HomeZpět na nabídku
Přehled

Měníme přístup k práci

Technologie mění náš způsob práce. Ve společnosti Ricoh zajišťujeme, aby změny byly pro vaše týmy a vaše podnikání pozitivní. Provedeme vás každým krokem, abychom zajistili bezproblémový přechod na plně digitální pracoviště
Podívejte se na všechna naše firemní řešení
Služby pro firmy
Digitální pracoviště

Přístup odkudkoli

Hybridní a mobilní zařízení utvářejí naši budoucnost. K návrhu, integraci a podpoře digitálních pracovišť přistupujeme komplexně, abychom podpořili zapojení zaměstnanců a pomohli vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti.
Objevte všechna naše řešení digitálního pracoviště
Správa firemních procesů

Nastaveno pro úspěch

Manuální úkoly již nemusí zdržovat vaše zaměstnance. Optimalizujeme vaše podnikové procesy, abychom vašim zaměstnancům umožnili dosahovat lepších výsledků; poskytujeme technologie, odborné znalosti a podporu pro zefektivnění a zjednodušení procesů ve vaší organizaci
Podívejte se na všechna naše řešení pro správu firemních procesů
Cloud a infrastruktura

Cloud & Clear

Využití všech výhod cloudu vyžaduje správný plán a tým, který jej bude realizovat. Poskytujeme cloudová řešení a odborné znalosti, díky nimž je vaše podnikání pružnější, nákladově efektivnější a bezpečnější a zároveň se snažíme o inovace nové generace.
Podívejte se na všechna naše řešení pro cloud a infrastrukturu
Kybernetická bezpečnost

Už žádné riskantní podnikání

Zařízení připojená k internetu vytvářejí nová zranitelná místa pro kybernetické útoky. Pomáháme vám přejít do útoku proti kybernetické kriminalitě pomocí inteligentních služeb a řešení kybernetické bezpečnosti přizpůsobených vašim hlavním firemním procesům.
Podívejte se na všechna naše řešení kybernetické bezpečnosti
Digitální zkušenosti

Nová úroveň zkušeností

Vynikající zákaznický zážitek začíná s vynikajícím zážitkem zaměstnance. Náš vysoce kvalifikovaný tým datových vědců a vývojářů navrhuje, staví, implementuje a poskytuje řešení, která potřebujete k překonání očekávání na každém bodě styku.
Objevte všechna řešení digitálních zážitků.
Kancelářské produkty a software

Nejlepší ve své třídě

Společnost Ricoh je známá pro vysoce kvalitní tiskárny, digitální duplikátory a multifunkční tiskárny / skenery / kopírky. Díky široké nabídce rychlostí, velikostí a funkcí si můžete vybrat modely, které nejlépe vyhovují vašemu týmu, kanceláři nebo učebně.
Podívejte se na naše kancelářské produkty a software
Přehled

Všestranná platforma služeb a podpory

Veškerá produktová a servisní podpora na jednom místě. Poskytujeme podporu, poradenství a řešení pro udržení vašeho podnikání v chodu.
Získat podporu
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Vše na jednom místě

Buďte v obraze o dění v naší firmě, produktech a akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme.
Buďte informovaní
News and events from Ricoh
Společnost

Kdo jsme a co děláme

Ve společnosti Ricoh se snažíme vždy naslouchat našim zákazníkům a poskytovat vám inovativní řešení, produkty a služby, které odpovídají vašim podnikatelským cílům. Snažíme se přidat hodnotu vašim službám a produktům. Přizpůsobujeme se měnícím se podnikatelským podmínkám.
Dozvědět se více o společnosti Ricoh
Přehled

Co pro vás můžeme udělat?

Ať už máte dotaz ohledně cen našich řešení nebo produktů, potřebujete pomoci se správou svého účtu nebo již naše produkty používáte a máte dotaz na podporu, náš tým je připraven vám pomoci.
Obraťte se na nás
Správa audiovizuálních služeb (AV)
Přehled

Pomáháme vám být o krok napřed

Prozkoumejte a přečtěte si naše nejnovější poznatky o tom, co je v oblasti podnikových řešení nejdůležitější.
Podívejte se na nejnovější poznatky
Ricoh Insights - Overview

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Kopii příslušných licenčních podmínek najdete v dokumentaci a dalších informacích dodaných s výrobkem, nebo se obraťte na společnost Ricoh a vyžádejte si kopii licenčních podmínek.  Zdroje ke stažení, které poskytujeme na našich webových stránkách („Software“), slouží k podpoře produktů Ricoh. Vlastníkem Softwaru je společnost Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Spojené království („Ricoh“) nebo třetí strana, která poskytla společnosti Ricoh právo udělovat podlicence na Software.  Vy, koncový uživatel, budete Software používat v souladu s podmínkami této Smlouvy. Načtením Softwaru do jakéhokoli počítače vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud podmínky této Smlouvy nepřijímáte, nesmíte načíst Software do žádného počítače.  

Poskytnutí licence 
Software můžete používat se zařízením Ricoh, pro které byl tento software vytvořen. Jste oprávněni používat Software na jakémkoli počítači, který umožňuje elektronický přístup k zařízení. Nejste oprávněni pronajímat, půjčovat, prodávat ani jinak šířit Software ani převádět vaše práva vyplývající z této licence na třetí stranu.  

Přijetí  
Stažením Softwaru vyjadřujete, že přijímáte podmínky této Smlouvy. 

Trvání  
Tato licence je platná do ukončení její platnosti. Pokud nedodržíte podmínky této Smlouvy, společnost Ricoh licenci okamžitě ukončí. Po ukončení platnosti musíte bez zbytečného odkladu zničit všechny kopie Softwaru a jeho dokumentace.  

Vlastnictví Softwaru 
Výslovnou podmínkou této Smlouvy je, že společnost Ricoh nebo prodejce třetí strany, který poskytl společnosti Ricoh právo udělovat podlicence na Software, si za všech okolností ponechává práva a vlastnictví softwaru.  

Kopírování 
Software a jeho dokumentace jsou chráněny autorskými právy. Nesmíte vytvářet žádné kopie ani dovolit ostatním kopírovat Software, s výjimkou takových kopií, které jsou nezbytné pro zabezpečení provozu. Za tímto účelem je možné vytvořit až tři kopie. Na všechny takové kopie se vztahují podmínky této Smlouvy. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat, slučovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani vytvářet odvozená díla na základě celého Softwaru ani jeho částí a/nebo jeho dokumentace. Za jakékoli porušení autorských práv, neoprávněný přenos, reprodukci nebo použití Softwaru a/nebo jeho dokumentace můžete nést právní odpovědnost. Pokud je pro vzájemnou kompatibilitu nezbytné reverzní inženýrství nebo dekompilace, kontaktujte společnost Ricoh.  

Záruky 
Společnost Ricoh neposkytuje žádné záruky, pokud jde o Software a/nebo jeho dokumentaci. Všechny soubory, ovladače a další materiály se dodávají „tak, jak jsou“.  

Zřeknutí se odpovědnosti 
Společnost Ricoh v maximálním možném rozsahu podle platných právních předpisů odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.  

Odpovědnost
Společnost Ricoh nenese odpovědnost za chyby vyskytující se v Softwaru a/nebo v jeho dokumentaci ani za ušlý zisk, ztrátu dat, nekompatibilitu, infekce, ztracené příležitosti, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku takových chyb. Společnost Ricoh v maximálním možném rozsahu podle platných právních předpisů odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené používáním nebo nemožností používat Software.  

Nerozšiřování  
Nebudete prodávat, převádět ani jinak zpřístupňovat Software žádné společnosti (společnostem), sdružení (sdružením) ani žádné osobě (osobám) zapojeným do výzkumu a vývoje, výroby a používání konvenčních, jaderných, chemických nebo biologických zbraní a/nebo raketových technologií.  

Oddělitelnost 
Pokud bude jakákoli část nebo ustanovení této Smlouvy považována za nevymahatelnou nebo v rozporu s platným právem kterékoli jurisdikce, nebude tím dotčena platnost zbývajících částí ani ustanovení.  

Rozhodné právo 
Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy Anglie.  

Příslušný soud 
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou předány do výlučné soudní pravomoci příslušného soudu v Anglii.