Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Oslavujeme Mezinárodní den žen (a toužíme po jeho odchodu do důchodu)

Nicola Downing, COO Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 22. února 2021 – V obchodním prostředí, které je charakteristické neovlivnitelnými zásahy a změnami, budou vždy nejúspěšnější společnosti s rozmanitými a všestrannými názory. O to víc je to očividnější (a inspirativnější), čím víc je toto různorodé hledisko vidět i ve vedení.

Oslavujeme Mezinárodní den žen (a toužíme po jeho odchodu do důchodu)

Jeden jediný a skromný blog není místem, kde by se v širším smyslu dalo řešit tak složité téma, jako je rozmanitost na pracovišti. Je to však stejně dobrý způsob jako kterýkoliv jiný pro diskusi o ženách ve vedení – a to nejen vzhledem k blížícímu se Mezinárodnímu dni žen (8. března).

Celá podnikatelská obec si je vědomá toho, že je potřebné vykonat ještě hodně práce v nastavení genderové rovnováhy, a to zejména na vyšších pozicích. Studie z roku 20201 odhalila, že v zemích Evropské unie ze 6,7 miliónu lidí na manažerských pozicích tvořily ženy 2,5 miliónu (37 %). Stejná studie ukázala skutečnost, že ženy představují 28 % členů představenstev ve veřejných obchodních společnostech a jen 18 % z nich je ve vyšších řídících funkcích. Navzdory tomu všemu ženy tvoří přibližně polovinu pracující populace.

Mezinárodní den žen je důležitou událostí pro muže i ženy. Slouží ke zdůraznění změn, které musíme nadále prosazovat, ale je i podnětem k oslavě dosavadního pokroku. Není pochyb o tom, že vedoucí postavení žen se stalo součástí obchodní agendy, zabralo nemálo titulků v médiích a přispělo k lepší rozmanitosti a programům začlenění v podnicích.

Nehledě na to, jakou úlohu dnes hraje Mezinárodní den žen, už delší čas doufám, že jednoho dne si ho budeme pamatovat jako pro jistou dobu zásadní, ale už nepodstatnou událost. Vždy uvítám příležitosti k oslavě pokroku – o to víc, když si budeme všichni rovní.

Jsem hrdá na to, že ve společnosti Ricoh přispíváme k tomu, aby se to stalo skutečností (bez ohledu na to, jak velkým podílem v rámci širšího globálního kontextu). Činíme tak prostřednictvím vícero aktivit a iniciativ, jako jsou například:

  • Akvizice Moving Ahead, poradenské praxe v oblasti řízení změn, která se specializuje na podporu rozmanitosti a inkluze. Tento krok odráží náš trvalý závazek k rozmanitosti pracovišť, hodnotu, kterou do nich vkládáme, a jejich prestiž, která je klíčovým požadavkem zákazníka.
  • Program ženy ve vedení, který postupně upevňuje budování sítě sebevědomých a efektivních budoucích obchodních lídrů.
  • Program mentoringu žen, který pokračuje v podpoře rozvoje osobních schopností a zároveň podporuje sdílení vědomostí a názorů s mentory (mužskými i ženskými).
  • Zaměření se na cíle OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které tvoří základ naší obchodní strategie, včetně cíle č. 5: „dosáhnout genderové rovnosti a posilnit postavení všech žen a děvčat“.

Obchodní hierarchie, kde jádro tvoří genderová rovnost, bude mít vždy o hodně větší šance na úspěch než její tradičnější podoby. Ti, kteří to dávají najevo i na vyšších pozicích, jsou tady, aby inspirovali mnohé generace. Kromě toho, že je to správná věc, dává to v podnikaní zdravý rozumný smysl. Skutečný a prokazatelný závazek pomáhá přilákat a udržet si talent (mužský i ženský) a zároveň inspiruje k vyšší tvořivosti a inovativnímu myšlení. To dokážou ocenit i zákazníci.

Ve společnosti Ricoh si to budeme připomínat Mezinárodním dnem žen. Na oslavu skutečného úspěchu našich úžasných žen jsou připravené virtuální oslavy. A blahopřeji také všem ostatním ženám ve vedoucích pozicích – a stejně tak i mužům a ženám, kteří je nadále podporují.

Zdroj: Nicola Downing, COO Ricoh Europe, LinkedIn

|O společnosti Ricoh|

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Už víc než 80 let společnost Ricoh inspiruje k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení a správu dokumentů, IT služeb, komunikačních služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a průmyslových systémů.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu působí přibližně v 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku 2020 dosáhla Skupina Ricoh celosvětový obrat ve výši 2 008 miliard jenů (přibližně 18,5 miliard USD).

© 2020 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.