Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Služby přesného marketingu

Aby firmy na současném konkurenčním trhu získaly pozornost, musí zákazníkům poskytovat informace a nabídky, které odpovídají jejich zájmům.
Pokud přikládáte marketingové materiály k doručovanému produktu, odesíláte obchodní dopis nebo připojujete k faktuře kupón, vaši zákazníci budou reagovat s nejvyšší pravděpodobností na relevantní cílená sdělení, která se týkají přímo jejich potřeb.

Služby přesného marketingu společnosti Ricoh umožňují racionální využití dat ke zvýšení účinnosti marketingových kampaní. Naše sada služeb, od analýzy dat, navrhování individuálních marketingových materiálů a tvorby dokumentů až po vyhodnocování kampaní, pomáhá využívat informace o zákaznících ke zvýšení míry odezvy a rychlosti změn.
Jsme si vědomi, že řada společností považuje práci s daty napoprvé za velice složitou, a vytvořili jsme strukturovanou metodu pro pohodlné vykročení na cestu přesného marketingu:

1. Místní seminář o přesném marketingu
Spolupráci zahájíme celodenním seminářem o přesném marketingu s vaším IT týmem. Na ní vyhodnotíme vaše stávající procesy a data správy kampaní a výsledky použijeme jako základ pro souhrnný přehled pro vedoucí pracovníky a návrh pilotního nasazení přesného marketingu.

2. Pilotní nasazení přesného marketingu

Za pevně stanovenou cenu zahájíme vaši první kampaň přesného marketingu a provedeme vás její realizací.


Vlastnosti a výhody

Účelem služeb přesného marketingu společnosti Ricoh je transformovat komunikaci se zákazníky od sdělení týkajících se produktů spojených s nedávným nákupem po individuální nabídky vycházející z chování při nákupech.

Naše přizpůsobené komplexní služby vaší organizaci pomohou:

  • Využívat informace o zákaznících v různých formátech z řady lokalit
  • Analyzovat zákaznická data a na základě výsledků určit produkty a služby, které budou zákazníky zajímat s největší pravděpodobností
  • Vyhodnocovat reakce zákazníků
  • Vybrat nejvhodnější cílové skupiny pro příští marketingovou kampaň
  • Navrhnout individuální marketingovou komunikaci, která se zaměří na zájmy cílových zákazníků
  • Vydávat nebo distribuovat marketingové materiály komunikačním kanálem, který zákazníci upřednostňují
  • Měřením účinnosti kampaně určit její úspěch a zjistit oblasti, které je možné vylepšit

Související služby