HomeZpět na nabídku
Přehled

Měníme přístup k práci

Technologie mění náš způsob práce. Ve společnosti Ricoh zajišťujeme, aby změny byly pro vaše týmy a vaše podnikání pozitivní. Provedeme vás každým krokem, abychom zajistili bezproblémový přechod na plně digitální pracoviště
Podívejte se na všechna naše firemní řešení
Služby pro firmy
Digitální Pracoviště

Přístup odkudkoli

Hybridní a mobilní zařízení utvářejí naši budoucnost. K návrhu, integraci a podpoře digitálních pracovišť přistupujeme komplexně, abychom podpořili zapojení zaměstnanců a pomohli vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti.
Objevte všechna naše řešení digitálního pracoviště
Správa firemních procesů

Nastaveno pro úspěch

Manuální úkoly již nemusí zdržovat vaše zaměstnance. Optimalizujeme vaše podnikové procesy, abychom vašim zaměstnancům umožnili dosahovat lepších výsledků; poskytujeme technologie, odborné znalosti a podporu pro zefektivnění a zjednodušení procesů ve vaší organizaci
Podívejte se na všechna naše řešení pro správu firemních procesů
Cloud a infrastruktura

Cloud & Clear

Využití všech výhod cloudu vyžaduje správný plán a tým, který jej bude realizovat. Poskytujeme cloudová řešení a odborné znalosti, díky nimž je vaše podnikání pružnější, nákladově efektivnější a bezpečnější a zároveň se snažíme o inovace nové generace.
Podívejte se na všechna naše řešení pro cloud a infrastrukturu
Kybernetická bezpečnost

Už žádné riskantní podnikání

Zařízení připojená k internetu vytvářejí nová zranitelná místa pro kybernetické útoky. Pomáháme vám přejít do útoku proti kybernetické kriminalitě pomocí inteligentních služeb a řešení kybernetické bezpečnosti přizpůsobených vašim hlavním firemním procesům.
Podívejte se na všechna naše řešení kybernetické bezpečnosti
Digitální Zkušenosti

Nová úroveň zkušeností

An excellent customer experience starts with a superior employee experience. Our highly-skilled team of data scientists and developers design, build, implement and service the solutions you need to exceed expectations at every touchpoint.
Discover all Digital Experience solutions
Kancelářské produkty a software

Nejlepší ve své třídě

Společnost Ricoh je známá pro vysoce kvalitní tiskárny, digitální duplikátory a multifunkční tiskárny / skenery / kopírky. Díky široké nabídce rychlostí, velikostí a funkcí si můžete vybrat modely, které nejlépe vyhovují vašemu týmu, kanceláři nebo učebně.
Podívejte se na naše kancelářské produkty a software
Přehled

Všestranná platforma služeb a podpory

Veškerá produktová a servisní podpora na jednom místě. Poskytujeme podporu, poradenství a řešení pro udržení vašeho podnikání v chodu.
Získat podporu
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Vše na jednom místě

Buďte v obraze o dění v naší firmě, produktech a akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme.
Buďte informovaní
News and events from Ricoh
Společnost

Kdo jsme a co děláme

Ve společnosti Ricoh se snažíme vždy naslouchat našim zákazníkům a poskytovat vám inovativní řešení, produkty a služby, které odpovídají vašim podnikatelským cílům. Snažíme se přidat hodnotu vašim službám a produktům. Přizpůsobujeme se měnícím se podnikatelským podmínkám.
Dozvědět se více o společnosti Ricoh
Přehled

Co pro vás můžeme udělat?

Ať už máte dotaz ohledně cen našich řešení nebo produktů, potřebujete pomoci se správou svého účtu nebo již naše produkty používáte a máte dotaz na podporu, náš tým je připraven vám pomoci.
Obraťte se na nás
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Pomáháme vám být o krok napřed

Prozkoumejte a přečtěte si naše nejnovější poznatky o tom, co je v oblasti podnikových řešení nejdůležitější.
Podívejte se na nejnovější poznatky
Ricoh Insights - Overview

Program optimalizace udržitelnosti

Přehled

Program optimalizace udržitelnosti od společnosti Ricoh přináší okamžité a měřitelné snížení objemu emisí CO2 díky tomu, že vám pomůže optimalizovat produkci dokumentů a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Náš program se skládá z pěti konzultačních fází, které představují praktický postup pro snížení uhlíkové stopy na nulu.

1. Analýza 

Nejprve shromáždíme a analyzujeme všechny dostupné informace o vaší dokumentové infrastruktuře, abychom zjistili současný stav vašich uhlíkových emisí. Bereme v úvahu i spotřebu papíru a energie a určíme správný přístup, vhodný pro vaše prostředí a budoucí potřeby.

2. Návrh 

Poté sestavíme plán, který jasně určí oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení. Zahrneme do něj vaše závazky, záměry v oblasti efektivity procesů, optimalizaci nákladů a zlepšení produktivity. Mezi praktické kroky patří nové prostorové uspořádání zajišťující energeticky úsporné umístění zařízení, dále například zpráva, která vytyčí cestu k dosažení dobrých hodnot klíčových ukazatelů, takže bude možno sledovat a měřit reálné výsledky.

3. Realizace 

Další fází je realizace odsouhlaseného záměru. Ta zahrnuje instalaci a nastavení zařízení, například multifunkčních tiskáren s duplexním tiskem a úspornými režimy. Dále nabízíme školení, které rozšíří povědomí, naučí vás úsporně provozovat zařízení a informuje o vlivu, jaký mohou mít tak jednoduché změny, jako je zavedení oboustranného tisku.

4. Řízení 

Poté začneme sledovat výsledky a srovnávat je s výchozími hodnotami a s klíčovými ukazateli udržitelnosti stanovenými ve fázi návrhu. Pravidelně vám budeme poskytovat zprávy, v případě zjištění nepříznivých změn vám doporučíme, kde by bylo možné používané postupy zlepšit, a pokud některá oddělení překonají stanovené cíle, doporučíme, jak jejich úspěch napodobit. V případě nutnosti lze také změnit stanovené cíle tak, aby byly v lepším souladu s dosažitelnou udržitelností vašich zařízení.

5. Neutralizace 

Naše řešení se snaží omezit dopad na životní prostředí u všech činností, které můžeme ovlivnit. Ale i ty nejudržitelnější postupy nějaké uhlíkové emise produkují, například kvůli nevyhnutelnému používání papíru a energií a údržbě zařízení. Pomocí naší metody výpočtu, akreditované SGS, určíme číselnou hodnotu zbývajícího dopadu na životní prostředí a dáme vám na výběr z různých emisních povolenek tak, abyste dosáhli cílového stavu nulové uhlíkové stopy.

Small Business Carbon Balanced Printing

Zařízení Ricoh Carbon Balanced představují jednoduchý způsob, kterým mohou malé organizace snížit uhlíkovou stopu své tiskové infrastruktury ještě před uzavřením smlouvy.  Využitím očekávané doby životnosti objemu tisku navržené na model jsme schopni vypočítat uhlíkovou stopu očekávané spotřeby energie a spotřebu papíru a údržbu po celou dobu trvání smlouvy. Do uhlíkové bilance přidáváme také uhlíkovou stopu předuživatelské fáze (získávání surovin, výroba a distribuce). Vypočítané emise uhlíku jsou vyváženy zrušením ekvivalentních uhlíkových kreditů podle zlatých standardů UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) na zákaznických účtech Ricoh. Výsledkem je kompletně uhlíkově neutrální sada tiskáren. Prostřednictvím této iniciativy konkrétním způsobem přispějete ke snížení emisí CO2 a k zavedení udržitelných technologií do rozvojových zemí.  Jako zákazník také obdržíte certifikát o vyvážené uhlíkové stopě, který můžete použít jako důkaz o dodržování pravidel a pro marketingové účely.
Vlastnosti a výhody

Program optimalizace udržitelnosti od společnosti Ricoh představuje praktický, strukturovaný a měřitelný přístup, jak dosáhnout toho, aby vaše dokumentové procesy měly nulovou uhlíkovou stopu.

Udržitelnost jako podpora obchodních aktivit

Pragmatická a realizovatelná politika udržitelnosti se v posledních letech stala základní součástí firemní agendy. Rostoucí ceny energií a jejich dopad na zisk je přitom jen jedním z faktorů. Důkladná strategie udržitelnosti má zásadní význam pro udržení konkurenceschopnosti, protože zákazníci a obchodní partneři požadují jistotu, že své obchodní aktivity provozujete zodpovědným způsobem.

Efektivnější procesy a větší finanční kontrola

Kromě zřejmých přínosů pro životní prostředí nabízí realizace Programu optimalizace udržitelnosti také zvýšení produktivity a úspory nákladů v celé organizaci. Udržitelná činnost zahrnuje zavedení energeticky úsporného hardwaru, softwaru podporujícího omezování plýtvání a pracovních postupů, které berou ohled na životní prostředí. To vše má přímý vliv na váš zisk a na způsob, jakým lidé ve vaší organizaci pracují.

Prověřený, osvědčený a ověřený přístup

Program optimalizace udržitelnosti Ricoh využívá rozsáhlých zkušeností s analýzou a realizací. Prostřednictvím našeho programu optimalizace udržitelnosti, který byl certifikován SGS, jsme dosud (červen 2021) provedli více než 10 000 ekologických auditů pro zákazníky z celé Evropy, počínaje malými firmami a nadnárodními společnostmi konče. Svým zákazníkům jsme pomohli dosáhnout viditelných výsledků, průměrného snížení emisí uhlíku o 34% a poklesu celkových nákladů na vlastnictví o 31%.

Případové studie

Případová studie 1: Iniciativa ekologického tisku u mobilního operátora

Zadání: Aby omezil dopad svého kancelářského tisku na životní prostředí, zahájil tento globální mobilní operátor ekologickou iniciativu „Méně papíru v kanceláři“, jejímž cílem bylo:

 • Zmenšit uhlíkovou stopu
 • Snížit celkové náklady
 • Zlepšit poskytování služeb
 • Zvýšit bezpečnost
 • Globálně zavést služby řízeného tisku


Řešení od společnosti Ricoh:
Firma Ricoh pro tuto skupinu vytvořila ekologicky příznivou tiskovou infrastrukturu, která podporuje flexibilní způsob práce této společnosti a její strategii mobility. Toto řešení zahrnovalo:

 • Průzkum vlivu zelené kanceláře na životní prostředí
 • Globální a lokální projektový management
 • Standardizované nejvhodnější technologie
 • Specializovanou podporu přímo na místě
 • Podrobné globální a místní zprávy


Výsledek:
Díky racionalizaci a standardizaci globálních aktivit firmy se podařilo:

 • Zvýšit počet zaměstnanců na jedno zařízení o 300 % (z průměrných 20:1 na 60:1)
 • Snížit spotřebu papíru v některých regionech až o 75 %
 • Snížit roční náklady na kancelářský tisk na uživatele průměrně o 50 %
 • Pomoci společnosti dosáhnout významného a udržitelného zmenšení její uhlíkové stopy o téměř 3 miliony kilogramů ročně


Případová studie 2: Řešení zelené kanceláře od společnosti Ricoh pomáhá přední světové průmyslové společnosti omezit produkci emisí uhlíku.

Zadání: Tisková a kopírovací infrastruktura této firmy se výrazně rozrostla. Vycházelo najevo, že provozování flotily samostatných tiskáren je nákladné a neumožňuje příliš dobrou kontrolu jejich využití. Objem tisku rostl a vzhledem k nízké efektivitě používaných zařízení byly emise uhlíku zbytečně vysoké.

Řešení od společnosti Ricoh: Byla provedena analýza stávající infrastruktury a audit množství vytištěných dokumentů a byly sledovány ekologické metriky, například spotřeba energie. 
Na základě našich zjištění jsme dodali:

 • Řešení zelené kanceláře Ricoh
 • Environmentální audit tisku
 • Energeticky úsporné multifunkční tiskárny
 • Řízené tiskové prostředí

Výsledek:
Díky odstranění neefektivních tiskáren a přesměrování tisku na energeticky úspornější multifunkční zařízení naše řešení pomáhá omezovat emise uhlíku produkované touto společností a navíc jí šetří peníze:

 • Výdaje na tisk a kopírování poklesly o 18 %
 • Spotřeba papíru klesla o 15 %
 • Došlo k významnému a udržitelnému zmenšení uhlíkové stopy této firmy