Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Program optimalizace udržitelnosti

Přehled

Program optimalizace udržitelnosti od společnosti Ricoh přináší okamžité a měřitelné snížení objemu emisí CO2 díky tomu, že vám pomůže optimalizovat produkci dokumentů a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Náš program se skládá z pěti konzultačních fází, které představují praktický postup pro snížení uhlíkové stopy na nulu.

1. Analýza 

Nejprve shromáždíme a analyzujeme všechny dostupné informace o vaší dokumentové infrastruktuře, abychom zjistili současný stav vašich uhlíkových emisí. Bereme v úvahu i spotřebu papíru a energie a určíme správný přístup, vhodný pro vaše prostředí a budoucí potřeby.

2. Návrh 

Poté sestavíme plán, který jasně určí oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení. Zahrneme do něj vaše managementové závazky, záměry v oblasti efektivity procesů, optimalizaci nákladů a zlepšení produktivity. Mezi praktické kroky patří nové prostorové uspořádání zajišťující energeticky úsporné umístění zařízení, dále například zpráva, která vytyčí cestu k dosažení dobrých hodnot klíčových ukazatelů, takže bude možno sledovat a měřit reálné výsledky.

3. Realizace 

Další fází je realizace odsouhlaseného záměru. Ta zahrnuje instalaci a nastavení zařízení, například multifunkčních tiskáren s duplexním tiskem a úspornými režimy. Dále nabízíme školení, které rozšíří povědomí, naučí vás úsporně provozovat zařízení a informuje o vlivu, jaký mohou mít tak jednoduché změny, jako je zavedení oboustranného tisku.

4. Řízení 

Poté začneme sledovat výsledky a srovnávat je s výchozími hodnotami a s klíčovými ukazateli udržitelnosti stanovenými ve fázi návrhu. Pravidelně vám budeme poskytovat zprávy, v případě zjištění nepříznivých změn vám doporučíme, kde by bylo možné používané postupy zlepšit, a pokud některá oddělení překonají stanovené cíle, doporučíme, jak jejich úspěch napodobit. V případě nutnosti lze také změnit stanovené cíle tak, aby byly v lepším souladu s dosažitelnou udržitelností vašich zařízení.

5. Neutralizace 

Naše řešení se snaží omezit dopad na životní prostředí u všech činností, které můžeme ovlivnit. Ale i ty nejudržitelnější postupy nějaké uhlíkové emise produkují, například kvůli nevyhnutelnému používání papíru a energií a údržbě zařízení. Pomocí naší metody výpočtu, akreditované SGS, určíme číselnou hodnotu zbývajícího dopadu na životní prostředí a dáme vám na výběr z různých emisních povolenek tak, abyste dosáhli cílového stavu nulové uhlíkové stopy.

Vlastnosti a výhody

Program optimalizace udržitelnosti od společnosti Ricoh představuje praktický, strukturovaný a měřitelný přístup, jak dosáhnout toho, aby vaše dokumentové procesy měly nulovou uhlíkovou stopu.

Udržitelnost jako podpora obchodních aktivit

Pragmatická a realizovatelná politika udržitelnosti se v posledních letech stala základní součástí firemní agendy. Rostoucí ceny energií a jejich dopad na zisk je přitom jen jedním z faktorů. Důkladná strategie udržitelnosti má zásadní význam pro udržení konkurenceschopnosti, protože zákazníci a obchodní partneři požadují jistotu, že své obchodní aktivity provozujete zodpovědným způsobem.

Efektivnější procesy a větší finanční kontrola

Kromě zřejmých přínosů pro životní prostředí nabízí realizace Programu optimalizace udržitelnosti také zvýšení produktivity a úspory nákladů v celé organizaci. Udržitelná činnost zahrnuje zavedení energeticky úsporného hardwaru, softwaru podporujícího omezování plýtvání a pracovních postupů, které berou ohled na životní prostředí. To vše má přímý vliv na váš zisk a na způsob, jakým lidé ve vaší organizaci pracují.

Prověřený, osvědčený a ověřený přístup

Program optimalizace udržitelnosti Ricoh využívá rozsáhlých zkušeností s analýzou a realizací. Prostřednictvím našeho programu optimalizace udržitelnosti, který byl certifikován SGS, jsme dosud (červen 2021) provedli více než 10 000 ekologických auditů pro zákazníky z celé Evropy, počínaje malými firmami a nadnárodními společnostmi konče. Svým zákazníkům jsme pomohli dosáhnout viditelných výsledků, průměrného snížení emisí uhlíku o 34% a poklesu celkových nákladů na vlastnictví o 31%.

Případové studie

Případová studie 1: Iniciativa ekologického tisku u mobilního operátora

Zadání: Aby omezil dopad svého kancelářského tisku na životní prostředí, zahájil tento globální mobilní operátor ekologickou iniciativu „Méně papíru v kanceláři“, jejímž cílem bylo:

 • Zmenšit uhlíkovou stopu
 • Snížit celkové náklady na vlastnictví
 • Zlepšit poskytování služeb
 • Zvýšit bezpečnost
 • Globálně zavést služby řízeného tisku


Řešení od společnosti Ricoh:
Firma Ricoh pro tuto skupinu vytvořila ekologicky příznivou tiskovou infrastrukturu, která podporuje flexibilní způsob práce této společnosti a její strategii mobility. Toto řešení zahrnovalo:

 • Průzkum vlivu zelené kanceláře na životní prostředí
 • Globální a lokální projektový management
 • Standardizovaná nejvhodnější technologie
 • Specializovaná podpora přímo na místě
 • Podrobné globální a místní zprávy


Výsledek:
Díky racionalizaci a standardizaci globálních aktivit firmy se podařilo:

 • Zvýšit počet zaměstnanců na jedno zařízení o 300 % (z průměrných 20:1 na 60:1)
 • Snížit spotřebu papíru v některých regionech až o 75 %
 • Snížit roční náklady na kancelářský tisk na uživatele průměrně o 50 %
 • Pomoci společnosti dosáhnout významného a udržitelného zmenšení její uhlíkové stopy o téměř 3 miliony kilogramů ročně


Případová studie 2: Řešení zelené kanceláře od společnosti Ricoh pomáhá přední světové průmyslové společnosti omezit produkci emisí uhlíku.

Zadání: Tisková a kopírovací infrastruktura této firmy se výrazně rozrostla. Vycházelo najevo, že provozování flotily samostatných tiskáren je nákladné a neumožňuje příliš dobrou kontrolu jejich využití. Objem tisku rostl a vzhledem k nízké efektivitě používaných zařízení byly emise uhlíku zbytečně vysoké.

Řešení od společnosti Ricoh: Byla provedena analýza stávající infrastruktury a audit množství vytištěných dokumentů a byly sledovány ekologické metriky, například spotřeba energie. 
Na základě našich zjištění jsme dodali:

 • Řešení zelené kanceláře Ricoh
 • Environmentální audit tisku
 • Energeticky úsporné multifunkční tiskárny
 • Řízené tiskové prostředí

Výsledek:
Díky odstranění neefektivních tiskáren a přesměrování tisku na energeticky úspornější multifunkční zařízení naše řešení pomáhá omezovat emise uhlíku produkované touto společností a navíc jí šetří peníze:

 • Výdaje na tisk a kopírování poklesly o 18 %
 • Spotřeba papíru klesla o 15 %
 • Došlo k významnému a udržitelnému zmenšení uhlíkové stopy této firmy