studie společnosti Ricoh Europe většina (86 %) z počtu 1 608 dotazovaných ředitelů malých a středních podniků, se v roce 2018 aktivně zaměřuje na zvýšení obecné připravenosti v rámci technologií a automatizace.

Polovina respondentů (51 %) konkrétně zavádí nové technologie, rychleji reaguje na trendy a příležitosti, a zároveň 52 % tvrdí, že bez benefitů nových technologií by do pěti let zkrachovali.

Vedoucí činitelé odpovědní za rozhodování v malých a středních firmách jednoznačně upřednostňují technologie, které přímo reagují na potřeby zaměstnanců. Domnívají se, že nejpozitivnější dopad na jejich podnikání budou mít automatizace (72 %), analýza dat (64 %), správa dokumentů (62 %) a možnost videokonferencí (56 %).

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing, Ricoh Europe komentuje: „Evropská komunita malých a středních firem je velmi ambiciózní. S ohledem na náročné podmínky na trhu jsou vedoucí pracovníci firem právem nedočkaví na to, aby dokázali včas identifikovat nové příležitostí a sklidit maximální odměnu. Vědí, jak důležité je být připraven umět těžit ze změn na trhu a jsou si rovněž vědomi role, kterou v tom hraje technologie. Je zřejmé, že připravenost stojí na vysokých příčkách v prioritách malých a středních firem, a vedoucí představitelé na ni nepohlížejí pouze jako na výhradní záležitost větších konkurentů.“

Produktivita a inovační přínos chytrých technologií na pracovištích jsou považovány za zásadní faktor úspěchu v podnikání. 70 % respondentů pokládá technologie za rozhodující činitel pro prosperitu jejich organizace, což svědčí o silné víře v hodnotu digitalizovaných pracovišť.

Diez-Aguirre dodává: „Ředitelé malých a středních firem se nenechávají manipulovat mediálním rozruchem, který panuje kolem nových technologií, jako je virtuální realita nebo blockchain, nýbrž velice moudře upřednostňují investice do nástrojů, které budou mít skutečně pozitivní dopad na výkon jejich běžných pracovníků. Ti, kteří to zatím neudělali, by měli pečlivě zvážit, jaké technologie umožní jejich zaměstnancům pracovat rychleji a efektivněji, a tím zvýší připravenost jejich firem. Pokud toto opomenou, mohou brzy zjistit, že stojí před zánikem, protože trh jde kupředu i bez nich."

|O společnosti Ricoh|

Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a služeb, které umožňují chytřejší práci odkudkoliv.

Se znalostmi a organizačními schopnostmi získanými během své 85leté historie je Ricoh předním poskytovatelem digitálních služeb, správy informací a tiskových a zobrazovacích řešení navržených pro podporu digitální transformace a optimalizaci výkonnosti firem.

Společnost Ricoh Group se sídlem v Tokiu má pobočky po celém světě a její produkty a služby jsou nyní k dispozici zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím březnem 2022 měla skupina Ricoh celosvětové tržby ve výši 1 758 miliard jenů (cca 14,5 miliard USD).

Pro další informace navštivte www.ricoh.cz.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

E-mail: marcom@ricoh.cz 

Mobile: +420 702 245 128