Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Produkční tisk s „uhlíkovou rovnováhou“

Nezbytným předpokladem pro získávání nových obchodních příležitostí se stává zaměření na ekologickou udržitelnost, protože zákazníci stále častěji požadují materiály s nízkým dopadem na životní prostředí, aby vyhověli vlastním interním zásadám.

Služba společnosti Ricoh pro produkční tisk s uhlíkovou rovnováhou pomáhá vypočítat uhlíkovou stopu jednotlivých tiskových úloh, omezit nebo optimalizovat procesy, kde je to možné, a kompenzovat zbývající nevyhnutelné emise.

Nabízíme metodu sestávající ze tří kroků pro analýzu, optimalizaci a kompenzaci emisí oxidů uhlíku:

1. Analýza současných emisí oxidů uhlíku
Nejprve zjistíme roční emise vašich činností spojených s tiskem. Provedeme analýzu oblastí, jako jsou vaše produkční systémy Ricoh, používaný papír, spotřeba energie, dopravní vzdálenost pro spotřební materiál a vzdálenosti, které urazí naši technici v rámci servisu vašich zařízení.

2. Optimalizace uhlíkové stopy

Také pomáháme omezit spotřebu energie, navrhujeme způsoby snižování objemu tiskového odpadu a posuzujeme recyklační postupy.

3. Kompenzace zbývajících nevyhnutelných emisí

V poslední fázi se kompenzují zbývající emise generované systémy produkčního tisku společnosti Ricoh pomocí ověřených snížení emisí (Certified Emission Reductions, CERs). Ty pocházejí z oficiální projektů čistých energií, které spadají pod Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, do nichž investujeme.

V rámci každoroční certifikace tisku s uhlíkovou rovnováhou společnosti Ricoh budeme pokračovat v monitorování vašich procesů tisku, abychom i nadále minimalizovali emise oxidu uhličitého. Tato certifikace dokládá, že každá vytištěná stránka ve vašem systému produkčního tisku Ricoh dosáhla pomocí CERs společnosti Ricoh uhlíkové rovnováhy.

Vlastnosti a výhody

Program produkčního tisku s uhlíkovou rovnováhou společnosti Ricoh pomáhá zavádět nové ekologické procesy.

Členové programu mají tyto výhody:

Ověřená metoda
Společnost Ricoh jako první v oboru získala certifikát ISO16759 pro svůj kalkulátor emisí oxidu uhličitého při tisku.
Program je ověřen také úřadem BSI (British Standards Institution), globální nezávislou standardizační institucí proslulou důkladným testováním.

Propagační podpora

Členové mají k dispozici služby, nástroje a marketingový materiál, které propagují jejich prestiž a závazky v souvislosti s přístupem k životnímu prostředí. S pomocí kalkulátoru emisí oxidu uhličitého také můžete doložit, že společnost Ricoh u každé vaší vyprodukované úlohy kompenzovala emise oxidu uhličitého.

Úspory nákladů a vyšší obrat

Trvalá udržitelnost znamená více než omezení změn klimatu a ochranu přírodních zdrojů. Často se zavádí i z důvodu úspory nákladů. Tím, že spotřebujete méně energie a surovin, ušetříte peníze a zvýšíte svoje marže.

Související služby