Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Udržitelnost


„Jakákoliv společnost, která nepřispívá k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG), bude na trhu ignorována a půjde z kola ven. Společnosti budou v budoucnu hodnoceny nejen podle finančního výkonu, ale také podle svého podílu na řešení těchto společenských výzev.“

Jake Yamashita, výkonný ředitel Ricoh
Po přijetí Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG), mezinárodní komunitou a Pařížskou dohodou (2016), jsme si stanovili cíle v oblasti životního prostředí, abychom se stali společností s nulovou uhlíkovou stopou a cyklickou ekonomikou.

V rámci svých cílů jsme se zavázali do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů (GHG) ve všech částech naší společnosti: od výroby po distribuci a to ve všech našich pobočkách světa. Tento cíl je v souladu s dlouhodobou strategií Evropské unie.

Pro upevnění svého závazku jsme se v roce 2017 připojili také k iniciativě RE100, což je skupina, v níž spolupracují nejvlivnější společnosti světa, které přislíbily, že budou ze 100 % používat obnovitelnou energii. Jsme velmi hrdí, že jsme se do této skupiny připojili jako první japonská společnost.

Náš příslib chránit planetu jde dále, než jen ke snižování naší vlastní ekologické stopy. Zavázali jsme se také, že budeme pomáhat našim zákazníkům pracovat chytřeji, využívat méně zdrojů a efektivně řídit a vylepšovat jejich vlastní vliv na životní prostředí.


Oblasti našeho zaměření

Věříme, že k udržitelné budoucnosti dospějeme tím, že své aktivity zaměříme na následující:

Udržitelnost - Oblasti našeho zaměření

Udržitelnost - Sustainability Náš závazek vůči Cílům udržitelného rozvoje OSN

Náš závazek vůči Cílům udržitelného rozvoje OSN

Podnikáme kroky v oblasti Cílů udržitelného rozvoje OSN, abychom mohli přispět k udržitelné budoucnosti.


Naše priority a cíle v oblasti životního prostředí

Zhodnotili jsme důležitost jednotlivých témat a stanovili si pět hlavních otázek, které řešíme také v rámci našich obchodních činností.

Naše priority a cíle v oblasti životního prostředí

Naše snahy o udržitelnost

 • Udržitelnost - Lidé

  Lidé

  Mít pozitivní a dlouhodobý vliv na společenství, ve kterých žijeme a pracujeme, je pro nás důležité. Zjistěte, jak postupujeme.

 • Udržitelnost Planeta

  Planeta

  Náš závazek chránit planetu jde dále, než jen ke snižování naší vlastní uhlíkové stopy v životním prostředí. Povzbuzujeme k tomu také své zákazníky.

 • Udržitelnost - Řízení a pravidla

  Řízení a pravidla

  Jsme pevně rozhodnuti podnikat čestně a podle nejvyšších etických standardů v souladu se zákony a nařízeními pro daný průmysl.