Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Hodnoty, vize a poslání

Ve společnosti Ricoh svým zákazníkům vždy nasloucháme a snažíme se vám poskytovat inovativní produkty a služby, které jsou v souladu s vašimi obchodními potřebami. Jde nám o to, abychom své služby a produkty vždy dodávali s přidanou hodnotou. Přizpůsobujeme se proměnlivým obchodním prostředím.

Naše managementová filozofie

Naše základní principy – miluj bližního svého, miluj svou zemi, miluj svou práci – formuloval v roce 1946 zakladatel naší společnosti Kiyoshi Ichimura. Staly se úhelným kamenem veškerých našich aktivit a neustále nás podporují, abychom se zlepšovali a přispívali k blahu všech zúčastněných – včetně našich rodin, zákazníků a občanské společnosti jako celku. 

Tím, že se držíme své managementové filozofie, zůstáváme věrni společenské i environmentální udržitelnosti a chováme se zodpovědně vůči budoucím generacím.

Přístup jménem RICOH

Tento přístup tvoří naši celosvětovou korporační filozofii a tvoří základy a identitu celé naší organizace. V dnešním stále propojenějším a globalizovanějším světě nám důsledné dodržování konzistentních hodnot dává jasný směr, který stojí za veškerým naším rozhodováním a pomáhá nám řešit složité výzvy a problémy, kterým čelí naši zákazníci.

Středem pozornosti je zákazník

Jak součást globální korporace mají naši zaměstnanci za úkol vynakládat péči ve prospěch lidí, našeho oboru, společnosti kolem nás i celé planety. Svého ducha úspěchu, schopnost inovovat a dovednosti týmové práce zaměřujeme na zdokonalování přístupu, jehož středem je zákazník. Vždy se přitom držíme těch nejvyšších standardů etiky a poctivosti. 

Pevnou součástí naši kultury je vědomí, že zákazník je vždy na prvním místě a ve všech oblastech naší činnosti je třeba mu zajistit perfektní zákaznický dojem.

Oslava dokonalosti

Jsme odhodláni poskytovat takové služby a produkty, které zvýší kvalitu života našich zákazníků. Kromě toho se snažíme naplnit svoji zodpovědnost vytvářet udržitelnou společnost a nadále poskytovat inovativní řešení, která našim zákazníkům den za dnem přinášejí hodnotu a inspiraci. 

Své zaměstnance oslavujeme a odměňujeme za výjimečné služby a inovace prostřednictvím programu RICOH Way Award. Ten oceňuje a chválí na místní i světové úrovni ty, jejichž jednání je příkladnou ukázkou přístupu společnosti Ricoh.

Ohleduplnost vůči planetě

Naše odhodlání podporovat udržitelnost je součástí našeho dědictví a vládne v celé naší společnosti od výroby až po distribuci, od firemních prostor až po recyklaci. Ohleduplnost vůči životnímu prostředí zkrátka patří ke všemu, co děláme.