Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Future of Work


Ovlivňování osudu v době změny

Pracovní místa se mění. Zaměstnavatelé nadále podporují nové digitální nástroje s cílem zvyšovat produktivitu, zlepšit kvalitu práce a podpořit uživatelskou zkušenost. Ale správné investice do budoucnosti vaší práce jsou neustálým rébusem, který musí společnosti řešit.  

Nová zpráva od společnosti Ricoh Europe,kterou na základě výzkumu vypracovala společnost Arup, zkoumá, jak bude technologie utvářet naše pracovní místa, přičemž základem bude spoluprace a udržitelnost. 

Podpůrná studie evropských pracovníků odhaluje, že většina z nich se domnívá, že s tím, jak technologie zlepšují a automatizují úkony, musí zaměstnavatelé svým zaměstnancům umožnit, aby dosáhli lepší rovnováhy mezi prací a soukromým životem. V roce 2019 byl proveden průzkum,kterého se zúčastnilo 3 000 respondentů z Anglie, Francie, Německa, Itálie, Španělska a Nizozemska.


Pracovníci očekávají od zaměstnavatelů, že pomůžou při řešení společenských problémů

Pracovníci očekávají od zaměstnavatelů, že pomůžou při řešení společenských problémů

Zaměstnanci stále více očekávají od svých zaměstnavatelů, že pozitivně přispějí k řešení společenských problémů. 

Tři čtvrtiny (74 %) evropských pracovníků věří, že s tím, jak technologie zlepšují a automatizují úlohy, musí zaměstnavatelé svým zaměstnancům umožnit, aby dosáhli lepší rovnováhy mezi prací a soukromým životem. Kromě toho dvě třetiny (65 %) z nich očekávají, že jejich zaměstnavatelé budou součástí řešení společenských problémů, jako je změna klimatu a nerovnost. 

Spolupráce a udržitelnost musí stát základem moderního podnikání. Jsou klíčem k řešení velkých problémů, kterým v dnešní společnosti čelíme – nelze je nechávat pouze na neziskových nebo vládních organizacích. Společnosti, které využívají výhod technologií, budou prosperovat a přitahovat nejlepší talenty.

Přečtěte si celý článek


Závazek zaměstnavatelů pomáhat pracovníkům zlepšovat své dovednosti a adaptovat se na měnící se svět práce

Závazek zaměstnavatelů pomáhat pracovníkům zlepšovat své dovednosti a adaptovat se na měnící se svět práce

Pracovníci jsou optimističtí co do příležitostí, které technologie přinášejí na pracoviště, protože jim pomáhají pracovat flexibilněji a více spolupracovat. Většina (81 %) z nich očekává, že jim zaměstnavatel poskytne nástroje a školení, aby se mohli přizpůsobit nové roli v důsledku technologických změn.

Rychlost nových technologií, které mají dopad na trh, je rychlejší než kdykoliv dříve. Jedná se o trend, který nevykazuje žádné známky zpomalení. Technologie budou nadále měnit to, že lidé budou pracovat lepším způsobem. Technologie nahradí namáhavé úkoly a uvolní lidi, aby vykonávali práci, která má vyšší hodnotu a více je naplňuje. Nejlepší pracoviště staví spolupráci lidí a jejich flexibilitu do centra svého podnikání. Osvobození se od tradičních způsobů práce by se mohlo pro organizace ukázat jako neocenitelné. Pomůže to posílit, motivovat a v konečném důsledku udržet talenty.

Přečtěte si celý článek


Pracovníci volají po AI strategii, která by pomohla zlepšit jejich pracovní životy

Pracovníci volají po AI strategii, která by pomohla zlepšit jejich pracovní životy

Další generace strojů má transformovat pracoviště. Pro mnoho zaměstnanců je budoucnost jasná. V podstatě je většina z nich optimistická v tom, že technologie zlepší jejich pracovní zkušenosti. Ale také více vyžadují po svých zaměstnancích. Většina zaměstnanců očekává, že jejich organizace bude investovat do digitálních nástrojů ke zvýšení dovedností personálu a naplnění požadavků budoucího pracoviště.

Pro zaměstnavatele je také pozitivní zprávou umožnění zaměstnancům zaměřit se na strategičtější a kreativnější úkoly. Téměř tři čtvrtiny (72 %) pracovníků tvrdí, že chce více přispívat k výkonu a úspěchu své organizace.

Ale je tu rozpor. Zatímco mnoho zaměstnanců rozumí výhodám technologií, pouze 38 % z nich říká, že jejich zaměstnavatel jim sdělil svou strategii pro její implementaci.

Přečtěte si celý článek