Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Životní prostředí

Za účelem snížení dopadu na životní prostředí v rámci našich vlastních činností, a za účelem pomoci obchodním partnerům učinit totéž, jsme si stanovili globální environmentální cíle pro rok 2030 a 2050 v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN a Pařížské dohody.

Náš dopad na životní prostředí

V rámci těchto cílů jsme se zavázali snížit o 63 % všechny přímé emise skleníkových plynů z našich výrobních závodů, kanceláří a vozidel do roku 2030. A do roku 2050 celých 100 %.Our Environmental Footprint

Náš ekologický vliv

Abychom pomohli významně snížit naši ekologickou stopu, zaměřují se naše snahy na následující oblasti: 
  • Úspora energie a prevence globálního oteplování
  • Ochrana zdrojů a recyklaceCircular Economy

Cirkulární ekonomika

Přispíváme k realizaci cirkulárního hospodářství podporou celosvětového sběru a recyklace použitých produktů a využívání recyklovaných zdrojů.Služby řízení udržitelnosti

Služby řízení udržitelnosti

Nabízíme řadu řešení prostřednictvím Programu optimalizace udržitelnosti, kterým podporujeme zákazníka v podnikání se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.Sustainability - Governance and Policies

Produktové informace o životním prostředí, bezpečnosti a zdraví

Všechny naše výrobky jsou v souladu s místními, národními a mezinárodními zákony o zdraví a bezpečnosti.Biodiversity & Environmental CSR

Odpovědnost společnosti za biodiverzitu a životní prostředí

Zavazujeme se chránit biologickou rozmanitost a ekosystémy před různými hrozbami tím, že budeme své zaměstnance povzbuzovat k aktivní účasti na:Náš závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN

Postupujeme tak, abychom dosáhli Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Přečtěte si více