Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Zákaznické centrum

Zákaznické centrum společnosti Ricoh je zařízení světové úrovně, v němž se soustředí to nejlepší, co společnost nabízí v oblasti technologií produkčního tisku a štíhlé výroby. Je to místo, kde zkoumáme, vyvíjíme, přizpůsobujeme a předvádíme naše řešení a kde můžete vidět příklady využití principů Kaizen (neustálé zlepšování) společnosti Ricoh k rozšiřování našich znalostí.

V zákaznickém centru předvádíme možnosti technologií společnosti Ricoh a nabízíme návody k navrhování a použití, které poskytovatelům tiskových služeb umožní maximální využití tvůrčího potenciálu investic.

Zákaznické centrum je rovněž místo, kde testujeme rostoucí škálu výstupních médií, abychom zajistili, že médium, které si vyberete, je vhodné pro zamýšlenou úlohu. Ze zákaznického centra dodáváme klientům vlastní vzorky tisku na základě cíle, kterého chtějí dosáhnout s použitím vlastních voleb předloh a médií.

Toto pracoviště o ploše 4 000 metrů čtverečních se stalo centrem znalostí pro naše technologie digitálního tisku a je zkušební laboratoří pro software a digitální vývoj. Naši flotilu produkčního tisku můžete vidět v akci v „inteligentní továrně“ a specializovaný vývoj inkoustového tisku předvádíme v místní výzkumné laboratoři. Zde také sídlí naše konzultační služba pro štíhlou a ekologickou výrobu, která nabízí zakázková řešení pro snižování množství odpadu.

Zákaznické centrum v Telfordu ve Velké Británii je místo, kam se s řešeními společnosti Ricoh přicházejí seznámit naši evropští klienti. Pracují zde přátelští odborníci připravení předvádět, zkoumat a zkoušet optimální kombinaci řešení pro vaši firmu, abyste si mohli být jisti, že dané řešení bude pro vás nejvhodnější.