Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Náš závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) vyhlásila OSN v roce 2015. Jde o 17 globálních cílů, které se týkají klíčových sociálních otázek. Tyto cíle jsou výzvou pro všechny země a společnosti, aby spojily síly a řešily nejpalčivější globální sociální a environmentální otázky. Cíle SDG odsouhlasilo všech 193 členských států OSN jako součást světové agendy 2030 pro Udržitelný rozvoj.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Řešení sociálních otázek prostřednictvím obchodní činnosti

V roce 2014 jsme provedli souhrnné hodnocení důležitosti, abychom stanovili, které otázky udržitelnosti představovaly rizika a/nebo příležitosti pro náš byznys. Pravidelně kontrolujeme naše analýzy a ESG cíle, abychom přizpůsobili náš plán řízení.

Průběh průzkumu

Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Našich sedm priorit a náš závazek:

1. Kreativita v práci: pomůžeme našim zákazníkům zvýšit jejich „kreativitu v práci“ tím, že jim poskytneme digitální technologie a služby.

2. Zlepšení kvality života: Pomocí našich technologií budeme poskytovat řešení na poli zdravotnické péče a vzdělávání. Budeme trvale podporovat rozvoj komunit a zlepšení kvality života.

3. Společnost bez uhlíkových emisí: Budeme usilovat o dosažení nulových emisí z našich vlastních činností pomocí komplexních systémů úspory energie a použití obnovitelných zdrojů.

4. Cirkulární ekonomika: Budeme přispívat k realizaci cirkulární ekonomiky podporou sběru a recyklace použitých produktů a globálním používáním recyklovaných zdrojů.

5. Zapojení všech zainteresovaných stran: zlepšíme spolupráci s našimi obchodními partnery a vytvoříme oboustranně výhodné vztahy ve prospěch naší firmy, obchodních partnerů a celkové společnosti.

6. Inovace: budeme podporovat otevřené inovace s univerzitami, výzkumnými ústavy a obchodními partnery s cílem vytvářet nové hodnoty a řešit sociální otázky prostřednictvím efektivního výzkumu a technologického rozvoje.

7. Diverzita a inkluze: zavázali jsme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracoviště, kde zaměstnanci cítí, že si jich vážíme.