Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Inspirace pro digitální pracovní sílu pracující z domova


Podpora digitální budoucnosti pro trh středně velkých firem

Řízení digitální transformace nebylo klíčovou rolí HR, dokud neudeřila pandemie COVID-19. Nyní mají vedoucí v oblasti HR situaci pevně ve svých rukou. Pandemie zdůraznila, že správné technologie jsou klíčové pro udržení morálky a produktivity zaměstnanců – kvalita pracovní síly může firmu vytvářet a podporovat, nebo ji může zničit. 

Vedoucí v oblasti HR musí pomáhat řešit špatné zkušenosti zaměstnanců s technologiemi. To je nezbytné pro budování pozitivní firemní kultury, udržení nejlepších lidí a přilákání nových talentů. 
 
Tato nová zpráva vydaná společností Ricoh Europe společně s výzkumem provedeným společností Opinium Research zkoumá zkušenosti zaměstnanců se vzdálenou prací během pandemie. Uvádí klíčové trendy, které mají dopad na obchodní operace trhu středně velkých firem, a překážky, které blokují cestu k úspěchu. Poskytuje také vedení pro vedoucí v oblasti HR, kteří se snaží splnit rostoucí očekávání zaměstnanců v oblasti flexibilní práce s ohledem na člověka.

Technické nedostatky narušují firemní kulturu středně velkých firem

Technické nedostatky narušují firemní kulturu středně velkých firem

Ve středně velkých firmách se technologická zkušenost, která nesplňuje standardy, odráží na firemní kultuře. Výzvy práce na dálku narušují přátelské pracovní vztahy a motivaci zaměstnanců – čímž se dlouhodobě narušuje produktivita a morálka pracovní síly. 

Vedoucí v oblasti HR mají před sebou úkol vytvářet vstřícnou firemní kulturu řízenou digitálními technologiemi, která je vhodná pro každého. 42 % zaměstnanců uvádí, že kultura jejich společnosti během koronavirových restrikcí utrpěla, a jedna třetina (31 %) často cítí malou motivaci během práce na dálku, a to kvůli problémům s technologiemi a komunikací. To firmám ztěžuje přilákání nových talentů a udržení personálu – což představuje riziko pro úspěch a růst v dlouhodobém měřítku.  

Neangažovaní zaměstnanci jsou znakem, že nemají z práce dobrý pocit a zkušenost. Společnosti se musí zaměřit na propojování lidí novým způsobem, ať už jsou doma nebo v práci. Vytváření flexibilních pracovních prostředí, ve kterých jde technologie směrem kupředu, a vytváření pozitivní kultury dlouhodobě tomuto cíli napomůže.