homeback to menu
Přehled

Měníme přístup k práci

Technologie mění náš způsob práce. Ve společnosti Ricoh zajišťujeme, aby změny byly pro vaše týmy a vaše podnikání pozitivní. Provedeme vás každým krokem, abychom zajistili bezproblémový přechod na plně digitální pracoviště
Podívejte se na všechna naše firemní řešení
Služby pro firmy
Digitální Pracoviště

Přístup odkudkoli

Hybridní a mobilní zařízení utvářejí naši budoucnost. K návrhu, integraci a podpoře digitálních pracovišť přistupujeme komplexně, abychom podpořili zapojení zaměstnanců a pomohli vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti.
Objevte všechna naše řešení digitálního pracoviště
Správa firemních procesů

Nastaveno pro úspěch

Manuální úkoly již nemusí zdržovat vaše zaměstnance. Optimalizujeme vaše podnikové procesy, abychom vašim zaměstnancům umožnili dosahovat lepších výsledků; poskytujeme technologie, odborné znalosti a podporu pro zefektivnění a zjednodušení procesů ve vaší organizaci
Podívejte se na všechna naše řešení pro správu firemních procesů
Cloud a infrastruktura

Cloud & Clear

Využití všech výhod cloudu vyžaduje správný plán a tým, který jej bude realizovat. Poskytujeme cloudová řešení a odborné znalosti, díky nimž je vaše podnikání pružnější, nákladově efektivnější a bezpečnější a zároveň se snažíme o inovace nové generace.
Podívejte se na všechna naše řešení pro cloud a infrastrukturu
Kybernetická bezpečnost

Už žádné riskantní podnikání

Zařízení připojená k internetu vytvářejí nová zranitelná místa pro kybernetické útoky. Pomáháme vám přejít do útoku proti kybernetické kriminalitě pomocí inteligentních služeb a řešení kybernetické bezpečnosti přizpůsobených vašim hlavním firemním procesům.
Podívejte se na všechna naše řešení kybernetické bezpečnosti
Digitální Zkušenosti

Nová úroveň zkušeností

An excellent customer experience starts with a superior employee experience. Our highly-skilled team of data scientists and developers design, build, implement and service the solutions you need to exceed expectations at every touchpoint.
Discover all Digital Experience solutions
Grafická komunikace

Zajistěte budoucnost svého podnikání

Možnosti tisku jsou bezmezné. Ve společnosti Ricoh vám pomáháme rozvíjet se, digitalizovat a vytvářet trvalé podnikatelské výhody; poskytujeme řešení v oblasti hardwaru, softwaru a služeb, která umožňují nové příležitosti v oblasti profesionálního tisku.
Objevte všechna naše řešení pro Grafickou komunikaci
Grafická komunikace
Kancelářské produkty a software

Nejlepší ve své třídě

Společnost Ricoh je známá pro vysoce kvalitní tiskárny, digitální duplikátory a multifunkční tiskárny / skenery / kopírky. Díky široké nabídce rychlostí, velikostí a funkcí si můžete vybrat modely, které nejlépe vyhovují vašemu týmu, kanceláři nebo učebně.
Podívejte se na naše kancelářské produkty a software
Přehled

Všestranná platforma služeb a podpory

Veškerá produktová a servisní podpora na jednom místě. Poskytujeme podporu, poradenství a řešení pro udržení vašeho podnikání v chodu.
Získat podporu
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Vše na jednom místě

Buďte v obraze o dění v naší firmě, produktech a akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme.
Buďte informovaní
News and events from Ricoh
Společnost

Kdo jsme a co děláme

Ve společnosti Ricoh se snažíme vždy naslouchat našim zákazníkům a poskytovat vám inovativní řešení, produkty a služby, které odpovídají vašim podnikatelským cílům. Snažíme se přidat hodnotu vašim službám a produktům. Přizpůsobujeme se měnícím se podnikatelským podmínkám.
Dozvědět se více o společnosti Ricoh
Přehled

Co pro vás můžeme udělat?

Ať už máte dotaz ohledně cen našich řešení nebo produktů, potřebujete pomoci se správou svého účtu nebo již naše produkty používáte a máte dotaz na podporu, náš tým je připraven vám pomoci.
Obraťte se na nás
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Pomáháme vám být o krok napřed

Prozkoumejte a přečtěte si naše nejnovější poznatky o tom, co je v oblasti podnikových řešení nejdůležitější.
Podívejte se na nejnovější poznatky
Ricoh Insights - Overview
Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Náš závazek vůči planetě

Stopa v životním prostředí

Abychom pomohli významně snížit naši ekologickou stopu, zaměřují se naše snahy na následující oblasti:
 • Zachování energie a prevence globálního oteplování:
  Zaměřujeme se na snížení emisí v našich vlastních provozech a zavazujeme se do roku 2050 používat 100 % obnovitelných zdrojů energie ve všech našich závodech. Neustále hledáme způsoby, jak zredukovat naše emise CO2 nabídkou ekologických produktů a řešení prostřednictvím našeho Programu udržitelné optimalizace

 • Ochrana zdrojů a recyklace:
  K měření a minimalizaci použití nových zdrojů aplikujeme přístup 3R k našim produktům – Reduce (Snížit), Re-use (Opakovaně použít) a Recycle (Recyklovat) . Tento přístup nám také pomáhá snížit naši spotřebu vody a množství odpadu generovaného z našich obchodních činností. Nastavili jsme si specifické cíle ke snížení našeho odpadu, vody a produktové stopy. Více se o našich cílech dozvíte v Integrované zprávě 2018 nebo se můžete podívat na část Ekologické značky níže, kde zjistíte více o ochraně životního prostředí společnosti Ricoh.

Cyklická ekonomika

Comet Circle

V roce 1994 jsme vytvořili Comet Circle, svůj vlastní model cyklické ekonomiky. Comet Circle vysvětluje náš přístup k opakovanému použití součástí a recyklaci materiálů v rámci naší organizace a napříč širšími ekonomickými činnostmi, dodavatelským řetězcem a životními cykly produktů. Aplikací tohoto konceptu v rámci společnosti Ricoh:

 • Snižujeme svůj vliv na životní prostředí v každé fázi životního cyklu produktů s ohledem na všechny zapojené subjekty – naše společnosti, dodavatele, zákazníky a recyklační společnosti. Dále se zaměřujeme na opakované použití a recyklaci našich produktů, abychom minimalizovali svůj dopad na životní prostředí.
 • Podporujeme vícestupňový recyklační systém s cílem vracet do života již použité produkty, opakovaně je používat a recyklovat jejich části, aby se snižovala spotřeba nových materiálů a minimalizoval odpad.
 • Budujeme silná partnerství v zájmu omezování spotřeby látek citlivých pro životní prostředí ve výrobním procesu a vyšší efektivity přepravy. Také pomáháme našim recyklačním partnerům zlepšovat kvalitu recyklovaných zdrojů a minimalizovat energii a náklady zapojené do procesu.


Každý kruh představuje partnery, kteří se s námi podílejí na rozvoji udržitelného přístupu. Podívejte se na video níže a dozvíte se více o tom, jak Comet Circle funguje.


Vracení a recyklace produktů
Obnovujeme naše již použité produkty a recyklujeme jejich části. Prostřednictvím programu Ricoh Resource Smart Return nabízíme našim zákazníkům bezplatnou a snadnou službu zpětného odběru produktů společnosti Ricoh, kterým skončila životnost, a dále spotřebního materiálu do našich třídicích středisek v rámci EMEA.

Veškerá třídicí střediska používají náš Systém řízení hodnot společnosti Ricoh, který rozpozná produkty a součásti obsahující znovupoužitelné materiály (kovy, plasty a lepenku). Součásti se pak znovu balí a jsou připraveny k opakovanému použití.

GreenLine
Sustainability - Our commitment to the Planet - Greenline logoGreenLine je součástí našeho portfolia certifikovaných, dříve vlastněných zařízení, která nabízejí našim zákazníkům dostupná a ekologická zařízení, jež poskytují stejné služby jako zbrusu nové produkty.

Dříve vlastněné produkty se sbírají, třídí a opakovaně zpracovávají podle jednotného standardu společnosti Ricoh. To prodlužuje životní cyklus zařízení a snižuje celkový dopad obchodních činnosti na životní prostředí.Naše produkty a řešení

Analýza životního cyklu
Data z Analýzy životního cyklu (LCA) ukazují, že v rámci životnosti produktu společnosti Ricoh je největší dopad – více než 60 % – ve fázi používání, kde 78 % tvoří papír.
Zatímco fázi používání řídí výhradně naši zákazníci, nabízíme řadu řešení prostřednictvím Programu optimalizace udržitelnosti, kterým podporujeme zákazníka v používání produktu přístupem zodpovědným k životnímu prostředí.

Program optimalizace udržitelnosti
Klikněte na odkazy níže a zjistěte více o široké škále udržitelných produktů, služeb a vlastností produktů, které nabízíme našim zákazníkům.Udržitelný design
Podpora inovací je klíčem k růstu naší obchodní činnost, a proto jsme spustili „program Udržitelných produktů společnosti Ricoh“ (RSPP). Jde o program interního hodnocení, který nám pomáhá zlepšit naše produkty a služby na základě našich vlastních interních kategorií pro ochranu životního prostředí, použitelnosti a CSR. Díky tomuto programu jsou naše nejnovější zařízení navrhována o 37 % menší a o 65 % lehčí než předchozí modely*.

V Japonsku je Ricoh Eco Business Development Center centrem opakovaného použití a recyklace určené k rozvoji technologií ekologického podnikání, nových inovačních nápadů a testovacích aplikací ve spolupráci s našimi zákazníky. Získávání nafty z plastového odpadu a využití dřevěné biomasy jsou jedny z mnoha technologických inovací, které se vyvíjejí. Zjistěte více kliknutím zde.

*Založeno na plně barevném modelu Ricoh MP C6004 ve srovnání s modelem MP C6001


Ekologické značky
Naše produkty splňují mnoho mezinárodních a evropských požadavků na ekologické značky pro design a efektivitu v oblasti ochrany životního prostředí, např:

 • Značka Modrý andělKlikněte zde a podívejte se na seznam zařízení Ricoh, kterým byla udělena značka Modrý anděl.
 • Carbon Disclosure Project – Získali jsme „A-“ za vedení v oblasti klimatu a „B“ za bezpečnost pro vody. Zjistěte více zde.
 • EPEAT – Velký počet našich zařízení získalo hodnocení Gold. Klikněte zde a podívejte se na úplný seznam zařízení Ricoh a jejich hodnocení.

20181115 Ricoh awarded highest gold rating in EcoVadis global supplier survey for fourth year runningV roce 2018 společnost Ricoh získala zlaté hodnocení v EcoVadis, a to čtvrtý rok po sobě. EcoVadis vyhodnocuje dodavatele ze 110 zemí a 150 obchodních sektorů v oblasti firemních politik, iniciativ a úspěchů v kontextu Životního prostředí, Pracovních praktik, Férových obchodních praktik a Dodavatelského řetězce.
Zjistěte více o našich ekologických značkách.

Prevence znečištění

Operace
Máme čtyři globální výrobní uzly v Japonsku, Asijsko-pacifickém regionu, Evropě a Severní a Jižní Americe. V každém uzlu je udržitelné řízení v oblasti ochrany životního prostředí podporováno v rámci mezinárodní normy ISO 14001. Pro více informací o našich certifikovaných závodech klikněte zde.

Znečištění řešíme také minimalizací rizik chemických látek prostřednictvím životního cyklu produktů do roku 2020. Používáme kontrolní systém chemických látek k monitorování dat o použitých, odstraněných a zlikvidovaných chemických látkách v závodech.

Produkty
Všechny naše produkty splňují místní, národní a mezinárodní legislativu o ochraně zdraví a bezpečnosti. Ke všem našim produktům poskytujeme bezpečnostní listy a ekologické informace.

Zjistěte více kliknutím zde.

CSR v oblasti biodiverzity a životního prostředí

Zachování biodiverzity
Jsme zavázáni chránit biodiverzitu a ekosystémy před řadou hrozeb – většina z nich jsou lidé (včetně znečištění, změny klimatu a přílišného využívání zdrojů) – podporou našich zaměstnanců v aktivní účasti následujícím:

 • Společenské přispění: Přispíváme našim místním komunitám pomocí fundraisingu, darování zboží a účastí ve společenských nebo ekologických aktivitách.
 • Projekt ochrany lesního ekosystému: Máme projekty globální ochrany lesů od roku 1999 v partnerství s místním neziskovými organizacemi a místními komunitami.

Více o našich projektech ochrany biodiverzity zjistíte kliknutím zde or nebo si přečtěte naše Pravidla zachování biodiverzity skupiny Ricoh


Ricoh Global Eco Action

Každým rokem během měsíce června zaměstnanci společnosti Ricoh na celém světě demonstrují svůj závazek zapojit se do lokálních aktivit za účelem oslavy a podpory Světového dne ochrany životního prostředí.

Klikněte zde a zjistěte více o našich globálních aktivitách.

Oblasti našeho zaměření

 • Sustainability - People

  Společnost
  Je pro nás důležité mít dlouhodobě pozitivní vliv na komunity, ve kterých žijeme a pracujeme. Zjistěte více o tom, jak postupujeme.

 • Sustainability and Planet

  Životní prostředí
  Náš závazek chránit planetu jde dále, než jen ke snižování našeho vlastního vlivu na životní prostředí. Podporujeme v tom i naše zákazníky.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Řízení a pravidla  Máme silný záměr podnikat čestně a podle nejvyšších etických standardů v souladu se zákony a nařízeními pro dané odvětví.

 • Environmental, Health & Safety Product Information

  Produktové informace o životním prostředí, bezpečnosti a zdraví

  Zjistěte více o našich výrobcích, které jsou v souladu s místními, národními a mezinárodními zákony o zdraví a bezpečnosti.