Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Environmentální, sociální a podnikové řízení

Náš závazek k budování udržitelné budoucnosti

Náš přístup k udržitelnosti se dotýká každé části společnosti, od výroby po distribuci, obchodní místa, recyklaci, ale i toho, jak podporujeme naše zákazníky. Ve všech našich závodech provádíme širokou škálu environmentálních, sociálních a řídících (ESG) iniciativ v souladu s cíli SDG OSN, které mají pomoci všem komunitám prosperovat a významně snížit vliv náš i našich zákazníků na životní prostředí.


„Jakákoliv společnost, která nepřispívá k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG), bude na trhu ignorována a půjde z kola ven. Společnosti budou v budoucnu hodnoceny nejen podle svého finančního výkonu, ale také svého přispění v oblasti řešení těchto společenských výzev”

Jake Yamashita, výkonný ředitel Ricoh
Podívejte se na video o našem závazku
k budování udržitelné budoucnosti


Oblasti našeho zaměření

 • Sustainability - People

  Společnost
  Je pro nás důležité mít dlouhodobě pozitivní vliv na komunity, ve kterých žijeme a pracujeme. Zjistěte více o tom, jak postupujeme.

 • Sustainability and Planet

  Životní prostředí
  Náš závazek chránit planetu jde dále, než jen ke snižování našeho vlastního vlivu na životní prostředí. Podporujeme v tom i naše zákazníky.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Řízení a pravidla  Máme silný záměr podnikat čestně a podle nejvyšších etických standardů v souladu se zákony a nařízeními pro dané odvětví.

 • Environmental, Health & Safety Product Information

  Produktové informace o životním prostředí, bezpečnosti a zdraví

  Zjistěte více o našich výrobcích, které jsou v souladu s místními, národními a mezinárodními zákony o zdraví a bezpečnosti.


Ocenění

Jsme rádi, že se můžeme podělit o ocenění za udržitelnost, které jsme v průběhu let získali.

Environmental AwardsNáš závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN

Postupujeme tak, abychom dosáhli Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Přečtěte si více