27.11.2023

Ricoh zařazen mezi kandidáty v průzkumu IDC MarketScape 2023 pro služby digitálního pracovního prostoru zaměřené na člověka

Tiskárny Ricoh Pro DTF 10 a Ricoh Pro DTF 8 dosahují vynikajících výsledků na klasické bavlněné a směsové materiály, stejně jako na polyester, nylon a voděodolné materiály, jako je kůže a dokonce i dřevo. 

Bratislava, 27. listopadu 2023 - Společnost Ricoh byla zařazena mezi kandidáty v průzkumu „IDC MarketScape: (#EUR149968723): 'European Human-First Digital Workspace Services 2023“.

Tento průzkum IDC MarketScape hodnotí poskytovatele IT služeb s působností v Evropě, kteří nabízejí řešení a služby digitálního pracovního prostoru se zaměřením na zkušenosti orientované na člověka. Pozice společnosti Ricoh mezi uchazeči odráží její odhodlání poskytovat inovativní řešení digitálního pracovního prostoru, která se zaměřují na přístup orientovaný na člověka. 

Globální vize společnosti Ricoh „Naplnění prostřednictvím práce“ je hlavní zásadou, která formuje interní operace společnosti Ricoh a řídí její závazek podporovat zákazníky s cílem zlepšit celkovou zkušenost zaměstnanců.

Podniková řešení společnosti Ricoh zahrnují služby a řešení v oblasti digitálního pracoviště, digitálních zkušeností, řízení podnikových procesů, cloudu a infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Portfolio společnosti Ricoh je navrženo tak, aby umožňovalo flexibilní práci se zaměřením na lidi, přičemž v popředí zájmu jsou potřeby a zkušenosti zaměstnanců.

Podle zprávy IDC spočívá jedna z klíčových předností společnosti Ricoh v „dobře navržených podnikových řešeních a četných akvizicích zaměřených na lidi.“ Tyto strategické akvizice umožnily společnosti Ricoh „převést své dědictví v oblasti tiskových a zobrazovacích řešení do diferencované nabídky digitálních pracovišť.“ Výrazným rysem společnosti Ricoh je také její oddanost cílům a produktům udržitelnosti, což je v souladu s jejím závazkem k odpovědnosti společnosti.

Nicola Downing, generální ředitelka společnosti Ricoh Europe, uvedla: „Společnost Ricoh Europe je v současné době na vrcholu. Jsme si vědomi toho, že navrhování pracoviště zaměřeného na zaměstnance umožňuje zaměstnancům stát se největším aktivem společnosti a dosáhnout tak měřitelného a strategického růstu. Toto uznání od IDC potvrzuje náš závazek vytvářet pracoviště zaměřená na lidi, která zvyšují výkonnost podniku a zároveň podporují angažovanost zaměstnanců.“

Úspěšný přechod společnosti Ricoh na digitálně řízené podnikání byl rovněž zmíněn v nedávném průzkumu IDC MarketScape pro globální transformaci tisku, v němž byla společnost Ricoh označena za lídra.  

| O IDC MarketScape |

Model hodnocení dodavatelů IDC MarketScape je navržen tak, aby poskytoval přehled o konkurenční schopnosti dodavatelů ICT (informačních a komunikačních technologií) na daném trhu. Metodika studie využívá přísnou metodiku hodnocení založenou na kvalitativních i kvantitativních kritériích, jejímž výsledkem je jednotné grafické znázornění pozice každého dodavatele na daném trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v němž lze smysluplně porovnávat nabídku produktů a služeb, schopnosti a strategie a současné i budoucí faktory úspěchu dodavatelů IT a telekomunikací na trhu. Tento rámec také poskytuje nákupčím technologií 360stupňové hodnocení silných a slabých stránek současných i potenciálních dodavatelů.

| About IDC MarketScape |

IDC MarketScape vendor assessment model is designed to provide an overview of the competitive fitness of ICT (information and communications technology) suppliers in a given market. The research methodology utilises a rigorous scoring methodology based on both qualitative and quantitative criteria that results in a single graphical illustration of each vendor’s position within a given market. IDC MarketScape provides a clear framework in which the product and service offerings, capabilities and strategies, and current and future market success factors of IT and telecommunications vendors can be meaningfully compared. The framework also provides technology buyers with a 360-degree assessment of the strengths and weaknesses of current and prospective vendors.

| About Ricoh |

Ricoh is a leading provider of integrated digital services and print and imaging solutions designed to support digital transformation of workplaces, workspaces and optimize business performance. 

Headquartered in Tokyo, Ricoh’s global operation reaches customers in approximately 200 countries and regions, supported by cultivated knowledge, technologies, and organizational capabilities nurtured over its 85-year history. In the financial year ended March 2023, Ricoh Group had worldwide sales of 2,134 billion yen (approx. 16.0 billion USD). 

It is Ricoh’s mission and vision to empower individuals to find Fulfillment through Work by understanding and transforming how people work so we can unleash their potential and creativity to realize a sustainable future.

For further information, please visit www.ricoh.com

Contacts:

Ricoh Europe.
media@ricoh-europe.com