HomeZpět na nabídku
Přehled

Měníme přístup k práci

Technologie mění náš způsob práce. Ve společnosti Ricoh zajišťujeme, aby změny byly pro vaše týmy a vaše podnikání pozitivní. Provedeme vás každým krokem, abychom zajistili bezproblémový přechod na plně digitální pracoviště
Podívejte se na všechna naše firemní řešení
Služby pro firmy
Digitální pracoviště

Přístup odkudkoli

Hybridní a mobilní zařízení utvářejí naši budoucnost. K návrhu, integraci a podpoře digitálních pracovišť přistupujeme komplexně, abychom podpořili zapojení zaměstnanců a pomohli vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti.
Objevte všechna naše řešení digitálního pracoviště
Správa firemních procesů

Nastaveno pro úspěch

Manuální úkoly již nemusí zdržovat vaše zaměstnance. Optimalizujeme vaše podnikové procesy, abychom vašim zaměstnancům umožnili dosahovat lepších výsledků; poskytujeme technologie, odborné znalosti a podporu pro zefektivnění a zjednodušení procesů ve vaší organizaci
Podívejte se na všechna naše řešení pro správu firemních procesů
Cloud a infrastruktura

Cloud & Clear

Využití všech výhod cloudu vyžaduje správný plán a tým, který jej bude realizovat. Poskytujeme cloudová řešení a odborné znalosti, díky nimž je vaše podnikání pružnější, nákladově efektivnější a bezpečnější a zároveň se snažíme o inovace nové generace.
Podívejte se na všechna naše řešení pro cloud a infrastrukturu
Kybernetická bezpečnost

Už žádné riskantní podnikání

Zařízení připojená k internetu vytvářejí nová zranitelná místa pro kybernetické útoky. Pomáháme vám přejít do útoku proti kybernetické kriminalitě pomocí inteligentních služeb a řešení kybernetické bezpečnosti přizpůsobených vašim hlavním firemním procesům.
Podívejte se na všechna naše řešení kybernetické bezpečnosti
Digitální zkušenosti

Nová úroveň zkušeností

Vynikající zákaznický zážitek začíná s vynikajícím zážitkem zaměstnance. Náš vysoce kvalifikovaný tým datových vědců a vývojářů navrhuje, staví, implementuje a poskytuje řešení, která potřebujete k překonání očekávání na každém bodě styku.
Objevte všechna řešení digitálních zážitků.
Kancelářské produkty a software

Nejlepší ve své třídě

Společnost Ricoh je známá pro vysoce kvalitní tiskárny, digitální duplikátory a multifunkční tiskárny / skenery / kopírky. Díky široké nabídce rychlostí, velikostí a funkcí si můžete vybrat modely, které nejlépe vyhovují vašemu týmu, kanceláři nebo učebně.
Podívejte se na naše kancelářské produkty a software
Přehled

Všestranná platforma služeb a podpory

Veškerá produktová a servisní podpora na jednom místě. Poskytujeme podporu, poradenství a řešení pro udržení vašeho podnikání v chodu.
Získat podporu
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Vše na jednom místě

Buďte v obraze o dění v naší firmě, produktech a akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme.
Buďte informovaní
News and events from Ricoh
Společnost

Kdo jsme a co děláme

Ve společnosti Ricoh se snažíme vždy naslouchat našim zákazníkům a poskytovat vám inovativní řešení, produkty a služby, které odpovídají vašim podnikatelským cílům. Snažíme se přidat hodnotu vašim službám a produktům. Přizpůsobujeme se měnícím se podnikatelským podmínkám.
Dozvědět se více o společnosti Ricoh
Přehled

Co pro vás můžeme udělat?

Ať už máte dotaz ohledně cen našich řešení nebo produktů, potřebujete pomoci se správou svého účtu nebo již naše produkty používáte a máte dotaz na podporu, náš tým je připraven vám pomoci.
Obraťte se na nás
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Pomáháme vám být o krok napřed

Prozkoumejte a přečtěte si naše nejnovější poznatky o tom, co je v oblasti podnikových řešení nejdůležitější.
Podívejte se na nejnovější poznatky
Ricoh Insights - Overview

Podmínky použití

Tyto webové stránky www.ricoh.cz (dále jen „náš Web“) jsou vytvářeny, vlastněny, provozovány a spravovány společností RICOH Czech Republic, Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 (dále jen „Ricoh“), případně jejím jménem. Ricoh může kdykoli a dle svého vlastního uvážení změnit, přidat či odstranit jakoukoli část smluvních podmínek, a to pouhou úpravou obsahu této stránky. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda na stránce nedošlo k nějakým změnám. Ricoh může dle vlastního uvážení provoz Webu kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit.

Autorská práva  
Není-li určeno jinak, jsou všechny soubory s texty, obrázky, grafikou, zvuky a animacemi, stejně jako všechny ostatní informace a způsob, jakým jsou na Webu graficky znázorněny, či rozvržení a struktura stránek jako takové majetkem společnosti Ricoh nebo majetkem mateřské společnosti Ricoh, tedy Ricoh Company Limited v Japonsku. Bez předchozího písemného povolení od společnosti Ricoh se Web ani žádná jeho část nesmí kopírovat nebo distribuovat, stejně tak se Web ani žádná jeho část nesmí upravovat nebo publikovat na jiných stránkách. Navíc platí podmínka, že se obsah nesmí jakkoli upravovat a zůstanou zachována všechna upozornění na vlastnická a autorská práva.  

Ochranná známka  
Není-li určeno jinak, patří všechna práva na ochranné známky, značky služeb a obchodní názvy zobrazené na Webu společnosti Ricoh nebo mateřské společnosti Ricoh, tedy Ricoh Company Limited v Japonsku. To platí obzvláště pro loga a symboly společnosti Ricoh. Ani tato internetová stránka, ani žádný na ní obsažený materiál žádným způsobem neudělují ani nemohou být chápány, jako by udělovaly jakékoli osobě právo na duševní vlastnictví společnosti Ricoh.  

Záruka 
Informace na tomto Webu poskytuje Ricoh ""tak, jak jsou"" a v maximální míře povolené platným zákonem, navíc je poskytuje bez jakékoli záruky, výslovné či předpokládané. I když se můžeme domnívat, že jsou informace přesné, mohu obsahovat chyby a nepřesnosti. Ricoh netvrdí ani nezaručuje, že funkce nebo aplikace obsažené na této stránce budou poskytovány nepřerušovaně a budou bez chyb. Ricoh nezaručuje, že server a/nebo Web neobsahují viry či jiné škodlivé součásti. Ricoh netvrdí, že materiály na Webu jsou vhodné a/nebo dostupné pro použití v na jiných místech. Přístup k materiálům z oblastí, kde je jejich obsah protizákonný, je zakázán.  

Zřeknutí se odpovědnosti  
Ricoh výslovně odmítá veškeré záruky týkající se chyb, k nimž by mohlo docházet v důsledku chyb systému nebo (dočasnému či trvalému) selhání Webu, jeho aplikace nebo jiných nástrojů. Společnost Ricoh v maximálním možném rozsahu podle platných právních předpisů neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním nebo nemožností používat Web.  

Soubory cookie  
Tento Web využívá soubory cookie. Nejste povinni soubory cookie přijmout. Avšak pokud soubory cookie nepřijmete, nemusí Web fungovat správně.  

Odkazy na stránky třetích stran  
Ricoh v rámci služby poskytuje odkazy na stránky třetích stran, například Ricoh Company Limited. Tyto stránky nevlastní, neprovozuje ani nekontroluje Ricoh, proto Ricoh odmítá jakoukoli odpovědnost za tyto stránky a jejich obsah. Tyto odkazy používáte na vlastní riziko. Bez předchozího písemného povolení od společnosti Ricoh nesmíte na Web odkazovat na svých vlastních nebo jakýchkoli jiných webových stránkách.  

Důvěrné a patentově chráněné informace  
Ricoh od vás nechce prostřednictvím Webu dostávat důvěrné či patentově chráněné informace. Pamatujte, že žádné informace či materiály zaslané společnosti Ricoh nebudou považovány za důvěrné. Ricoh nemá žádnou povinnost takovéto informace či materiály zkoumat, hodnotit nebo přijímat.  

Odesláním jakýchkoli informací nebo materiálů společnosti Ricoh jí udělujete neomezené, neodvolatelné právo tyto informace nebo materiály používat, reprodukovat, zobrazovat, realizovat, upravovat, přenášet a distribuovat, zároveň také souhlasíte, že Ricoh může svobodně využívat jakékoli nápady, koncepty, know-how či techniky, které jste jí k libovolnému účelu zaslali. Z toho důvodu neponese Ricoh žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, výdaje či škody, včetně – kromě jiných – úhrady kompenzace, v souvislosti s těmito informacemi nebo materiály.  

Kontakt  
Jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek zasílejte buď na poštovní adresu uvedenou výše, případně využijte e-mail cco@ricoh-europe.com. V rámci reference prosím uveďte „Dotaz k webu Ricoh Europe“.  

Oddělitelnost  
Pokud budou jakékoli části nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek považovány za nevymahatelné nebo v rozporu s platným právem kterékoli jurisdikce, nebude tím dotčena platnost zbývajících částí ani ustanovení.  

Rozhodné právo  
Tyto Smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Spojeného království.  

Příslušný soud  
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Smluvními podmínkami budou předány do výlučné soudní pravomoci příslušného soudu v Londýně ve Spojeném království.