Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Short Rental Services

Díky službě Short Rental Services od společnosti Ricoh máte přístup k celé řadě produktů, aniž byste si je museli kupovat nebo uzavírat dlouhodobé nájemní smlouvy.

Udržitelné produkty, které vyhoví krátkodobým potřebám

V současném rychlém světě podnikání stále více zákazníků upřednostňuje flexibilní modely s účtováním podle skutečného využití před nepružnými smlouvami o dlouhodobém pronájmu.
Služba krátkodobých pronájmů od společnosti Ricoh poskytuje spolehlivá a vysoce kvalitní zařízení, která společnostem pomohou v mnoha situacích, například:

  • Akce – festivaly, výstavy a konference
  • Krátkodobé projekty – slučování společností nebo soudní spory
  • Dočasné pracovní prostory – provizorní kanceláře nebo stavební projekty

Flexibilní alternativa k dlouhodobému leasingu

Služba krátkodobých pronájmů společnosti Ricoh je bezproblémovým řešením šitým na míru, které zahrnuje rychlé dodání a instalaci.

Vlastnosti a výhody

Short Rental Services – znamená o starost méně pro časově vytížené zákazníky, kteří náhle potřebují vytvářet podstatně více dokumentů. 
Mezi další výhody patří:

  • Udržitelná zařízení
  • Žádné dlouhodobé závazky
  • Nabídka cenově dostupných produktů
  • Komplexní řešení
  • Nepřetržitý servis na vyžádání
  • Odstranění dat
  • Jediný dodavatel papíru a dalšího spotřebního materiálu

Případové studie

Hudební festival

Společnost Ricoh prostřednictvím své služby krátkodobých pronájmů zajišťuje již od roku 2007 zařízení pro jeden z festivalů v Holandsku. Tohoto třídenního festivalu se denně účastní průměrně 50 000 návštěvníků. Nabízí jim hudbu, zábavu, divadlo, literaturu a další a probíhá na různých pódiích a ve stanech. Na půdě festivalu jsou dále rozmístěny různé mobilní buňky pro účely organizátorů a lidí, kteří na festivalu pracují.

Festival si pomocí služby krátkodobých pronájmů na dva týdny pronajímá zařízení, která využívá pro každodenní administrativní práci a záznamy zaměstnanců, ale i při plánování osvětlení, ozvučení a logistiky jednotlivých vystoupení. Na festivalu je i improvizovaná policejní stanice, která potřebuje kopírku, aby ochranka festivalu v případě potřeby mohla pořizovat kopie osobních dokladů a pasů.

„K místu, kde se festival koná, vede velmi úzká cesta, po které mohou auta jezdit vždy jen v jednom směru,“ vysvětluje Mieke Peters-Salfischberger, obchodní zástupce pro služby Ricoh Short Rental v Holandsku.

„Je tedy třeba velmi pečlivě naplánovat logistiku. Naše služba je pro organizátory pohodlná a flexibilní. Pronajatá zařízení Ricoh dodáme dva týdny před akcí, když pořadatelé začínají připravovat festivalovou infrastrukturu. Naše spolehlivé služby pro ně znamenají o starost méně.“


Mezinárodní konference

Společnost Ricoh své služby krátkodobého pronájmu poskytla i pro summit vysoce postavených delegátů z různých zemí, který se konal v nizozemském Haagu v roce 2014. 

Zúčastnili se ho delegáti z 50 zemí, a proto byla na různých vládních úřadech, velvyslanectvích a v hotelech, kde se tito zástupci během svého pobytu v zemi setkávali a pracovali, potřeba vyšší kapacita tiskových zařízení.

Společnost Ricoh je pro tyto účely pronajala na týden.

Vzhledem k významu osobností účastnících se této konference bylo navíc zřízeno několik dočasných bezpečnostních a kontrolních stanovišť. Pro účely zabezpečení summitu pronajala společnost Ricoh příslušná zařízení na šest týdnů, takže byla k dispozici i během přípravy několik týdnů před summitem.

„Pro Holandsko to byla skutečně velká událost a bylo zcela zásadní poskytnout takto vysoce postaveným delegátům výborné služby,“ vysvětluje Mieke Peters-Salfischberger, obchodní zástupce Ricoh Short Rental v Holandsku. „Delegáti potřebovali skenovat, tisknout a kopírovat na různých místech, kde bydleli nebo pracovali. Do hotelů a na velvyslanectví v širším okolí jsme tedy dodali 20 zařízení propojených do sítě. Dalších osm jsme dodali pro účely zabezpečení celé akce.“