Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Planeta

Po přijetí Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG), mezinárodní komunitou a Pařížskou dohodou (2016), jsme si stanovili cíle v oblasti životního prostředí, abychom se stali společností s nulovou uhlíkovou stopou a cyklickou ekonomikou.

V rámci svých cílů jsme se zavázali do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů (GHG) ve všech částech naší společnosti: od výroby po distribuci, a to ve všech našich pobočkách světa. Tento cíl je v souladu s dlouhodobou strategií Evropské unie.

Pro upevnění svého závazku jsme se v roce 2017 připojili také k iniciativě RE100, což je skupina, v níž spolupracují nejvlivnější společnosti světa, které přislíbily, že budou ze 100 % používat obnovitelnou energii. Jsme velmi hrdí, že jsme se do této skupiny připojili jako první japonská společnost.

Náš příslib chránit planetu jde dále, než jen ke snižování naší vlastní ekologické stopy. Zavázali jsme se také, že budeme pomáhat našim zákazníků pracovat chytřeji, využívat méně zdrojů a efektivně řídit a vylepšovat jejich vlastní vliv na životní prostředí.


Naše ekologická stopa

 • Zachování energie a prevence globálního oteplování
 • Ochrana zdrojů a recyklace

Naše ekologická stopa

Cyklická ekonomika

Cyklická ekonomika

 • Comet Circle
 • Vrácení a recyklace produktů a dodávek
 • GreenLine


Naše produkty a řešení

 • Analýza životního cyklu produktu
 • Program optimalizace udržitelnosti
 • Udržitelný design
 • Ekologické značky

Naše produkty a řešení

Prevence znečištění

Prevence znečištění

 • Operace
 • Produkty


CSR v oblasti biodiverzity a životního prostředí

 • Zachování biodiverzity
 • Ricoh Global Eco Action

CSR v oblasti biodiverzity a životního prostředí

Naše snahy o udržitelnost

 • Udržitelnost

  Udržitelnost

  Ve společnosti Ricoh jsme přesvědčeni, že dosažení dokonalé rovnováhy mezi Lidmi, Planetou a Prosperitou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDG) OSN nám pomůže realizovat udržitelnější budoucnost.

 • Udržitelnost - Lidé

  Lidé

  Mít pozitivní a dlouhodobý vliv na společenství, ve kterých žijeme a pracujeme, je pro nás důležité. Zjistěte, jak postupujeme.

 • Udržitelnost - Řízení a pravidla

  Řízení a pravidla

  Jsme pevně rozhodnuti podnikat čestně a podle nejvyšších etických standardů v souladu se zákony a nařízeními pro daný průmysl.