Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Generation Innovate


Firmy ve všech odvětvích vycházejí z množiny předpokladů. Ty se týkají toho, jakým způsobem musejí fungovat a co potřebují dělat, aby uspěly. Ovšem ve srovnání s dobou před pouhými pěti lety se situace na trhu výrazně změnila. Tím, že malé a střední firmy reagují na probíhající změny chybně, nechávají svoji budoucnost napospas náhodě. Ředitelé firem musejí porozumět rychle se měnícím okolnostem a osvojit si nové kritéria úspěchu.
 
Nový průzkum společnosti Ricoh Europe, realizovaný společností Coleman Parkes, se zabývá tím, jak představitelé malých a středních firem přistupují k inovacím a k nutnosti rozvíjet jejich firmy tak, aby přežily.
 
Průzkum byl proveden v srpnu 2018 a zahrnoval 3 300 představitelů malých a středních firem z Rakouska, Belgie, Lucemburska, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Jihoafrické republiky, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Spojeného království a Irska.


Nedostatek inovací představuje hrozbu pro přežití malých a středních firem

Nedostatek inovací představuje hrozbu pro přežití malých a středních firem

Rychlé pokroky v oblasti digitalizace, legislativní požadavky a ekonomické změny představují významné riziko pro budoucnost malých a středních firem. Třetina dotazovaných ředitelů uvedla, že bez inovací, kterými zareagují na uvedené změny, by jejich firmy musely do roku 2020 ukončit činnost. Na jednu stranu věnují pozornost zvyšování zisků a rozvoji činnosti, na druhou stranu musejí být připraveni oprostit se od tradičních představ o tom, jak nejlépe inovovat.

Přečtěte si celý článek


Přizpůsobení obchodní činnosti požadavkům spotřebitelů

Přizpůsobení obchodní činnosti požadavkům spotřebitelů

Tempo změn v digitální éře nadále představuje významné výzvy pro malé a střední podniky. Téměř čtvrtina (24 %) lídrů malých a středních podniků v Evropě očekává, že se zcela změní jejich nabídka během následujících pěti let, aby mohli nadále pokračovat v obchodní činnosti. Většina z nich (91 %) se domnívá, že budou muset do jisté míry změnit způsob svého podnikání.

Přečtěte si celý článek