Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Náš přístup

Společnost Ricoh spolupracuje se zákazníky, aby pochopila vaše obchodní výzvy a poskytla vám odborné znalosti, které nejvíce potřebujete. Podrobně s vámi a vašimi týmy konzultuje a vytváří řešení pro konkrétní potřeby vaší firmy.


Model poskytování služeb

Náš adaptivní proces sestávající z pěti fází vytváří rámec naší spolupráce. Náš model poskytování byl navržen, aby vám pomohl naplno využít naše zapojení. Je strukturován tak, aby zajistil, že budeme vaši organizaci vnímat jako celek a nikoli jen jednoduše uvažovat o vašich přímých požadavcích. Tak budou moci námi navržená řešení fungovat v souladu se zbytkem firmy.

 1. Porozumění

  Společnost Ricoh bude úzce spolupracovat s vaším interním týmem, aby dobře porozuměla vaší obchodní a technické infrastruktuře a také vašim cílům. Společně pak budeme analyzovat vaše strategické plány, finanční záměry a zásadní informační procesy.

 2. Zdokonalení

  Poté sestavíme akční plán, jenž bude zaměřen na zlepšení procesů a infrastruktury potřebné k dosažení vašich celkových cílů. V této fázi rovněž stanovujeme realistické metriky a klíčové ukazatele výkonu, které budeme používat k měření úspěchu.

 3. Přeměna

  Nyní nastal čas k rozvinutí vaší služby. Spolu s vaším týmem zavedeme vybrané řešení a poskytneme vám podporu pro strategie napomáhající snadnému osvojení změn ze strany vašich zaměstnanců. Dále začneme monitorovat, jak vaši zaměstnanci reagují na nové procesy a pracovní postupy.

 4. Řízení

  V tomto okamžiku začneme aktivně monitorovat zavedená zdokonalení. K měření úspěchu nové infrastruktury a procesů využijeme řídicí nástroje a budeme vás informovat o výkonu ve srovnání s metrikami, které jsme definovali v dřívější fázi projektu.

 5. Optimalizace

  V této fázi jde o průběžné zdokonalování. Firmy procházejí neustálými změnami a každý den se objevují nové technologie. Naším úkolem je zajistit, aby zavedená řešení neustále sloužila svému účelu, i když se vaše organizace bude měnit a rozrůstat.

Diagram modelu poskytování služeb Ricoh
Partnerství

V průběhu procesu s vámi budeme úzce spolupracovat na pochopení vaší firmy, vašich plánů a vašich cílů. Budeme zjišťovat, jak vaše organizace funguje, spolupracuje a sdílí informace a jak pracujete se svými zákazníky a obchodními partnery.

Zaměříme se na poznávání vašich manažerů a zaměstnanců, neboť dlouhodobý úspěch jakéhokoli programu závisí na nich. A budeme úzce spolupracovat s vašimi týmy na stanovení nástrojů a informací, které pro ně budou nejužitečnější.

Náš partnerský přístup pojímáme tak, že:

 • Získáme náhled na vaše obchodní procesy a způsob, jakým pracujete.
 • Poznáme vaše pracovníky, abychom mohli pochopit informační výzvy, kterým čelí každý den.
 • Zajistíme, že námi navrhovaná a zaváděná řešení budou uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebám zaměstnanců i obchodním cílům.

Řízení projektů

Projektoví manažeři společnosti Ricoh mohou pracovat jako výpomoc vašeho personálu, aby pomohli úspěšné implementaci doporučených řešení. Budou dobře rozumět vaší firmě a to jim umožní používat osvědčené postupy metodiky řízení projektů, aby váš program přinesl kýžené ovoce.

Naši zkušení projektoví manažeři jsou zde, aby:

 • Poskytli strukturu pro organizaci a správu projektu, která přinese úspěch a bude včas řešit problémy a rizika.
 • Vytvořili rámec ke zvýšení účinnosti a usnadnění včasné realizace projektu.
 • Používali běžnou sadu známých nástrojů k řízení projektů, aby projekt probíhal konzistentně v celé vaší organizaci.
 • Sledovali, měřili a informovali o průběhu etap projektu a jeho výsledcích.

Řízení služeb

Metodika řízení služeb společnosti Ricoh vychází z normy ITIL (Information Technology Infrastructure Library), která se zaměřuje na sladění služeb IT s obchodními potřebami.

Po implementaci řešení budou moci naši manažeři služeb převzít každodenní odpovědnost za váš program. Budou úzce spolupracovat s vašimi interními týmy na správě, měření a optimalizaci řešení, aby bylo zajištěno, že zaměření bude neustále směřovat na vaše obchodní cíle.

Naši manažeři služeb budou:

 • Jediným kontaktním místem pro zemi, region nebo globální reporting.
 • Postupovat podle centrálního procesu řízení, abyste vy i vaše zainteresované osoby vždy věděli, co máte čekat.
 • Zajišťovat, že budou vždy dodržovány smlouvy o úrovni služeb.


Poskytování globálních služeb Ricoh

Tým Ricoh Global Services poskytuje standardizovaná, konzistentní, ucelená řešení pro zákazníky na celém světě.

Působíme přibližně ve 200 zemích a oblastech a zaměstnáváme více než 30 000 profesionálů poskytujících služby. Proto můžeme zajistit konzistentní úroveň služeb i na místní úrovni.

Poskytování globálních služeb Ricoh

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás a promluvíme si o tom, jak vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás