Pět důvodů, proč vaše firma potřebuje v roce 2023 zahájit automatizaci
13.12.2022

Pět důvodů, proč vaše firma potřebuje v roce 2023 zahájit automatizaci

Nicola Downing, generální ředitel společnosti Ricoh Europe, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 13.  Prosinec 2022 - Říká se, že nic není jen dobré nebo jen špatné. Ale i když je to pravda, automatizace v podnikání musí být čistě pozitivní výjimkou.

Pět důvodů, proč vaše firma potřebuje v roce 2023 zahájit automatizaci

Vzhledem k rostoucí konkurenci na trzích a rostoucím požadavkům zákazníků je vždy vítáno vše, co pomáhá s náročnou prací. Velká administrativní zátěž nikoho nenadchne, ani nedává velký prostor pro kreativitu a pocit naplnění z práce. 

S ohledem na tuto skutečnost je zde pět důvodů, proč by se společnosti měli v roce 2023 rozhodnout pro automatizaci. 

1. Univerzální přitažlivost

Ve světě, kde není nouze o protichůdné názory, je povzbudivé vidět dohodu na společném základě. Náš průzkum mezi 6 000 zaměstnanci a 1 500 vedoucími pracovníky ve Velké Británii, Irsku, Francii, Německu, Itálii, Holandsku a Španělsku ukazuje obousměrný zájem o automatizaci. Rozhodovací orgány si uvědomují, že časově náročné procesy vyčerpávají jejich zaměstnance, a 76 % z nich považuje automatizaci únavných úkolů za klíčovou součást své strategie digitální transformace. To se shoduje s téměř stejným podílem zaměstnanců (78 %), kteří uvedli, že by uvítali automatizační nástroje jako prostředek ke snížení pracnosti úkolů. I když toto sladění slouží k dosažení harmonizace práce, je to také dobrá zpráva pro zákazníky. Automatizace znamená rychlejší servis, menší chybovost a větší schopnost inovovat.

2. Více času na to, na čem záleží nejvíce

Průměrný zaměstnanec stráví téměř třetinu (30 %) svého dne administrativní prací. To je asi dvě a půl hodiny. Je to čas, který by mohl být věnován úkolům, které přinášejí větší zisk a jsou osobně prospěšné. Výhody možnosti vyhledávání, správy a ukládání klíčových dokumentů nelze podceňovat. Ale trávit 12 hodin týdně touto činností není dobré využití času. K tomu se přidává skutečnost, že 64 % pracovníků by si práci více užilo, kdyby měli čas na kreativní úkoly.

3. Bezpečnost na prvním místě (a to především)

Zpracování a skladování papírových dokumentů, jako jsou faktury, smlouvy a objednávky, vyžaduje spoustu místa, času a trpělivosti. Tyto typy dokumentů často podléhají zákonům a pravidlům dodržování předpisů, které je obtížné dodržovat offline, což je vystavuje riziku poškození, ztráty a úniku. To je také případ podatelen, kde je manuální distribuce pošty neefektivním, opakujícím se a časově náročným procesem. Zadávání údajů o zásilkách do podnikových systémů je zároveň spojeno s vysokými náklady na pracovní sílu, jakož i s problémy s vykazováním, sledováním a zabezpečením. Když se tyto okolnosti nahromadí, netrvá dlouho a myšlenka automatizace se změní z lákavé na nevyhnutelnou.

4. Jednodušší a pohodlnější

Automatizace je často považována za synonymum lepší odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že obecně neexistuje závislost na fyzických materiálech, je snadné pochopit proč. Automatizace však nezíská svou jasně zelenou hvězdu úplným odstraněním papíru z procesů, ale zajištěním jeho optimálního využití. Spolupráce s jedním dodavatelem zároveň eliminuje potřebu více platforem a interakcí – což znamená menší dopad na planetu a pracovní zátěž.

5. Zvýšení produktivity 

Společnosti, které v posledním finančním roce implementovali automatizační software, zaznamenali průměrný nárůst produktivity o 14 %.  To je klíčová výhoda pro ty, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní na trzích, které čelí rostoucím turbulencím. V tak náročném podnikatelském prostředí, s měnícími se pracovními vzorci a zuřící krizí životních nákladů, je každé zvýšení produktivity životně důležité. Poskytování automatizačních nástrojů potřebných k řešení omezeného výkonu a odstraňování nedostatků musí být na vrcholu obchodního plánu.

Stejně jako u všech inovací, které usnadňují život a zvyšují konkurenceschopnost, mnoho společností se již těší z plodů jejich zavedení. To jen potvrzuje, že rok 2023 musí být rokem automatizace pro ty, kteří teprve budou jednat.   

Zde je návod, jak osvobodit své zaměstnance, aby se mohli plně zapojit do úkolů s přidanou hodnotou.

Zdroj:  Nicola Downing, generální ředitelka společnosti Ricoh Europe, LinkedIn

|O společnosti Ricoh|

Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a služeb, které umožňují chytřejší práci odkudkoliv.

Se znalostmi a organizačními schopnostmi získanými během své 85leté historie je Ricoh předním poskytovatelem digitálních služeb, správy informací a tiskových a zobrazovacích řešení navržených pro podporu digitální transformace a optimalizaci výkonnosti firem.

Společnost Ricoh Group se sídlem v Tokiu má pobočky po celém světě a její produkty a služby jsou nyní k dispozici zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím březnem 2022 měla skupina Ricoh celosvětové tržby ve výši 1 758 miliard jenů (cca 14,5 miliard USD).

Pro další informace navštivte www.ricoh.cz.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

E-mail: marcom@ricoh.cz 

Mobile: +420 702 245 128