Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Zaměstnavatele trápí produktivita lidí při práci na dálku, většina z nich však neinvestuje do řešení

Ricoh Europe, Londýn, 21. září 2021 – Nový průzkum společnosti Ricoh Europe odhaluje, že i přes obavy o výnosy zaměstnavatelé neinvestují do technologií, aby podpořili produktivitu svých pracovníků na dálku.

Od nástupu pandemie koronaviru v Evropě, která přinutila společnosti zavádět pracovní postupy na dálku, uběhlo více než 18 měsíců a víc než třetina (36 %) zaměstnavatelů tvrdí, že jejich společnost poskytla nástroje a technologie pro udržení produktivity zaměstnanců při práci 
odkudkoli. I přes nedostatečné zavedení nových řešení si je většina zaměstnavatelů (53 %) vědoma toho, že investice do umělé inteligence a automatizace zvyšují produktivitu kombinované pracovní síly. Tato zjištění vycházejí z průzkumu Ricoh Europe z minulého měsíce, který zjistil, že dvě třetiny (65 %) zaměstnavatelů plně nedůvěřují svým zaměstnancům pracujícím na dálku.

Průzkum vykonaný společností Opinion Matters ve jméně Ricoh Europe oslovil 1 500 osob 
s rozhodovací pravomocí napříč celým kontinentem. Zjištění poukazují na to, že zaměstnavatelé nechápou, co omezuje produktivitu jejich personálu.

Zdá se, že zaměstnavatelé značně přeceňují čas zaměstnanců strávený úlohami, které mají pro klienty skutečnou hodnotu, zatímco zaměstnanci tvrdí, že jsou zaneprázdnění méně důležitou prací. Většina zaměstnavatelů (69 %) si myslí, že jejich zaměstnanci se každodenně věnují vysoce hodnotným aktivitám až 180 minut, zatímco v porovnaní s tím zaměstnanci při kladení podobné otázky v březnu tohoto roku uvedli 73 minut.

Nedostatečné investice do technologií, které by zaměstnancům umožnili pracovat produktivně 
odkudkoli, naznačuje, že zaměstnavatelé nejsou připravení na podstatu kombinované práce. Více než polovina (54 %) evropských manažerů s pravomocí přijímat rozhodnutí věří, že spolupráce v kanceláři je životně důležitá pro budoucí úspěch jejich společnosti. Přesto jen 27 % z nich věří tomu, že jejich společnost se v průběhu následujících 12 měsíců vrátí k pětidennímu pracovnímu týdnu v kanceláři – což také naráží na jejich nedostatečné investice do nástrojů pro kombinovanou práci.

David Mills, generální ředitel Ricoh Europe, říká: „Zaměstnavatelé si nepochybně váží osobní spolupráce – avšak musí citlivě nastavit rovnováhu mezi ochranou kultury a smyslem pro tým, který většinou nejlépe pociťujeme při práci v kanceláři, a hodnotami kombinované práce. Je důležité mít na paměti, že z technologie zvyšující produktivitu při kombinované práci budou mít stejně užitek i lidé v kanceláři. To platí především pro automatizaci a nástroje založené na umělé inteligenci, které zaměstnanci stále více vyžadují, protože je osvobozují od opakující se práce s nízkou hodnotou a můžou se zaměřit na hodnotnější úlohy.“

Nicola Downing, COO, Ricoh Europe, dodává: „Za posledních 18 měsíců si společnosti prošly více problémy, než je běžné. I když prokázaly neuvěřitelnou odolnost, riskují ztrátu talentovaných lidí, kteří s nimi vytrvali během pandemie, pokud neinvestují do technologie, zvyšující produktivitu v období kombinované práce i po něm. Zaměstnavatelé by měli pamatovat na to, že zavedení kombinovaných pracovních postupů kladoucích při rozhodovaní potřeby zaměstnanců na první místo, je projevem odhodlání a pochopení výzev, kterým tito pracovníci čelili, a stejně tak zvyšují produktivitu a podporují loajalitu.“

Klikněte sem a zjistěte, jak vám společnost Ricoh může pomoci podpořit vaše zaměstnance a umožnit kombinovanou práci ve vašem podniku.

|O společnosti Ricoh|

Ricoh svými inovativními technologiemi a službami podporuje a rozvíjí digitální pracoviště a umožňuje tak lidem efektivnější a lepší práci. Už víc než 80 let společnost Ricoh inspiruje k inovacím a je významným dodavatelem systémů pro řízení a správu dokumentů, IT služeb, komunikačních služeb, řešení pro komerční a produkční tisk, digitálních kamer, fotoaparátů a průmyslových systémů.

Skupina Ricoh, s hlavním sídlem v Tokiu působí přibližně v 200 zemích a regionech na světě. Na konci fiskálního roku 2020 dosáhla Skupina Ricoh celosvětový obrat ve výši 2 008 miliard jenů (přibližně 18,5 miliard USD).

© 2020 RICOH COMPANY, LTD. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv uváděné názvy produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.