04.10.2023

Rychlá a přesná správa barev zjednodušená pomocí nástroje RICOH Auto Colour Adjuster

Všestrannost komerční tiskové produkce rozšířená o citlivé možnosti řízení konzistence barev. 

Ricoh Europe, Londýn, 4. října 2023 - Komerční tiskárny mohou díky novému nástroji RICOH Auto Color Adjuster expandovat na trhy s kritickými barvami, zvýšit všestrannost produkce, zefektivnit výrobní procesy a zlepšit kvalitu a konzistenci dodávaných úloh.

RICOH Auto Color Adjuster zjednodušuje rychlou a přesnou reprodukci barev

Nástroj Auto Color Adjuster vyvinutý společností Ricoh urychluje pracný proces zajištění přesné reprodukce barev od systému k systému a od úlohy k úloze. Pomůže komerčním tiskárnám překonat složitost a personální problémy spojené s profesionální správou barev tím, že umožní členům týmu vytvářet profily ICC během několika minut, porovnávat barvy z předtištěných vzorků a spouštět úlohy na více systémech.

Komerčním tiskárnám může pomoci:

  • Získat nové zakázky díky schopnosti reprodukovat barvy z neznámých zdrojů, tištěných obrázků, digitálních a ofsetových technologií. 
  • Rozšířit se na trhy s kritickými barvami díky pokročilým optickým a digitálním technologiím Ricoh, které umožňují rychlé měření a automatické nastavení barev.  
  • Zvýšit výrobní kapacitu díky rychlému a přesnému přizpůsobení barev. Automatické generování profilu ICC zvyšuje produktivitu a přizpůsobuje se opakovaným úlohám v malých dávkách 
  • Zvýšit flexibilitu výroby a zvýšit zisky díky možnosti spouštět úlohy kdykoli, protože není nutné plánovat úlohy kritické z hlediska barev v závislosti na odborníkovi 
  • Zjednodušit výrobu díky snadnému ověřování úprav barev podle odpovídajících standardů, přičemž vzorky barev lze dokonale sladit
  • Zajistit spolehlivou konzistenci barev ve více úlohách a eliminací barevných odchylek snížit počet nákladných dotisků a nedodržení termínů. Všechna digitální výrobní zařízení na všech pracovištích lze centrálně spravovat prostřednictvím diagnostického systému dodavatele a dávky lze rozdělit mezi různá zařízení tak, aby byly dodrženy termíny klienta

Eef de Ridder, viceprezident Graphic Communications Group, Ricoh Europe: "Čas potřebný k ručnímu nastavení barev pro splnění požadavků zadavatelů tisku může rychle ovlivnit ziskovost, zatímco náklady na pokusy a omyly, blokování cenného času tiskárny pro řešení problémů a zaměstnávání odborníka na barvy se sčítají. Nástroj RICOH Auto Color Adjuster tento proces urychluje. Umožňuje komerčním tiskárnám přijímat nové zakázky a práce nad rámec jejich možností, a tím rozšiřovat jejich klientelu."

Nástroj RICOH Auto Color Adjuster je nyní k dispozici v regionu EMEA.

Pro více informací navštivte www.ricoh.cz.

| O společnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a služeb, které umožňují chytřejší práci odkudkoliv.

Se znalostmi a organizačními schopnostmi získanými během své 85leté historie je Ricoh předním poskytovatelem digitálních služeb, správy informací a tiskových a zobrazovacích řešení navržených pro podporu digitální transformace a optimalizaci výkonnosti firem.

Společnost Ricoh Group se sídlem v Tokiu má pobočky po celém světě a její produkty a služby jsou nyní k dispozici zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím březnem 2022 měla skupina Ricoh celosvětové tržby ve výši 1 758 miliard jenů (cca 14,5 miliard USD).

Pro další informace navštivte www.ricoh.cz.

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

E-mail: marcom@ricoh.cz 

Mobile: +420 702 245 128