Proč je Mezinárodní den žen připomenutím dlouhé cesty, která nás ještě čeká (a kterou musíme překonat)
15.02.2022

Proč je Mezinárodní den žen připomenutím dlouhé cesty, která nás ještě čeká (a kterou musíme překonat)

Nicola Downing, COO Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 15. února 2022 – Pokud nás uplynulé dva roky něco naučily, tak je to skutečnost, že předpovědět budoucnost je nemožné. Avšak jednou věcí si můžeme být jisti, a to že Mezinárodní den žen bude znovu mimořádně důležitou událostí.

Jeho letošním tématem je „Break the Bias“ (prolomte předsudky) – což je výzva pro všechny, aby pomohli vytvořit prostředí, ve kterém je rozdílnost vzácná, oslavovaná a rovnocennost žen je nepopiratelnou realitou.

Proč je Mezinárodní den žen připomenutím dlouhé cesty, která nás ještě čeká (a kterou musíme překonat)

Zaujatost může ovlivnit každého z nás. Pravdou je, že bez různorodé pracovní síly se společnosti vystavují riziku, že na věci nahlížejí jen z velmi omezené perspektivy. To nepomáhá nikomu v žádném směru. Během 8. března budeme v Ricoh Europe organizovat interní virtuální akci pro kolegy z celého regionu. Budeme diskutovat o tématu nevědomé zaujatosti, včetně jejího potenciálního vlivu na kariérní postup a omezování přesvědčení, a také o tom, jak důležité je být skutečně sám sebou. Předtím, než se náš personál zúčastní části diskuse zaměřené na nejčastější otázky, vyslechne si zkušenosti a názory různých řečníků.

Zatímco Mezinárodní den žen je nejlogičtějším datem, kdy je třeba upozornit na statistiky

a obecný stav genderové nerovnosti, je to také ideální čas na oslavu dosaženého pokroku. Dobrá práce se určitě vyplácí. Vidíme více žen ve správních radách, tedy v oblasti, v níž tradičně dominovali muži, jakož i nárůst pracovních možností pro ženy pro další postup

v obchodní hierarchii. Současně se zmenšují i rozdíly v pracovním ohodnocení. Přestože bych si přála, aby se věci děly rychleji, problém spočívá v tom, že to je jako kdybych chtěla otočit řítící se kamion s ladností baletky.

Změna tohoto rozsahu je povětšinou výsledkem neúnavné práce, které předchází dlouhá cesta plná odhodlání. Vzácně je okamžitá a radikální. Potenciál toho, co si myslíme, říkáme

a děláme však zůstává a má dominový efekt, ze kterého mají užitek všichni. A to musíme využít všichni.

Ve společnosti Ricoh Europe máme řadu opatření a iniciativ na podporu rovnosti žen a mužů

a posílení postavení žen na pracovišti. Patří sem:

  • Vytvoření fóra EMEA Women's Leadership Forum, které spojuje více než 90 členek s cílem rozvíjet kontakty a usnadňovat spolupráci
  • Zřízení poradní rady pro diverzitu a inkluzi – Diversity and Inclusion Advisory Council, aby správní radě poradila ohledně osvědčených postupů a současných přístupů
  • Pokračování našeho programu zaměřeného na ženy ve vedení, určený k budování sítě budoucích efektivních obchodních lídrů
  • Přetrvávající rozvoj našeho programu mentoringu žen, vytvořeného na podporu rozvoje osobních dovedností chráněnkyň, jakož i podporu sdílení odborných znalostí a vlastních názorů s mentory (muži i ženami)
  • Plánované cvičení shromažďování údajů o rozmanitosti a inkluzi, na kterém budou zaměstnanci požádáni o dobrovolné poskytnutí údajů, aby nám pomohli zjistit, kde máme nedostatečné zastoupení, proč je tomu tak a jak se můžeme zlepšit
  • Podpůrná politika mateřské a otcovské dovolené
  • Umístění cílů OSN udržitelného rozvoje (SDG) do centra strategie našeho podnikání, včetně pátého bodu „dosáhnout rovnost pohlaví a posílit postavení všech žen a dívek“.

Jedním z nedávných osobních úspěchů bylo vidět ne méně než 20 našich neuvěřitelných kolegyň postoupit do finále European Women in Sales Awards. Fantastický a zasloužený úspěch pro každou z nich!

V boji za rovnost pohlaví nás čeká ještě dlouhá cesta. Ale pamatujme, že každým dnem podnikáme kroky k dosažení cíle. A to bychom měli všichni slavit.

Zdroj: Nicola Downing, COO Ricoh Europe, LinkeIn

|O společnosti Ricoh|

Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a služeb, které umožňují chytřejší práci odkudkoliv.

Se znalostmi a organizačními schopnostmi získanými během své 85leté historie je Ricoh předním poskytovatelem digitálních služeb, správy informací a tiskových a zobrazovacích řešení navržených pro podporu digitální transformace a optimalizaci výkonnosti firem.

Společnost Ricoh Group se sídlem v Tokiu má pobočky po celém světě a její produkty a služby jsou nyní k dispozici zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím březnem 2022 měla skupina Ricoh celosvětové tržby ve výši 1 758 miliard jenů (cca 14,5 miliard USD).

Pro další informace navštivte www.ricoh.cz.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

E-mail: marcom@ricoh.cz 

Mobile: +420 702 245 128