Kategorie

Pět hnacích mechanismů, které podpoří prosperitu tisku v roce 2019

Praha, 12. února 2019 – Z nové studie Quocirca’s Global Print 2025 vyplynula zajímavá statistická zjištění. Kupříkladu 64 % dotázaných společností uvedlo, že tisk bude pro jejich každodenní podnikání nadále velmi důležitý, dokonce i v roce 2025.

Tisk je oceňovaný obor a zachovává si hlavní roli díky legislativním změnám, inovacím a prolínání technologií, jako je umělá inteligence (AI) a rozšířená realita (AR). V Ricoh vyvíjíme technologie a aplikace, které zásadně ovlivňují vlastnosti multimediálních technologií, například Clickable Paper, který dynamicky propojuje tisk s online obsahem.

Jsme přesvědčeni, že tisk si svou hodnotu a platnost zachová a zde je pět důležitých mechanismů, které k tomu přispějí:

1 Direct mailing a GDPR

Jak víte, 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení GDPR, které se dotklo i direct mailingu. AI může aktivovat potenciál direct mailingu, který je důležitou součástí integrovaných kampaní tím, že je pomůže přesně individualizovat, automatizovat a přizpůsobit jejich obsah. V Ricoh máme s tímto typem kampaní dlouholeté zkušenosti díky naší praxi v oblasti cíleného marketingu (precision marketing). Rozšířená realita může ještě zvýšit výkon kampaně tím, že nabídne širší škálu možností, jak zvýšit interaktivitu.

Zjištění britské Public Limited Company provozující poštovní služby, Royal Mail, potvrzují trvale vysokou návratnost investic do marketingu, které tyto kampaně dosahují. Uvádí se, že open rate direct mailingu u dospělých Britů dosahuje 92 % a 48 % na ně zareaguje. My direct mailingu věříme také a využíváme jej v rámci celé Evropy.

2) Obchodní růst

Podle průzkumu, který uskutečnila společnost Dentsu Aegis v roce 2018, jsou marketingoví odborníci v celé Evropě pod rostoucím tlakem, aby zajistili obchodní růst společností, pro něž pracují, silný brand management a celkový rozvoj zkušeností zákazníků. Tisk pomáhá tyto cíle naplňovat. Dokáže měřitelně doplnit přesně cílené informace s vhodným motivačním a variabilním obsahem.

Jednou z rychle rostoucích možností pro tisk jsou reklamní zásilky do schránky. Podle každoročního průzkumu společnosti DMA došlo ve Velké Británii v průběhu roku 2016 k nárůstu výdajů za reklamní zásilky doručované do schránek téměř o 8 %. DMA též ve své meta analýze dat Royal Mail v segmentu zásilek do schránky za období 2012 až 2016 uvádí, že u 90 % kampaní, které zahrnovaly doručení reklamních zásilek do schránky, se prokázala vyšší efektivita oproti růstu úspěšnosti pouze u 59 % kampaní, ve kterých tato možnost nebyla využita.

3) Od analogového tisku k digitálnímu

Touha vytvářet efektivnější kampaně posílí pozici digitálního tisku mezi dnešní multi-channel nabídkou. Díky nákladové efektivitě a vysoké kvalitě je konkurencí pro ofsetový tisk a zároveň umožňuje vysokou míru personalizace cílených kampaní na základě získaných dat. V důsledku toho budou flexibilní hardwarová i softwarová řešení a služby přispívat k nezvratnému přechodu od analogové produkce na digitální.

4) Smyslová dimenze tisku

Tisk hraje důležitou úlohu, neboť majitelům značek a agenturám pomáhá vytvářet kreativní a nezapomenutelné výsledky, které spolu s personalizací obsahu vykazují maximální účinnost. Jedním ze způsobů, jak zapojit smysly do vnímání tisku je prostřednictvím speciálních textur papírů, které lze kombinovat např. s bílým a neonovým tonerem, lesklými či matnými povrchy, reflexními (spot UV), kovovými a syntetickými substráty. Použití nátěrů pro zvláštní haptický vjem jsou dalším takovým prostředkem, který přispěje k silnějšímu emocionálnímu zapojení zákazníka, vyšší účinnosti kampaní a konkurenční výhodě.

Povědomí o tom, jakých výsledků lze dosáhnout pomocí digitálního vylepšení tisku, mezi inzerenty stále roste a důležitou roli v šíření těchto nových technologií hrají poskytovatelé tiskových služeb, uvádí studie InfoTrends 'Beyond CMYK: Použití speciálních efektů v digitálním tisku. Podle ní budou zákazníci ochotni za digitální vylepšení tisku platit až o 89 % vyšší cenu. To vše přispívá k uvádění nových technologií na trh v roce 2019.

5) Příležitost pro vzdělávání

Navzdory pozitivnímu výhledu existuje jistý nesoulad v tom, jak tisk vnímají marketéři. V průzkumu médií Ubiquity serveru Radiocenter obsadily v roce 2017 noviny, časopisy a direct mailing třetí, čtvrtou a šestou příčku mezi mediálními kanály důležitými pro návratnost investic. Někteří inzerenti a agentury však řadí noviny a direct mailing na příčku sedmou a časopisy až na desátou. Tento nesoulad v chápání efektivity mediálních kanálů představuje skvělou vzdělávací příležitost.

Pokračujme v dobré práci

Možností, jak rozvíjet význam a hodnotu tisku, je třeba spolupráce s odbornými organizacemi, jako je společnost Print Power, nebo organizování vzdělávacích programů jako třeba naše nedávná akce Interact Europe pro uživatele softwaru, pro řízení a správu workflow, Ricoh ProcessDirector. V loňském roce jsme také uspořádali celoevropskou akci „The Art of The New 18”. Přístup založený na spolupráci, zajímavých akcích s cílem informovat, vzdělávat a diskutovat, to rozvíjí sílu tisku. Pokračujme stejně dobře v roce 2019!

 

Autor: Eef De Ridder, viceprezident, Commercial & Industrial Printing Group, Ricoh Europe

 

O společnosti Ricoh

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Již více než 80 let společnost Ricoh inspiruje k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení dokumentů, IT služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a produkčních zařízení.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu, působí přibližně ve 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku v březnu 2018 dosáhla Skupina Ricoh celosvětového obratu ve výši 2 063 miliard jenů (přibližně 19,4 miliardy USD).

www.ricoh.cz , www.ricoh.sk

 

Kontakt pro média:

Eliška Sobotková

E-mail: eliska.sobotkova@ricoh.cz    

Mobile: +420 604 297 454

Porovnání produktů - počet produktů k porovnání: 0SkrýtOdstranit vše

Vyberte až 3 výrobky, které si přejete porovnat.

Copyright 2020 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×