Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Fakturační služby

Fakturační služby společnosti Ricoh jsou navrženy pro organizace, které chtějí optimalizovat účetní evidenci. Tato služba vám umožní převádět agendu spojenou se zákazníky a dodavateli z fakturace s použitím tištěných dokumentů na efektivnější a úspornější elektronické zpracování faktur vlastním tempem. Tisk dokumentů je nákladný jak z pohledu času nutného na zpracování přijatých a vydaných faktur, tak z pohledu materiálových nákladů v celém procesu. Elektronická fakturace je přehlednější, má menší výskyt chyb než ruční postupy a díky jednotnému zobrazení se snáze odpovídá na dotazy a administrativní požadavky. 

Pomůžeme vám s vývojem fakturačních postupů v tempu, jaké bude vyhovovat vaší organizaci, klientům a dodavatelům. Někteří klienti a dodavatelé mohou například dosud vyžadovat tištěné dokumenty, v souladu s jejich vlastní účetní praxí, a naše řešení se tomu snadno přizpůsobí. Naše cloudová služba poskytuje možnost snadné kontroly úhrad a schvalování faktur z libovolného místa a zahrnuje řešení pro pohledávky i závazky. Obě jsou flexibilní a škálovatelná podle měnících se potřeb a lze je spravovat podle modelu, který umožňuje snadné řízení výdajů.

Vlastnosti a výhody

Fakturační služby společnosti Ricoh zavádějí efektivní sledovatelné účetní postupy v celé organizaci, čímž pomáhají zkvalitnit účtování. 

Naše služba vám může pomoci:

 • Snížit náklady na energii, papír a poštovní služby přechodem na elektronickou fakturaci
 • Ušetřit čas zjednodušením ručních postupů a zrychlením zpracování faktur
 • Zvýšit produktivitu převedením uvolněných pracovníků na jiné oblasti podnikání
 • Vylepšit cashflow díky jasnému přehledu finančních prostředků, které mají být přijaty a vydány
 • Podpořit zásady ochrany životního prostředí fakturací bez použití tištěných dokumentů
 • Zlepšit zabezpečení dokumentů snížením rizika spojeného s fyzickou přepravou a uchováváním

Pohledávky

Tato služba zahrnuje:

 • Doručování vydaných faktur prostřednictvím digitálních nebo tiskových kanálů
 • Přechod od tištěných faktur na digitální rychlostí vyhovující klientům
 • Automatické formátování, třídění a doručování faktur v preferovaném formátu

Závazky

Tato služba zahrnuje:

 • Zpracování všech přijatých faktur z více kanálů, od výtisků a e-mailů po přenosy elektronických souborů
 • Převod všech e-mailů do digitálního formátu a import do aplikace ERP ve formě elektronických faktur
Případové studie

Řešení společnosti Ricoh přineslo 63% nárůst efektivity

Řešení pro zpracování digitálních faktur společnosti Ricoh pomohlo dodavateli technického vybavení získat kontrolu nad svým mezinárodním dodavatelským řetězcem. Automatický systém zjednodušil ověřování a schvalování faktur a zkrátil dobu zpracování dodavatelských faktur.

Ruční systém využívající tištěné dokumenty, který tento dodavatel technického vybavení používal ke zpracování dodavatelských faktur, byl neefektivní a časově náročný. Společnost potřebovala efektivnější řešení zpracování faktur, které automatizuje ruční systémy, zjednoduší proces schvalování a zajistí včasnou úhradu dodavatelských faktur bez manipulace s tištěnými dokumenty.

Po důkladném seznámení s obchodními potřebami a požadavky zákazníka byla společnost Ricoh schopna stávající proces přepracovat. Zavedli jsme inteligentní digitální řešení automatizace schvalování faktur poskytující přesné finanční informace v reálném čase, které jsme začlenili přímo do stávajících systémů společnosti.

Fakturační služby ušetří výrobci sportovního oblečení 3 miliony eur ročně

Zákazník společnosti Ricoh, známý výrobce sportovního oblečení, vydával ročně 4 miliony eur na distribuci tištěných faktur a výpisů.

Fakturaci spravovalo centrální fakturační oddělení společnosti, kde se každodenně tiskly doklady, vkládaly do obálek, třídily podle zemí a odesílaly. Jiné transakční dokumenty, jako jsou výpisy a potvrzení objednávek, se připravovaly měsíčně.

Jakmile si vedení firmy uvědomilo, že jsou stávající procesy neefektivní a do značné míry závislé na ručním zpracování, požádalo společnost Ricoh o spravovanou službu, která zjednoduší administrativu a sníží provozní náklady.

Výrobce sportovního oblečení nyní využívá outsourcing fakturace prostřednictvím společnosti Ricoh. Transakční data generovaná systémem správy objednávek se nyní zpracovávají ve společnosti Ricoh a slouží k vytváření elektronických faktur. V závislosti na preferencích jednotlivých koncových zákazníků se pak faktury nahrávají na webový portál, aby se daly zobrazovat online, nebo tisknou a odesílají konvenčními prostředky.

Firma již převedla na elektronickou fakturaci téměř 80 % zákazníků. Tento postup šetří 3 miliony eur ročně a přizpůsobuje interní procesy ekologickým zásadám firmy.

Související služby

 • Tisk jako spravovaná služba

  Tisk

  Úplná škála rychlých a vysoce kvalitních tiskových služeb poskytovaných ve vašich prostorách.

 • Správa pohledávek - archivace

  Správa pohledávek – archivace

  Zlepšete služby zákazníkům díky rychlé a centralizované archivaci faktur se snadnou dostupností

 • Accounts Payable

  Závazky

  Snadno implementovatelné řešení, které automatizuje zpracování faktur, schvalování, platby a archivaci úkonů.

 • Zabezpečené skenování a archivace

  Zabezpečené skenování a archivace

  Chraňte citlivé informace během digitalizace dokumentů.

 • Digitální a ofsetový tisk

  Digitální a ofsetový tisk

  Přizpůsobená sada služeb pro všechny požadavky na velkoobjemový tisk, speciální výstup a správu dokumentů.

 • Skenování a archivace jako spravovaná služba

  Skenování a archivace

  Přejděte na digitální pracovní postupy a získejte snadný přístup k dokumentům.