Produktové informace o životním prostředí, bezpečnosti a zdraví
Product Health, safety and health information

Informace o produktu z hlediska zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Všechny naše produkty splňují mezinárodní i lokální standardy týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Více než jen dodržování zákonů

Zjistěte více o našich závazcích vůči životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti a ochraně životního prostředí nad rámec požadavků stanovených zákonem, abyste mohli ze svých produktů Ricoh získat to nejlepší.

Udržitelnost a pracoviště

Oceňujeme a klademe důraz na technologie, které našim zákazníkům pomáhají snižovat náklady a podporovat udržitelnost do budoucna, a podporujeme je. S tím správným partnerem, procesy a technologií můžete převzít kontrolu nad vaším dopadem na životní prostředí a zároveň vložit svým zaměstnancům do rukou nástroje, které potřebují, aby mohli správně pracovat. 

Ať už je vaším cílem snížit výdaje za energie nebo jednoduše pracovat efektivněji, můžete si být jistí, že vám zařízení Ricoh umožní vypořádat se s výzvami podnikání udržitelným způsobem – a nebudete muset dělat kompromisy v oblasti produktivity.

Udržitelnost v akci: Náš závazek k cílům OSN

Podívejte se, jak se aktivně připojujeme k cílům udržitelného rozvoje OSN a pracujeme na zelenějším, spravedlivějším a udržitelnějším světě.