09.01.2024

Společnost Ricoh byla jmenována lídrem IDC MarketScape pro globální programy a služby v oblasti udržitelnosti

Pokroky v oblasti náběhu zařízení, rychlosti tisku, kontroly kvality, konzistence barev, výměny médií a prediktivní údržby zvyšují výrobní kapacitu a návratnost investic.

Ricoh Slovakia, Bratislava, 9. ledna 2024 - Společnost Ricoh oznamuje, že byla jmenována lídrem v hodnocení IDC MarketScape 2023 Worldwide Supplier Assessment for Print Sustainability Programs and Services (dokument č. US49892223, prosinec 2023). Tato studie IDC hodnotí programy a služby udržitelnosti mezi globálními dodavateli hardcopy a identifikuje jejich silné stránky a výzvy.

IDC MarketScape uvádí dlouhodobý závazek společnosti Ricoh k udržitelnosti životního prostředí - prioritu, která má kořeny v základních principech společnosti Ricoh stanovených v roce 1946 jejím zakladatelem Kiyoshi Ichimurou - jako klíčový diferenciátor určující její vedoucí pozici: "Před desetiletími si společnost Ricoh uvědomila svou odpovědnost za minimalizaci dopadu na životní prostředí. V roce 1976 společnost Ricoh založila sekci pro podporu životního prostředí a nadále se zaměřuje na podporu udržitelnosti prostřednictvím svého podnikání a provozu a zároveň vyvíjí inovativní technologie, které pomáhají zákazníkům snižovat jejich uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí."

Společnost IDC hodnotila společnost Ricoh v rámci jejích obchodních operací, produktů a obchodního modelu, obchodních služeb, podnikových strategií a opatření v oblasti řízení/rizika/splnění požadavků v kontextu udržitelnosti, přičemž silné stránky byly identifikovány v oblastech snižování emisí, udržitelnosti celého portfolia, opětovného použití a recyklace a řízení tiskových a automatizačních služeb.

"V průběhu našeho hodnocení společnost Ricoh důsledně prokazovala hluboký závazek k péči o životní prostředí, což je patrné z její rozsáhlé historie upřednostňování udržitelnosti napříč jejími operacemi," řekl Robert Palmer, viceprezident pro výzkum v oblasti zobrazovacích, tiskových a dokumentových řešení společnosti IDC. "Opatření společnosti Ricoh, která se přizpůsobují cílům udržitelného rozvoje OSN, a její závazek dosáhnout do roku 2050 stoprocentního využití obnovitelných zdrojů energie jsou obzvláště obdivuhodné, protože snižují emise skleníkových plynů, podporují opakované použití a recyklaci mezi zákazníky a bezproblémově integrují péči o životní prostředí do všech aspektů jejího podnikání."

Společnost Ricoh vychází ze svého bohatého dědictví a věří, že její digitální služby sehrály klíčovou roli při dosažení tohoto uznání jako lídra v oblasti udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že hybridní a vzdálené styly práce nově definují firemní prostředí, společnost Ricoh pokračuje v investicích do správy tisku i digitálních služeb a řešení, které podle jejího názoru podporují udržitelnost podnikání. IDC MarketScape uvádí: "Správa tiskových služeb a automatizace společnosti Ricoh pomáhá podnikům optimalizovat jejich tiskovou infrastrukturu s cílem zlepšit efektivitu, snížit náklady, zvýšit bezpečnost a podpořit udržitelnost." Průzkum MarketScape také zdůrazňuje, že "každý produkt společnosti Ricoh, který vyrábí, nebo nabídka služeb, kterou poskytuje, má funkce nebo možnosti, které podporují udržitelné obchodní postupy". Zpráva dále uvádí, že "Ricoh je jedním z největších dodavatelů produktů v Evropě: "Ricoh by měl být také na krátkém seznamu dodavatelů při hledání partnera, který lépe umožní hybridní model práce. Ricoh má nástroje a odborné znalosti, které pomáhají usnadnit spolupráci, kreativitu a produktivitu pro flexibilní pracovní prostředí, což může společnostem pomoci snížit jejich dopad na životní prostředí."

"Již před více než 45 lety jsme si uvědomili, jak důležité je zachovat přirozenou schopnost Země obnovovat se, a zavázali jsme se, že udržitelnost našeho životního prostředí bude středobodem každého obchodního rozhodnutí v rámci celé skupiny Ricoh," řekla Mikako Suzuki, ředitelka pro ESG a řízení rizik společnosti Ricoh Company, Ltd. "Jako globální podnikatelský subjekt věříme, že opatření, která přijímáme v rámci oběhového hospodářství s cílem vytvořit harmonii mezi podnikáním a životním prostředím, nás vedou k naplnění skutečně udržitelné a bezuhlíkové společnosti. Našeho vedoucího postavení v tomto průzkumu IDC MarketScape si ceníme jako potvrzení našeho úsilí."

Společnost Ricoh věří, že snaha o úspěch by neměla jít na úkor životního prostředí, a úzce spolupracuje se zákazníky a dodavateli, aby sladila své řídicí aktivity s udržitelnými obchodními postupy. Příkladem jsou standardy ekologického nákupu v rámci celé skupiny, které zajišťují odpovědné získávání surovin a komponent s minimálním dopadem na životní prostředí, a provozní programy zpětného odběru a recyklace, které umožňují řádnou recyklaci zobrazovacích zařízení, náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Související informace: Udržitelnost společnosti Ricoh

|O společnosti Ricoh|

Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a služeb, které umožňují chytřejší práci odkudkoliv.

Se znalostmi a organizačními schopnostmi získanými během své 85leté historie je Ricoh předním poskytovatelem digitálních služeb, správy informací a tiskových a zobrazovacích řešení navržených pro podporu digitální transformace a optimalizaci výkonnosti firem.

Společnost Ricoh Group se sídlem v Tokiu má pobočky po celém světě a její produkty a služby jsou nyní k dispozici zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím březnem 2022 měla skupina Ricoh celosvětové tržby ve výši 1 758 miliard jenů (cca 14,5 miliard USD).

Pro další informace navštivte www.ricoh.cz.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kontakt pro média:

RICOH Czech Republic s.r.o.

E-mail: marcom@ricoh.cz 

Mobile: +420 702 245 128