Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Future of print


Tisk byl tradičně považován pouze za záležitost ""bílého zařízení"" v rohu kanceláře. Toto vnímání se ale rychle mění. Tiskové technologie se stávají klíčovou součástí výrobních procesů. V sektoru zdravotní péče vytvářejí zdravotnické firmy pomocí 3D tisku umělé končetiny, přizpůsobené na míru konkrétním pacientům. V maloobchodě vyrábějí dodavatelé obuv nebo tisknou návrhy dle poptávky. Omezují tak plýtvání skladovými zásobami. Ve školství si studenti mohou koupit personalizované učebnice, čímž snižují výdaje a zlepšují proces učení.
 
Nový průzkum společnosti Ricoh Europe, který uspořádala organizace Coleman Parkes, se zabývá tím, jak nové a nastupující tiskové technologie pomáhají měnit tvář různých odvětví a přinášejí firmám z celého kontinentu nové příležitosti.
 
Průzkum byl proveden v květnu 2018 a zahrnoval 3150 respondentů z různě velkých firem z Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Jihoafrické republiky, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Spojeného království a Irska.


Představitelé evropských firem kladou důraz na tisk, aby podpořili inovace a schopnost pružně reagovat na požadavky

Představitelé evropských firem kladou důraz na tisk, aby podpořili inovace a schopnost pružně reagovat na požadavky

Představitelé evropských firem kladou důraz na tisk, aby podpořili inovace a schopnost pružně reagovat na požadavky

Firemní ředitelé musejí přehodnotit, jakou úlohu hraje v jejich firmách tisk. 69 % představitelů firem se domnívá, že tisk povede k vyšším výnosům, a 67 % používá tisk jako prvek konkurenční výhody. Problematika tisku se dostala do popředí. Nové možnosti tisku jsou základem strategické schopnosti pohotově reagovat a jsou důležitým faktorem při zlepšování v oblasti inovací. 39% zástupců firem již přešlo na nové tiskové technologie, aby jejich firmy mohly využívat umělou inteligenci (AI) a automatizaci. 


Přečtěte si celý článek


Digitální zpracování a 3D tisk se ukazují jako klíčové dovednosti do budoucna

Nové tiskové technologie mají přinést revoluci do zdravotnictví

Většina expertů ve zdravotnictví používá nové tiskové technologie ke zlepšení diagnostiky a tím k nižší míře úmrtnosti. Využívají tiskové inovace k rychlé výrobě implantátů a protetických pomůcek na míru, což vede ke snížení času, který pacienti tráví v nemocnici.

Přečtěte si celý článek


Digitální zpracování a 3D tisk se ukazují jako klíčové dovednosti do budoucna

Digitální zpracování a 3D tisk se ukazují jako klíčové dovednosti do budoucna

Většina vedoucích pracovníků z oblasti vysokoškolského vzdělávání uvádí, že nové dovednosti získané díky používání technologií, jako je digitální zpracování a 3D tisk, jsou zásadní pro úspěch ve vzdělávání a v přípravě studentů na trh práce absolventů.
66 % uvádí, že investice do nové tiskové technologie je klíčovým způsobem, jak přitáhnout nové studenty a zvýšit jejich spokojenost.

Přečtěte si celý článek


Zavedení nové tiskové technologie k využití měnících se požadavků zákazníků

Zavedení nové tiskové technologie k využití měnících se požadavků zákazníků

Průmysl finančních služeb prochází významným bodem zlomu. V celé Evropě zavedené banky přecházejí na přístup preferující digitalizaci, aby držely krok s novými konkurenty a začínajícími společnostmi. 
83 % hlavních poskytovatelů finančních služeb věří, že měnící se očekávání zákazníků na nefyzické interakce a individualizované bankovnictví budou v daném odvětví výzvou, a stejně tak se použití nových tiskových technologií stane nezbytným v rostoucí svižnosti a schopnosti tyto nároky naplnit.

Přečtěte si celý článek


Maloobchodníci se přiklánějí k tisku s cílem personalizovat produkty a urychlit dodání

Maloobchodníci se přiklánějí k tisku s cílem personalizovat produkty a urychlit dodání

Maloobchodní prodejci bojující o loajalitu zákazníků musejí předvídat a rychle reagovat na měnící se preference zákazníků. 
84 % obchodních lídrů v maloobchodě uvádí, že zákazníci požadují kratší dodací lhůty a 74 % hlásí nárůst požadavků na personalizované produkty. Nové tiskové technologie tedy nabízejí nejschůdnější řešení k posílení konkurenční výhody. Zejména 3D tisk a tisk na zakázku umožňuje maloobchodním prodejcům efektivněji realizovat objednávky, a to propojením digitálních a fyzických objektů.

Přečtěte si celý článek


Maximální využití tisku, abyste s méně prostředky udělali více

Maximální využití tisku, abyste s méně prostředky udělali více

Stále větší počet malých a středních firem znovu přehodnocuje svůj vztah k tisku. 3D tisk a nové tiskové technologie nabízejí možnost překonání mnoha překážek, které dříve stály v cestě pokroku a růstu. Kvůli snižení nákladů na skladové prostory, rychlejším reakcím na požadavky zákazníků a odstranění dodavatelských a přepravních problémů již 44 % malých a středních firem využívá technologii 3D tisku a 30% plánuje investice v následujících dvou letech.

Přečtěte si celý článek