Evropští zaměstnavatelé promeškávají příležitosti automatizovat procesy hybridní práce
27.04.2022

Evropští zaměstnavatelé promeškávají příležitosti automatizovat procesy hybridní práce

Jen jeden z 10 kancelářských pracovníků má přístup k automatizačním nástrojům pro zefektivnění pracovních postupů.

Ricoh Europe, Londýn, 27. dubna 2022 – Nejnovější průzkum naznačuje, že zaměstnavatelé v rámci své strategie v oblasti hybridní práce nevyužívají příležitosti automatizace pracovních postupů a modernizace kancelářských prostor – přestože zaměstnanci volají po digitalizaci manuálních procesů.

Průzkum, uskutečněný pro společnost Ricoh Europe firmou Opinium, se zaměřil na 3000 administrativních pracovníků ve Spojeném království, Irsku, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku. Prokázalo se, že většina evropských zaměstnanců je v současnosti přesvědčena o tom, že digitalizace procesů zlepšuje jejich práci, protože přílišná zátěž administrativou, nedostatek kancelářských rezervačních systémů a neadekvátní technologie při pracovních procesech brání zaměstnancům při získávání dobrých zkušeností.

Pouze 11 % kancelářských pracovníků má v současné době přístup k nástrojům pro automatizaci pracovních procesů, zatímco dvě pětiny (44 %) nezaznamenaly v jejich společnosti za poslední rok žádnou změnu v souvislosti s investicemi do nástrojů pro automatizaci úkolů nebo procesů. A to i přesto, že většina (69 %) tvrdí, že automatizace procesů jejich práci zlepšuje – což je v porovnání se skeptičtějšími postoji k digitalizaci pracovišť před pandemie posun.

Hybridní práce představuje pro zaměstnavatele velkou příležitost ke zlepšení zkušeností a produktivity zaměstnanců automatizací namáhavých a triviálních úkolů a procesů. Ale riskují neúspěch, pokud se jim nepodaří přijmout nástroje a postupy, díky kterým bude hybridní práce úspěšná a naplní potřeby zaměstnanců.

Téměř polovina zaměstnanců (49 %) tvrdí, že by byla produktivnější, kdyby nebyli natolik zatíženi administrativou. Nicméně dvě pětiny (42 %) z nich jsou zmateni z množství technologických platforem, které mají podle očekávání používat, a říkají, že tyto dodatečné nástroje jim ve skutečnosti práci přidávají, než aby ji zefektivňovaly. To poukazuje na potřebu toho, aby zaměstnavatelé výběr nejlepší technologie a systémů pro své zaměstnance nejdříve konzultovali. Příliš mnoho platforem by mohlo talentované lidi spíše odradit a příležitosti by si mohli začít hledat jinde.

Zaměstnavatelé se snaží povzbuzovat zaměstnance k návratu do kanceláří, a proto je nezbytné vytvořit procesy, které jim tento přechod usnadní. Nicméně více než polovina evropských kancelářských pracovníků (54 %) si myslí, že v souvislosti s investicemi do rezervačních systémů pro pracoviště nedošlo k žádným změnám. Jelikož mnohé firmy se snaží zredukovat své kancelářské prostory, chybějící nebo komplikovaný proces rezervace pracoviště může znamenat, že pracovníci přijdou do kanceláře a nebudou mít dostatek pracovního prostoru. To samozřejmě přispívá k tomu, že zaměstnanci získávají špatné zkušenosti a nechuť k návratu na fyzické pracoviště.

Nicola Downing, generální ředitelka společnosti Ricoh Europe, říká: Dny, kdy se zaměstnanci obávali, že jejich úkoly „nahradí“ automatizace, jsou nenávratně pryč. Pokud je technologie a automatizace implementována efektivně, její smysl je obecně vnímán jako uvolnění času na hodnotnější činnosti. V konečném důsledku, pokud se zaměstnavatelům nepodaří zařadit automatizaci do svých dlouhodobých strategií v souvislosti s hybridní prací, by mohli promeškat důležitou příležitost ke zlepšení pracovních procesů a zároveň zvýšení morálky a produktivity celé pracovní síly.“

Více informací najdete na www.ricoh-europe.com.

|O společnosti Ricoh|

Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a služeb, které umožňují chytřejší práci odkudkoliv.

Se znalostmi a organizačními schopnostmi získanými během své 85leté historie je Ricoh předním poskytovatelem digitálních služeb, správy informací a tiskových a zobrazovacích řešení navržených pro podporu digitální transformace a optimalizaci výkonnosti firem.

Společnost Ricoh Group se sídlem v Tokiu má pobočky po celém světě a její produkty a služby jsou nyní k dispozici zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím březnem 2022 měla skupina Ricoh celosvětové tržby ve výši 1 758 miliard jenů (cca 14,5 miliard USD).

Pro další informace navštivte www.ricoh.cz.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

E-mail: marcom@ricoh.cz 

Mobile: +420 702 245 128