Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Společnost Ricoh zvyšuje do roku 2030 svůj cíl v oblasti obnovitelné elektrické energie na 50 %

Komplexní systém hodnocení elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro zlepšení její ceny a kvality

Tokio, 4. října 2021 – Společnost Ricoh Company, Ltd. zvýšila svůj cíl v oblasti spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 z původních 30 % na 50 %.

Skupina Ricoh si stanovila do října 2023 dočasný cíl ve výši 30 %, čímž urychlila přechod na elektrickou energii z obnovitelných zdrojů o osm let. V souvislosti se začátkem svého 20. střednědobého plánu řízení, který bude probíhat od dubna 2021 během dvou let, společnost Ricoh přidá ke svým cílům ESG i dočasný cíl v oblasti obnovitelné elektrické energie.

V zámoří si společnost Ricoh klade za cíl do roku 2030 využívat 100 % obnovitelné elektrické energie ve všech větších provozech. S úmyslem zlepšit cenu a zabezpečit kvalitu elektrické energie z obnovitelných zdrojů zavede na svých místních pracovištích vlastní komplexní systém hodnocení obnovitelné elektrické energie. Od začátku fiskálního roku 2021 převede společnost Ricoh 100 % elektrické energie použité v jejím ústředí v Japonsku (Ota-ku, Tokio) na obnovitelnou (efekt snižování CO2: 2 000 tun/rok; obnovitelná elektrická energie: 4,3 GWh/rok).

Nový komplexní systém hodnocení pro obnovitelnou elektrickou energii je založený na definovaní skupiny Ricoh jako udržitelné společnosti, která dosahuje správné rovnováhy mezi třemi P: udržitelné hospodaření (prosperita), udržitelná společnost (pospolitost) a udržitelné životní prostředí (planeta). Na základě rovnováhy třech P hodnotící systém určuje, zda má elektrárna další potenciál v rámci rozvoje nových zdrojů energie, nebo má menší dopad na životní prostředí a zda je ve vlastnictví místního společenství. V budoucnosti budou závody v Japonsku, které obstarávají obnovitelnou elektrickou energii, tento systém využívat pro výběr svých dodavatelů energie.

V zahraničí společnost Ricoh zvýší kvalitu a kvantitu zdrojů obnovitelné elektrické energie, například převedením 100 % elektrické energie používané společností Ricoh Thermal Media (Wuxi), Co., Ltd., ve výrobní základně teplonosných médií v Číně, na obnovitelnou počínaje fiskálním rokem 2021 (s efektem snížení CO2 přibližně o 6 500 tun/rok a obnovitelné elektrické energie o 10,5 GWh/rok). Prostřednictvím těchto místních a mezinárodních iniciativ bude společnost Ricoh pokračovat v úsilí o udržitelné obnovení z dopadu pandemie COVID-19.

V dubnu 2017 se Ricoh stal první japonskou společností, která se připojila k RE100 – globální iniciativě složené z nejvlivnějších společností na světe, které se zavázaly využívat 100 % obnovitelné elektrické energie. Na základě změn světových trendů týkajících se globálního oteplování společnost Ricoh v březnu loňského ruku aktualizovala svoje environmentální cíle a v porovnaní s rokem 2015 změnila svůj cíl pro rok 2030, týkající se snížení skleníkových plynů pro vlastní emise z 30 % na 63 %. Upravený cíl, který byl schválený iniciativou Science Based Targets, odpovídá ambici Pařížské dohody dosáhnout omezení oteplení na 1,5 °C.

Změna podnebí je jedním z nejnaléhavějších environmentálních problémů, kterým čelí celá společnost. Ricoh bude pokračovat v úsilí o vytvoření uhlíkové neutrality v rámci celého svého hodnotového řetězce prostřednictvím aktivní podpory činností v oblasti úspory energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti, jako i podněcováním obchodních partnerů a zákazníků ke spolupráci.

Globální iniciativy v oblasti obnovitelné elektrické energie ve fiskálním roce 2020 včetně snižování CO2 a spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů:

 

Efekt na snížení CO2

Spotřeba obnovitelné elektrické energie

RE100 na všech 22 prodejních místech v 12 latinskoamerických pobočkách

cca 800 tun/rok

3,0 GWh/rok

RE100 v rámci společnosti Ricoh v Číně

cca 400 tun/rok

0,6 GWh/rok

Zavedené solární panely ve výrobním závodě společnosti Yamanashi Electronics (Thailand) Co., Ltd. a zahájená vlastní výroba energie

cca 450 tun/rok

0,8 GWh/rok

Ve společnosti Ricoh UK Products Ltd. byly nainstalované solární panely

cca 400 tun/rok CO2 redukční ekvivalent

1,6 GWh/rok

Související informace
  • V roce 2018 přešlo devět evropských dceřiných společností a francouzská produkční společnost Ricoh Industry France S.A.S. na 100% obnovitelnou elektrickou energii v oblasti opětovného použití a recyklace. 
  • Léto 2019: Všech pět závodů na výrobu multifunkčních zařízení formátu A3 v Číně, Thajsku a Japonsku přešlo na obnovitelnou elektrickou energii.
  • Říjen 2019: Ricoh UK Products Ltd., podnik na výrobu a rozvoj podnikání ve Velké Británii, přešel na obnovitelnou elektrickou energii.
  • V listopadu 2019 přešla čínská výrobní společnost Ricoh Thermal Media (Wuxi) Co., Ltd. pod PPA a přibližně 20 % spotřeby bylo převedených na obnovitelnou elektrickou energii.
  • V letech 2019 až 2020 získalo pět prodejních míst společnosti Ricoh v Japonsku certifikát „ZEB* Ready“ anebo vyšší díky úspoře energie a zavedení solárních zařízení na výrobu a skladování energie.
  • Duben 2020: Centrum pro rozvoj životního prostředí ve společnosti Ricoh (město Gotemba v prefektuře Šizuoka) dosáhlo RE100.
  • Červenec 2020: Ricoh Manufacturing (China) Ltd., nový výrobní závod v Číně, zahájil provoz továrny na 100% obnovitelnou elektrickou energii.

* Zkratka pro budování čisté nulové energie. „ZEB“ (snížení o 100 % anebo více), „Nearly ZEB“ (snížení o 75 % anebo více) a „ZEB Ready“ (snížení o 50 % anebo více) jsou standardy úspory energie.

|O společnosti Ricoh|

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Už víc než 80 let společnost Ricoh inspiruje k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení a správu dokumentů, IT služeb, komunikačních služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a průmyslových systémů.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu působí přibližně v 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku 2020 dosáhla Skupina Ricoh celosvětový obrat ve výši 2 008 miliard jenů (přibližně 18,5 miliard USD).

© 2020 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.