Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Společnost

Naše firemní filozofie Ricoh Way stanovuje vize a hodnoty naší společnosti. Tyto jasné principy slouží jako základ pro všechny naše obchodní činnosti a poskytují rámec, který řídí naše chování vůči subjektům s námi spojeným a vůči sobě navzájem. 

Díky našim znalostem a přední technologii jsme vyvinuli produkty a služby, které splňují specifické potřeby našich zákazníků a které zlepšují kvalitu života a napomáhají k udržitelné společnosti.


Náš dopad na společnost

V centru našich základních principů stojí zásada „Miluj bližního svého“, silné prohlášení, které nás inspiruje k tomu, abychom měli pozitivní dopad na naše lokální komunity. Supply Chain Management

Řízení dodavatelského řetězce

Zavazujeme se podnikat odpovědně, férově a eticky v našich vlastních činnostech a v každém stádiu našeho dodavatelského řetězce. 

  • Etický kodex dodavatele Ricoh
  • Lidská práva v dodavatelském řetězci
  • Snížení dopadu dodavatelského řetězce na životní prostředí
  • Audity dodavatelů
  • Nákup nerostných surovinCharity Partnership

Charitativní partnerství

Jsme hrdí na to, že podporujeme výzkum Alzheimerovy choroby a pomáháme tak zvyšovat povědomí o demenci prostřednictvím řady dobrovolnických a fundraisingových aktivit.People Diversity & Inclusion

Diverzita a inkluze

Zavázali jsme se k vytvoření rozmanitého a inkluzivního prostředí, kde zaměstnanci mohou být sami sebou.Sustainability Products & Solutions

Produkty a řešení

Vyvinuli jsme produkty a řešení, abychom zlepšili kvalitu života našich zákazníků.


Náš závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN

Postupujeme tak, abychom dosáhli Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Přečtěte si více