Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Ochraňme pojem udržitelnost od škatulky módních byznysových slov

Nicola Downing, COO Ricoh Europe

Sustainability

Ricoh Europe, Londýn, 28. května 2021 - Může se zdát, že některé výrazy a fráze nevymažeme ze svého života nikdy. Co bych dala za to, aby už nastal konec slibů o „uplatnění se“ a požadování „svěžích nápadů“...

Jedním z pojmů obchodního slovníku, který si zachovává svou podstatu, je „udržitelnost“. Tento výraz se však často používá lehkovážně, kvůli čemuž může evokovat „falešnou eko propagandu“. Může také sloužit jako všeobecné pojmenování pro zvýraznění dobrých úmyslů, ale k ničemu jinému. Proto je do jisté míry nevyhnutelné prokazovat měřitelné aktivity.

Není pochyb o tom, že pokud společnosti chtějí dosahovat dlouhodobého úspěchu, musí přehodnotit své zásady udržitelnosti, a zároveň se chovat spravedlivě a zodpovědně vůči svým klientům, dodavatelům, místním komunitám a životnímu prostředí. Stejně důležité je prosazování cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) organizace OSN. Proto 1. června startujeme náš každoroční celosvětový Akční měsíc cílů trvale udržitelného rozvoje. Na tuto tradici jsem obzvlášť hrdá, protože je jednou z těch, co povzbuzují nás všechny, jak společnost, tak i jednotlivce, k pozitivním činnostem v zájmu našich komunit a planety. Naše úsilí bude jako vždy spojené s 5. červnem, Světovým dnem životního prostředí, abychom dosáhli ještě většího globálního dopadu.

Je stále jasnější, že když jde o společenské problémy, zaměstnanci požadují, aby jejich zaměstnavatelé byli součástí řešení. Náš nejnovější průzkum ve skutečnosti odhaluje, že 60 % evropských zaměstnanců očekává, že jejich společnost bude konat. Proto musí firmy do své rozšířené strategie udržitelnosti zahrnout i principy environmentálního, sociálního 
a podnikového řízení (ESG). Trik nespočívá jen ve snížení dopadu na životní prostředí, ale i v upřednostnění zdravějších a inteligentnějších způsobů práce pro všechny. A v neposlední řadě, cíle ESG jsou měřitelné, což činí společnosti zodpovědné za své činy.

V rámci snižování skleníkových plynů do roku 2030 jsme v Ricohu změnili náš globální cíl z roku 2015 z 30 % na 63 %. Taktéž jsme schválili plán B4IG (Business for Inclusive Growth) pro inkluzivní obnovu a zavázali se tak k využívání našich odborných znalostí k překlenutí digitálních rozdílů tím, že zranitelným komunitám poskytneme přístup k digitální infrastruktuře, nástrojům, školením a dovednostem. Toto jsou jen dva z dlouhého seznamu splnitelných závazků.

Zajištění nadšení a produktivity vašich lidí je klíčovou součástí provozní udržitelnosti. Zjistili jsme, že k tomu patří i umožnění kombinované práce zaměstnancům, což zase více pomáhá udržet si personál, přilákat nové talenty a motivovat všechny zaměstnance k co nejlepším výkonům. Konec konců, právě spokojená a inspirovaná pracovní síla je často ta, která překypuje novými nápady a kreativitou. Dát lidem možnost zvolit si kombinovanou práci má nejen smysl pro inteligentní podnikání, ale pomáhá i podporovat duševní zdraví zaměstnanců a nastolit rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem.

Mimo lidského faktoru tvoří další klíčovou část „skládačky udržitelnosti“ technologie.

Z hlediska nákladů anebo produktivity už není možné pokračovat v časově a manuálně náročných procesech – společnosti, které si chtějí zajistit dlouhodobě konkurenceschopnou pozici, musí investovat do nástrojů a technologií, díky kterým bude jejich podnikání udržitelnější. Přijetí opatření na automatizaci časově náročných procesů neovlivňuje jen uhlíkovou stopu, ale zlepšuje i pracovní zkušenosti zaměstnanců. Dává jim možnost soustředit se na výnosnější a užitečnější úlohy. Podle naší nejnovější studie má 47 % zaměstnanců pocit, že by byli produktivnější, kdyby nebyli tolik zatěžovaní administrativou.

Cíle ESG představují vynikající koncepci, kterou se dá dosáhnout dlouhodobý, udržitelný a měřitelný úspěch. A oslavíme to tím, že během celého června se více než kdykoliv předtím budeme snažit jednat ve prospěch planety a společnosti. A současně budeme mít připravené špunty do uší pro případ, kdyby někdo vyžadoval „vydat se lehčí cestou“ anebo mluvil o tom, jak být „vždy připravený“.

Zdroj: Nicola Downing, COO Ricoh Europe, LinkedIn

|O společnosti Ricoh|

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Už víc než 80 let společnost Ricoh inspiruje k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení a správu dokumentů, IT služeb, komunikačních služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a průmyslových systémů.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu působí přibližně v 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku 2020 dosáhla Skupina Ricoh celosvětový obrat ve výši 2 008 miliard jenů (přibližně 18,5 miliard USD).

© 2020 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.